AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd7

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Format reguł CSS (1/2)

Format reguł CSS (1/2)


Reguły stylistyczne CSS składają się z dwóch części. Pierwszą jest selektor wskazujący elementy dokumentu, które mają być sformatowane zgodnie z daną regułą. Gdy wszystkie warunki selektora są spełnione dla danego elementu, mówimy, że element spełnia (ang. matches) selektor. Drugą częścią reguły jest deklaracja opisująca formatowanie.

Selektory zbudowane są z nazw elementów, nazw klas i identyfikatorów, opcjonalnie połączonych łącznikami. Dostępne łączniki to odstęp (spacja) oraz znaki „>” i „+”.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>