AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd13

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Właściwości: pozycjonowanie elementów

Właściwości: pozycjonowanie elementów


CSS oferuje trzy schematy pozycjonowania:

  • Normal flow – normalne, domyślne, pozycja kolejnego elementu jest determinowana położeniem poprzedniego;
  • Floats – przesunięcie elementu do lewej/prawej z możliwością „opływania” go zawartością kolejnych elementów;
  • Absolute positioning – położenie wskazane poprzez bezwzględne współrzędne (tak naprawdę względem otaczającego pozycjonowanego elementu).

Algorytm pozycjonowania prostokątów związanych z elementami uwzględnia właściwości position i float. Dostępne wartości dla właściwości position to:

  • static – wartość domyślna, wybiera normalne pozycjonowanie (normal flow);
  • relative – pozycja wyznaczana jak w normal flow, a następnie prostokąt przesuwany względem tej pozycji;
  • absolute – pozycja wskazana poprzez podanie współrzędnych wewnątrz otaczającego elementu;
  • fixed – ustalona pozycja wskazana poprzez podanie współrzędnych wewnątrz okna w przeglądarce (ang. viewport).

Dostępne wartości dla właściwości float to:

  • left – przesunięcie elementu do lewej, zawartość „opływa” go z prawej strony;
  • right – przesunięcie elementu do prawej, zawartość „opływa” go z lewej strony;
  • none – domyślnie, brak opływania.

W przypadku korzystania z właściwości float konieczne jest wskazanie szerokości elementu właściwością width.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>