AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd11

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Właściwości: czcionka, tekst, kolory i tło

Właściwości: czcionka, tekst, kolory i tło


Właściwości czcionki w CSS to:

(a) rodzina czcionek (font-family); np. serif, sans-serif, konkretne nazwy fontów;

(b) styl (font-style); wartości: normal, italic, oblique;

(c) wariant (font-variant); np. normal, small-caps;

(d) grubość (font-weight); np. normal, bold, 100, 200, 300, itd.;

(e) szerokość (font-stretch); np. condensed, normal, expanded;

(f) rozmiar (font-size); np. small, medium, large, bezwzględny lub względny rozmiar czcionki.

Właściwości tekstu w CSS to:

(a) wcięcie (text-indent); np. 3em (em to rozmiar znaku dla aktualnie wybranej czcionki);

(b) wyrównanie (text-align); wartości: left, right, center, justify;

(c) dekoracja (text-decoration); wartości: none, underline, overline, line-through, blink;

(d) cień (text-shadow); np. 0.2em 0.2em;

(e) odstępy między literami (letter-spacing) i wyrazami (word-spacing); np. 0.1em, 1em;

(f) transformacja wielkości liter (text-transform); wartości: capitalize, uppercase, lowercase;

Właściwości koloru i tła w CSS to:

(a) kolor pierwszego planu (color) i tła (background-color); np. red, rgb(255,0,0), #ff0000;

(b) obrazek w tle (background-image, background-repeat, background-attachment, background-position, background); np. background-image: url("marble.gif");

Przykładowa reguła na slajdzie mówi, że ciało dokumentu ma być wyświetlone czcionką „helvetica” lub inną bezszeryfową, tekst ma być wyrównany do lewej i prawej oraz podkreślony, w kolorze niebieskim na żółtym tle.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>