AWWW-1st3.6-l09.tresc-1.0

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Aplikacje WWW - laboratorium

Serwlety i baza danych

Celem ćwiczenia jest przygotowanie kilku prostych serwletów ilustrujących sposób prezentacji i przetwarzania danych składowanych w bazie danych. W ramach ćwiczeń powstanie serwlet prezentująca dane o pracownikach, dane szczegółowe danego pracownika, oraz formularz pozwalający na dodawanie i edycje tych danych.

Prezentowane ćwiczenia zostały wykonane w środowisku Oracle JDeveloper 10.1.3.0.4 (do pobrania ze strony: http://www.oracle.com/ .

Ćwiczenie 1

W tym ćwiczeniu zostanie stworzony serwlet wyświetlający podstawowe informacje o pracownikach.

 • Należy przygotować środowisko – nową aplikację i projekt (patrz opis do ćwiczenia „prosty servlet"). We właściwościach projektu (Tools -> Project properties) należy włączyć bibliotekę Oracle JDBC

AWWW-1st3 6-l09 tresc-1 0 01.png

AWWW-1st3 6-l09 tresc-1 0 02.png

 • W ramach utworzonego projektu należy utworzyć serwlet implementujący metodę doGet(). Serwlet należy nazwać instytut.java.
 • W sekcji import serwletu dopisać następujący kod

import java.sql.*;
import oracle.jdbc.*;
import oracle.sql.*;


 • A w metodzie doGet() umieścić poniższy kod:

        try {
            DriverManager.registerDriver (new oracle.jdbc.OracleDriver());
            Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:masel","student1","student1");
            Statement stmt = conn.createStatement();
            ResultSet rset = stmt.executeQuery ("SELECT * FROM pracownicy");
            out.println("<table>");
            while (rset.next()) {
                out.println("<tr>");
                out.println("<td>"+rset.getString("NAZWISKO")+"</td>");
                out.println("<td>"+rset.getString("IMIE")+"</td>");
                out.println("<td>"+rset.getString("ETAT")+"</td>");
                out.println("<td>"+rset.getString("PLACA_POD")+"</td>");
                out.println("</tr>");
            }
            out.println("</table>");
        } catch (SQLException e) {
            out.println("Wystapil blad: "+e);
        }

 • Uruchomić serwlet

AWWW-1st3 6-l09 tresc-1 0 03.png

Ćwiczenie 2

W tym ćwiczeniu zostanie stworzony serwlet wyświetlający szczegółowe informacje o wybranym pracowniku.

 • Należy stworzyć serwlet o nazwie pracownik.java, akceptujący parametr „id_pracownika" i implementujący metodę doGet(). Serwlet powinien wyświetlać szczegółowe informacje o pracowniku, którego identyfikator został przekazany jako parametr
 • Serwlet powinien też wyświetlać odnośniki do strony instytutu oraz strony pozwalającej na edycję danych pracownika

AWWW-1st3 6-l09 tresc-1 0 04.png

Ćwiczenie 3

W ramach tego ćwiczenia należy wykonać (samodzielnie) serwlet pozwalający na modyfikowanie danych określonego pracownika.

 • Należy stworzyć serwlet o nazwie modyfikuj.java.
 • Serwlet powinien implementować metody doGet() i doPost().
 • Metoda doGet() powinna wyświetlać formularz wstępnie wypełniony danymi edytowanego pracownika. Wynik zatwierdzonego formularza należy wysłać do tego samego serwletu metodą POST.
 • Metoda doPost() powinna pobierać dane wprowadzone do formularza stworzonego w poprzednim podpunkcie i nową wersję danych umieszczać w bazie danych.
 • Na tej stronie należy wyświetlać linki do strony ze szczegółami edytowanego pracownika.

Uwaga

W zamieszczonych przykładach serwlety generują kod HTML niezgodny ze standardem – brak deklaracji i nagłówków. Wykonując ćwiczenia należy uzupełnić ten kod o wszystkie elementy wymagane w poprawnym dokumencie HTML.