AWWW-1st3.6-l06.tresc-1.0

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Aplikacje WWW - laboratorium

PHP.

Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, obsługa formularzy oraz zmiennych sesyjnych.

Ćwiczenia można wykonać na dowolnym komputerze, którym zainstalowano serwer HTTP (np. Apache z obsługą PHP). Rozwiązania ćwiczeń omawianych w poniższym zestawie zostały przygotowane z wykorzystaniem pakietu Krasnal Serv, który jest przygotowanym dla użytkowników systemu Windows zestawem programów pozwalających na szybkie rozpoczęcie pracy z skryptami PHP. W skład pakietu wchodzą między innymi następujące, wstępnie skonfigurowane narzędzia:

  • Apache 1.3.31
  • PHP 5.0.2
  • MySQL 3.23.58

Skrypt PHP można umieścić w pliku o rozszerzeniu zależnym od konfiguracji serwera. Zwykle są to pliki .php. Fragment kodu, który ma zastać zinterpretowany jako skrypt można zaznaczyć na jeden z 5 sposobów (wybór także zależy od konfiguracji serwera):

<? kod_php ?>

<?php kod_php php?>

<? php kod_php ?>

<script language="php"> kod_php </script>

<% kod_php %>

Ćwiczenie 1

Zapoznanie się z konfiguracją serwera HTTP i interpretatora skryptów PHP.

1. W katalogu umożliwiającym umieszczanie interpretowanych przez serwer skryptów PHP (zazwyczaj jest to ten sam katalog w którym umieszcza się dokumenty HTML, czyli dla serwera Apache ma on zazwyczaj nazwę public_html, .homepage lub zbliżoną, dla Krasnal Serv jest to podkatalog w katalogu: c:\usr\krasnal\www) utwórz podkatalog php1 a w nim plik o nazwie cw_1.php. W pliku tym umieść poniższy kod, a następnie uruchom przeglądarkę i wywołaj w niej stronę generowaną przez ten kod (dla Krasnal Serv adres będzie miał postać zbliżoną do: http://127.0.0.1/~php1/cw_1.php ). Przeanalizuj wyniki działania skryptu.

<?php
phpInfo();
php?>

AWWW-1st3 6-l06 tresc-1 0 01.png

Ćwiczenie 2

W tym ćwiczeniu zostanie utworzony skrypt wyświetlający w przeglądarce tekst powitalny i formularz logowania do serwisu.

1. Stwórz plik cw_2.php i umieść w nim poniższy kod (odwołanie do poprzedniego skrypu – cw_1.php jest celowe !!!).

<html>
<head>
<title>PHP - cwiczenie 2</title>
</head>
<body>

Witaj<p>

<form name="login_form" action="cw_1.php" method="get">
<p>
  nazwa:<input type="text" name="nazwa" maxlength="20" size="20"/>
</p>
<p>
  hasło:
  <input type="password" name="haslo" maxlength="20" size="20"/>
</p>
<p>
  <input type="submit" name="zaloguj" value="zaloguj"/>
</p>
</form>

</body>
</html>

2. Spróbuj go przeanalizować i wskazać fragmenty kodu w języku PHP (A może ich w nim nie ma? Dlaczego?).

3. Uruchom przeglądarkę, następnie wypełnij formularz danymi i naciśnij przycisk „zaloguj". Przeanalizuj otrzymane wyniki. W jakich tablicach zastały umieszczone przesłane dane?

4. Zmodyfikuj kod, w taki sposób, aby teraz do przesyłania danych na serwer wykorzystywał metodę POST. Jak się zmieniły wyniki?

AWWW-1st3 6-l06 tresc-1 0 02.png

Ćwiczenie 3

1. Zmodyfikuj kod poprzedniego skryptu w taki sposób aby wysyłała dane do skryptu: cw_3.php

2. Stwórz plik cw_3.ph'p' i umieść w nim poniższy kod

<html>
<head>
<title>PHP - cwiczenie 2</title>
</head>
<body>

Witaj<p>

Otrzymano nastepujace dane:<br>

<?php
echo "Nazwa: <b>". $_POST["nazwa"]."</b> <br>";
echo "Haslo: <b>". $_POST["haslo"]."</b> <br>";

php?>

</body>
</html>

AWWW-1st3 6-l06 tresc-1 0 03.png


3. Uzupełnij powyższy kod o sprawdzenie, czy hasło i nazwa użytkownika są sobie równe i jeżeli tak jest , ustaw zmienną sesyjną $czy_zalogowany na wartość TAK, wyświetl informacje o poprawnym zalogowaniu oraz wyświetl link pozwalający na skorzystanie z dalszej części serwisu. Jeżeli przekazane dane różnią się między sobą, to wyświetl informacje o niepoprawnym logowaniu oraz link pozwalający na podjęcie kolejnej próby.

<?php
session_start();
php?>
<html>
<head>
<title>PHP - cwiczenie 3</title>
</head>
<body>

Witaj<p>

Otrzymano nastepujace dane:<br>

<?php
echo "Nazwa: <b>". $_POST["nazwa"]."</b> <br>";
echo "Haslo: <b>". $_POST["haslo"]."</b> <br>";

session_start();

if (($_POST["nazwa"]==$_POST["haslo"]) && isset($_POST["haslo"]) && ($_POST["haslo"]<>’’))
  {
  echo ’Logowanie poprawne <br>’;
  echo ’<a href="cw_4.php">Dalej</a> <br>’;
  $_SESSION[’zalogowany’] = "tak";
  $_SESSION[’zalogowany_uzytkownik’] = $_POST["nazwa"];
  }
else
  {
  echo ’Logowanie <b>nie</b> poprawne<br>’;
  echo ’<a href="cw_2.php">Sprobuj jeszcze raz</a> <br>’;
  unset($_SESSION[’zalogowany’]);
  unset($_SESSION[’zalogowany_uzytkownik’]);
  }

php?>

</body>
</html>

AWWW-1st3 6-l06 tresc-1 0 04.png

Ćwiczenie 4

Do samodzielnego wykonania. Stwórz plik cw_4.phpo następującej funkcjonalności:

1. Skrypt sprawdza, czy użytkownik jest zalogowany – ustawiona wartość zmiennej sesyjnej: zalogowany.

2. Zalogowanemu użytkownikowi wyświetlamy „spersonalizowane" powitanie: „Witaj nazwa_użytkownika" oraz formularz będący cztero działaniowym kalkulatorem (dwa pola do wprowadzania liczb i lista pozwalająca wybrać działanie). Akcją dla tego formularza jest ten sam skrypt (wykorzystaj zmienną $PHP_SELF). Przed wyświetleniem formularza sprawdź jeszcze, czy wywołanie strony nie jest przypadkiem efektem wypełnienia formularza, wtedy po powitaniu wyświetl wynik działania a dopiero po nim formularz.

3. Jeżeli użytkownik nie jest zalogowany to korzystając z nagłówka w języku HTML: REFRESH – przekieruj go na stronę logowania (cw_2.php).

AWWW-1st3 6-l06 tresc-1 0 05.png