AWWW-1st3.6-l02.tresc-1.0

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Aplikacje WWW - laboratorium

XML+XSL

Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej składającej się z zestawu dokumentów w języku XML oraz arkuszy XSL opisujących sposób prezentacji zawartych w nich danych.

Ćwiczenia można wykonać na dowolnym komputerze, którym zainstalowano przeglądarkę stron WWW (Internet Explorer, Mozill, Firefox, ...) oraz prosty edytor tekstowy (notatnik, vi, ...).

Pliki tworzone podczas ćwiczeń należy zapisywać w dowolnym katalogu na dysku komputera a później korzystając z menu Otwórz (Open) przeglądarki lub jej paska adresu – uruchamiać je w przeglądarce.

W trakcie wykonywania tego ćwiczenia nie jest dozwolone korzystanie z narzędzi wspomagających tworzenie dokumentów w języku XML!!! Dotyczy to zwłaszcza narzędzi wspierających takie tworzenie w sposób graficzny.

Ćwiczenie 1

Przygotować plik XML wraz z odpowiadającym mu dokumentem DTD zawierający dane opisujące plan zajęć w tym semestrze:

 • Główny element dokumentu to: semestr, opisywany jego nazwą (rok akademicki i informacja czy jest to semestr letni, czy zimowy)
 • W ramach semestru zajęcia odbywają się w określone dni (poniedziałek wtorek, ..., sobota, niedziela). W przypadku studiów zaocznych semestr składa się z określonej liczby dwudniowych zjazdów, charakteryzowanych miedzy innymi datami tych zjazdów:
 • W każdym dniu w określonych godzinach odbywają się zajęcia z określonego przedmiotu, przy czym należy rozróżniać formę zajęć: wykład, laboratorium, ..., należy także pamiętać salę w której odbywają się zajęcia oraz w przypadku studiów dziennych, czy te zajęcia odbywają się w tygodnie parzyste, czy nieparzyste
 • Dokumenty należy tworzyć w edytorze tekstowym (notatnik, vi, ...), a nie przy pomocy narzędzi wspomagających edycję plików XML!!!
 • Poprawność dokumentów należy zweryfikować przy pomocy dostępnych w Internecie walidatorów.

Ćwiczenie 2

Stwórz odpowiedni dokument XSL pozwalający na wyświetlenie Twojego planu w formie:

 • Informacje o semestrze
 • Informacje o weekendzie zjazdowym (dla studentów studiów zaocznych)
 • Tabelka z zajęciami z poniedziałku (sobota – dla studentów studiów zaocznych)
 • Tabelka z zajęciami z wtorku (niedziela – dla studentów studiów zaocznych)
 • ...

Przy formatowaniu danych postaraj się uwzględnić następujące warunki:

 • różne przedmioty mają różne kolory tła
 • różne formy zajęć maja różny krój czcionki (np. wykład - pogrubienie, laboratorium – kursywa, ...)
 • należy wyróżnić zajęcia odbywające się w tygodnie tylko parzyste i tylko nieparzyste (dla studentów studiów dziennych)

AWWW-1st3 6-l02 tresc-1 0 01.png

Ćwiczenie 3

Stwórz odpowiedni dokument XSL pozwalający na wyświetlenie Twojego planu w formie poziomej. Pozostałe warunki pozostają bez zmian w stosunku do zadania 2.

Należy także wykorzystać ten sam dokument XML.

AWWW-1st3 6-l02 tresc-1 0 02.png