ASD Ćwiczenia 6

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
  1. Podaj algorytm wyznaczający drugi co do wielkości element zbioru, używający przy tym minimalnej liczby porównań.
  2. Podaj algorytm sprawdzający, czy dany ciąg zawiera element występujący co najmniej n/k razy (np. n/3 razy). !!todo: trzeba to trochę jaśniej napisać!!
  3. Czy liczbę 5 w algorytmie "Magicznych piątek" można zastąpić przez inną wartość, np. 3,4,6,7?
  4. Dane są trzy tablice A[1..n], B[1..n], C[1..n]. Elementy każdej z tych tablic są uporządkowane rosnąco. Podaj efektywny sposób na znajdowanie mediany wśród wszystkich elementów.

powrót do wykładu