Zarządzanie zasobami ludzkimi

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Forma zajęć

wykład (30 godzin)

Opis

Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień pracy kierowniczej ze wskazaniem umiejętności niezbędnych do nowoczesnego zarządzania zespołami pracowniczymi w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Oczekuje się, że po zakończeniu wykładu student będzie wiedział, w jaki sposób nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi wpływa na sukces organizacji i sukces kierownika oraz jak to realizować w praktyce, zarówno w perspektywie własnej roli kierowniczej, jak i w strukturze i kulturze organizacji. Służy temu poznanie problematyki motywowania, przywództwa i doskonalenia umiejętności niezbędnych w budowaniu zespołu.

Jaką wiedzę powinien posiadać uczestnik wykładu

Wcześniejsze uczestnictwo w wykładach/ćwiczeniach z zakresu socjologii w ramach programu własnych studiów będzie sprzyjało nauce, nie jest jednak wymogiem koniecznym.

Sylabus

Autorzy

 • Izabela Stawowa — Politechnika Warszawska
 • Katarzyna Górniak — Politechnika Warszawska
 • Natalia Biedugnis — Politechnika Warszawska

Zawartość

 • Zachowania organizacyjne
 • Umiejętności interpersonalne niezbędne w zarządzaniu potencjałem społecznym organizacji
 • Komunikacja
 • Motywacja w teorii i praktyce
 • Przywództwo: przegląd teorii i praktyczne implikacje
 • Działania związane z zarządzaniem potencjałem społecznym organizacji

Literatura

 • A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, rozdz. VIII: Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna, rozdz. IX: Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji.
 • P. Makin, C. Cooper, Ch.Cox, Organizacja a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • T. Witkowski (red.), Nowoczesne metody doboru i oceny personelu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 2000.
 • Harvard Business Review, Harvard Business School Press, Przywództwo, Wydawnictwo Helion, 2005.
 • S. Robbins, Zasady zachowania w organizacji. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2001.
 • P. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku. Muza SA, Warszawa 2000

Moduły