Zaawansowane systemy baz danych/Wykład 10

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wymagania W3C dotyczące języka zapytań wymagania dotyczące modelu danych

Wymagania W3C dotyczące języka zapytań wymagania dotyczące modelu danych


Wymagania W3C dotyczące modelu danych XML wykorzystywanego przez zapytania obejmują następujące kwestie: oparcie się na informacji XML, typy danych, kolekcje, referencje, dostępność schematu, uwzględnienie przestrzeni nazw.

Przykładowe ogólne wymagania W3C są następujące:

- Model danych opiera się na informacjach udostępnianych przez procesory XML i procesory schematów i musi gwarantować, że żadna dodatkowa informacja nie będzie wymagana.

- Model danych powinien umożliwiać tworzenie wszystkich elementów informacyjnie istotnych. W przypadku elementów pominiętych powinien udostępniać informacje o powodzie ich pominięcia.

- Model danych musi posiadać reprezentacje zarówno dla ciągów znaków (XML 1.0) jak i prostych i złożonych typów danych zgodnie ze specyfikacją XML Schema.

- Model danych musi posiadać reprezentacje kolekcji dokumentów oraz kolekcji wartości prostych i złożonych.

- Model danych musi wspierać referencje występujące zarówno wewnątrz dokumentu jak i pomiędzy dokumentami.

- Zapytania powinny być możliwe niezależnie od tego czy schematy dla przepytywanych dokumentów są dostępne czy też nie.

- Jeżeli schemat jest dostępny, wówczas model danych musi reprezentować każdy z elementów zgodnie z definicją schematu. Dotyczy to dla przykładu domyślnych atrybutów, encji lub typów danych. Elementy te nie są prezentowane jeśli schematy nie istnieją.

- Model danych musi uwzględniać istnienie przestrzeni nazw.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>