Zaawansowane algorytmy i struktury danych/Ćwiczenia 4

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zadanie 1 (Obliczanie wartości wielomianu w punktach)

Zaproponuj algorytm obliczający wartość wielomianu stopnia w dowolnych punktach w czasie .

Wskazówka

Zadanie 2 (Obliczanie wielomianu interpolacyjnego)

Dla danego zbioru par takiego, że wszystkie wartości są parami różne, znajdź wielomian interpolacyjny.

Wskazówka

Zadanie 3 (Obliczanie wartości wielomianu dwóch zmiennych)

Dla danych zbiorów punktów i , oraz wielomianu dwóch zmiennych stopnia , wyznacz wszystkie wartości dla .

Wskazówka