Zaawansowane CPP/Wykład 13: Wyjątki: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
m (Zastępowanie tekstu - "<div class="thumb"><div style="width:(.*);"> <flash>file=(.*)\.swf\|width=(.*)\|height=(.*)<\/flash> <div\.thumbcaption>(.*)<\/div> <\/div><\/div>" na "$3x$4px|thumb|center|$5")
 
(Nie pokazano 65 wersji utworzonych przez 6 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
''Uwaga: przekonwertowane latex2mediawiki; prawdopodobnie trzeba wprowadzić poprawki''
==Wstęp==
==Wstęp==


Jesteśmy istotami omylnymi, więc niezależnie od naszych starań nasze
Jesteśmy istotami omylnymi, więc niezależnie od naszych starań, pisane przez nas
programy bedą zawierały usterki, dostarczane do nich dane nie zawsze
programy bedą zawierały usterki, dostarczane do nich dane nie zawsze
będą poprawne, a i sprzęt nie zawsze będzie działał tak jak trzeba.
będą poprawne, a i sprzęt może nie działać tak jak trzeba.


Nie oznacza to, że należy zaniechać dążenia do pisania bezbłednego kodu,
Nie oznacza to, że należy zaniechać dążenia do pisania bezbłędnego kodu,
wprost przeciwnie, jakość kodu powinna być jednym z naszych
wprost przeciwnie, jakość kodu powinna być jednym z naszych
piorytetów, ale należy się też pogodzić z faktem, że błędy bedą
priorytetów, ale należy się też pogodzić z faktem, że błędy będą
występować i powinniśmy być na takie sytuacje przygotowani, jak to
występować i powinniśmy być na takie sytuacje przygotowani. Jak to
mówią "najwyższą formą zaufania jest kontrola".
mówią "najwyższą formą zaufania jest kontrola".


Na potrzeby tego wykładu zdefiniujemy bardzo luźno błąd jako
Na potrzeby tego wykładu zdefiniujemy bardzo luźno błąd jako
wystąpienie sytuacji, która wystąpić nie powinna. Nie będziemy też
wystąpienie sytuacji, która wystąpić nie powinna. Nie będziemy też
interesować się bardzo tym jak błedy wykrywać, ale raczej co zrobić
interesować się bardzo tym, jak błedy wykrywać, ale raczej co zrobić,
kiedy takowy wykryjemy. W następnym podrozdziale omówię bardzo
kiedy takowy wykryjemy. W następnym podrozdziale omówię bardzo
pobieżnie różne możliwości reakcji na wystąpienie błedu i wprowadzę  
pobieżnie różne możliwości reakcji na wystąpienie błędu i wprowadzę  
pojęcie wyjątku. Reszta wykładu będzie poświęcona zagadnieniom związanym
pojęcie wyjątku. Reszta wykładu będzie poświęcona zagadnieniom związanym
z pisaniem kodu używającego wyjątki.
z pisaniem kodu używającego wyjątków.


==Wykrywanie błedów==
==Wykrywanie błędów==


Jak już napisałem we wstępie chciąłbym od razu przejść do sytuacji, w
Zanim przejdziemy do sytuacji, w której wiemy, że wystąpił bład, musimy poświęcić kilka akapitów na zastanowienie się czy w ogóle należy błedy wykrywać i obsługiwać. Nawet jeśli większość z Państwa krzyknie "oczywiście, że
której wiemy że wystapił błąd. Jednak muszę poświęcić najpierw kilka
tak" (choć podejrzewam, że większość tego sama nie robi: kto ostatnio sprawdzał wartość zwróconą przez funkcję <code>printf</code>?), to
akapitów na zastanowienie się, czy w ogóle należy będy wykrywać i
i tak pozostaje pytanie, jakie błędy będziemy starali się wykrywać.
obsługiwać. Nawet jeśli większość z państwa krzyknie "oczywiście, że
tak" (choć podejrzewam że większość tego sama nie robi: kto ostatnio sprawdzał wartość zwróconą przez funkcję <code>printf</code>?), to
i tak pozostaje pytanie jakie błedy będziemy starali się wykrywać.


Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak zresztą na
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak zresztą na
Linia 35: Linia 30:


Na jednym końcu są programy, które po prostu nie mogą "paść", na
Na jednym końcu są programy, które po prostu nie mogą "paść", na
drugim np. niektóre moje progamy symulacyjne, które wykonują się w
drugim np. niektóre progamy symulacyjne, które wykonują się w
godzinę lub mniej.  
godzinę lub mniej.  
Nawet jednak w tej ostatniej sytuacji, różne formy obsługi błędów  
Nawet jednak w tej ostatniej sytuacji, różne formy obsługi błędów  
Linia 42: Linia 37:
  if( NULL<nowiki>=</nowiki><nowiki>=</nowiki>(fin<nowiki>=</nowiki>fopen(input_file_name,"r"))) {  
  if( NULL<nowiki>=</nowiki><nowiki>=</nowiki>(fin<nowiki>=</nowiki>fopen(input_file_name,"r"))) {  
     fprintf(stderr,"cannot open file input_file_name);
     fprintf(stderr,"cannot open file input_file_name);
     exit(1); }
     exit(1);  
  }
  }
  }
 
lub
lub


Linia 52: Linia 48:
   }
   }
  }
  }
 
mogą nam oszczedzić, jeśli nie godzin, to wielu minut frustracji.
mogą nam oszczędzić jeśli nie godzin, to wielu minut frustracji.
Proszę zwrócić uwagę że oba przykłady dotyczą  zasobów
Proszę zwrócić uwagę, że oba przykłady dotyczą  zasobów
zewnętrznych, nie do końca pod naszą kontrolą i tym bardziej powinny
zewnętrznych, nie do końca pod naszą kontrolą i tym bardziej powinny
być sprawdzane, zwłaszcza, że to będzie nas kosztować minutę pisania
być sprawdzane, zwłaszcza, że będzie nas to kosztować minutę pisania
i prawie tyle co nic w trakcie wykonania.
i prawie tyle co nic w trakcie wykonania.


===Kontrola zakresu===
===Kontrola zakresu===


A co z bardziej kosztownymi testami? Typowym przkładem jest
A co z bardziej kosztownymi testami? Typowym przykładem jest
sprawdzanie zakresu. Czy np. nasz stos <code>Stack</code> powinien  
sprawdzanie zakresu. Czy np. nasz stos <code>Stack</code> powinien  
sprawdzać, czy wykonujemy <code>pop</code> lub <code>top</code> na stosie pustym,
sprawdzać, czy wykonujemy <code>pop</code> lub <code>top</code> na stosie pustym  
albo <code>push</code> na stosie pełnym? Czy pwonniśmy sprawdzać  
albo <code>push</code> na stosie pełnym? Czy powinniśmy sprawdzać  
poprawność podanego indeksu w wyrażeniach <code>v[i]</code>?
poprawność podanego indeksu w wyrażeniach <code>v[i]</code>?


Mam nadzieję że państwo nie oczekują jednoznacznej odpowiedzi na te
Mam nadzieję, że Państwo nie oczekują jednoznacznej odpowiedzi na te
pytania, bo jej poprostu nie ma. Niestety tego rodzaju testy mogą być
pytania, bo jej po prostu nie ma. Niestety, tego rodzaju testy mogą być
bardzo kosztowne. Operacje dostępu do elementów są bardzo proste,
bardzo kosztowne. Operacje dostępu do elementów są bardzo proste,
koszt testu będzie pewnie dominujący, a te operacje mogą być bardzo
koszt testu będzie pewnie dominujący, a te operacje mogą być bardzo
często wykonywane. Z drugiej strony  błedy przekroczenia zakresu
często wykonywane. Z drugiej strony  błędy przekroczenia zakresu
są bardzo "wredne". Rozważmy np. taki prosty kod:
są bardzo "wredne". Rozważmy np. taki prosty kod:


Linia 82: Linia 78:
   while(1)  
   while(1)  
     std::cerr<<++i<<" "<<s.pop()<<"";
     std::cerr<<++i<<" "<<s.pop()<<"";
/* {mod13/code/overflow.cpp}{overflow.cpp} */
([[media:Overflow.cpp | Źródło: overflow.cpp]])
 
Na moim komputerze powyższy program, wykonał 20981 operacji <code>pop()</code>,
Na moim komputerze powyższy program wykonał 20981 operacji <code>pop()</code>,
zanim padł z komunikatem <tt>Naruszenie ochrony pamięci</tt>.  Proszę
zanim padł z komunikatem <tt>Naruszenie ochrony pamięci</tt>.  Proszę
zauważyć że najpierw zapisał 995 liczb w pamięci należacej nie wiadomo
zauważyć, że najpierw zapisał 995 liczb w pamięci należącej nie wiadomo
do kogo! Skutki takiego błedu mogą więc wystapić w zupełnie innym
do kogo! Skutki takiego błędu mogą więc wystąpić w zupełnie innym
miejscu programu.  
miejscu programu.  


Nie ma dobrego rozwiązania tego dylematu, ale zawsze może pomóc zdrowy
Nie ma dobrego rozwiązania tego dylematu, ale zawsze może pomóc zdrowy
rozsądek. Użycie sprawdzenia zakresu w operacji mnożenia macierzy,
rozsądek. Użycie sprawdzenia zakresu w operacji mnożenia macierzy
miałoby katastrofalne skutki dla wydajności kodu. Z drugiej strony
miałoby katastrofalne skutki dla wydajności kodu. Z drugiej strony
jest to prosty kod w którym łatwo zapewnić aby indeksy nie wychodziły
jest to prosty kod, w którym łatwo zapewnić aby indeksy nie wychodziły
poza zakres. Tutaj więc kontrola zakresu jest niewskazana.  
poza zakres. Tutaj więc kontrola zakresu jest niewskazana.  


Częstym rozwiązaniem jest właczanie kontroli zakresu podczas
Częstym rozwiązaniem jest włączanie kontroli zakresu podczas
debugowania i wyłączanie jej w "produkcyjnej" wersji programu.  Moim
debugowania i wyłączanie jej w "produkcyjnej" wersji programu.  Moim
zdaniem, może to być bardzo pożyteczne, zwłaszcza w językach które
zdaniem może to być bardzo pożyteczne, zwłaszcza w językach, które
dopuszczają właczanie i wyłączanie sprawdzania zakresów za pomocą
dopuszczają włączanie i wyłączanie sprawdzania zakresów za pomocą
opcji kompilacji (oczywiście może to dotyczyć tylko typów
opcji kompilacji (oczywiście może to dotyczyć tylko typów
wbudowanych). W przypadku stosu, mogą  nam się przydać w tym celu
wbudowanych). W przypadku stosu, mogą  nam się przydać w tym celu
klasy wytyczne, opracowane w rozdziale [[##lbl:wytyczne|Uzupelnic lbl:wytyczne|]]. Może warto
klasy wytyczne, opracowane w [http://osilek.mimuw.edu.pl/index.php?title=Zaawansowane_CPP/Wyk%C5%82ad_7:_Klasy_wytycznych wykładzie 7]. Może warto
dodać, że kontenery STL, dostarczające operację indeksowania,
dodać, że kontenery STL, dostarczające operację indeksowania,
dostarczają również metodę dostępu ze sprawdzaniem: <code>at(int)</code>.
dostarczają również metodę dostępu ze sprawdzaniem: <code>at(int)</code>.
Linia 109: Linia 105:


Załóżmy więc, że w pogramie mamy przynajmniej kilka linijek
Załóżmy więc, że w pogramie mamy przynajmniej kilka linijek
wykrywających potencjalne błedy.  No i stało się, wiemy już, że w
wykrywających potencjalne błędy.  No i stało się. Wiemy już, że w
programie wystąpił bład, co teraz? Mamy wiele możliwości, wymienię
programie wystąpił błąd, co teraz? Mamy wiele możliwości, wymienię
tylko kilka z nich:
tylko kilka z nich:
# Kończymy program z ewentualnym komunikatem o błędzie.
# Kończymy program z ewentualnym komunikatem o błędzie.
# Kończymy program, ale najpierw sprzątamy po sobie: zwalniamy zasoby, których nie zwolni system operacyjny, zapisujemy dane, itp.
# Kończymy program, ale najpierw sprzątamy po sobie: zwalniamy zasoby, których nie zwolni system operacyjny, zapisujemy dane, itp.
# Staramy się kontynuować program pomimo błądu, próbując go poprawić, obejść lub zrezygnować z części funkcjonaności.  
# Staramy się kontynuować program pomimo błędu, próbując go poprawić, obejść lub zrezygnować z części funkcjonalności.  
   
   
W tym wykładzie nie będzi interesować nas sama konkretna strategia,
W tym wykładzie nie będzie interesować nas sama konkretna strategia,
ale sposób rozdzielenia procesu wykrycia błędu od wyboru strategii.
ale sposób rozdzielenia procesu wykrycia błędu od wyboru strategii.
Jest to problem który dotyczy każdego kodu, ale głównie funkcji
Jest to problem, który dotyczy każdego kodu, ale głównie funkcji
bibliotecznych.  Ich projektant/programista może wykryć, że w trakcie
bibliotecznych.  Ich projektant/programista może wykryć, że w trakcie
ich wykonywania wystąpiła nieprawidłowość, ale nie może jednak wiedzieć
ich wykonywania wystąpiła nieprawidłowość, ale nie może jednak wiedzieć
Linia 126: Linia 122:


Najprostyszym sposobem jest zwrócenie jakiejś wartości sygnalizującej
Najprostyszym sposobem jest zwrócenie jakiejś wartości sygnalizującej
błąd. Jeśli funkcja nie zwraca żadnego wyniku, to jest to proste,
błąd. Jeśli funkcja nie zwraca żadnego wyniku, to jest to proste;
jeśli jednak funkcja ma zwracać jakiś wynik, to nie zawsze da się
jeśli jednak funkcja ma zwracać jakiś wynik, to nie zawsze da się
znaleźć taką wartość, która by jednoznacznie mogła definiować błąd.
znaleźć taką wartość, która by jednoznacznie mogła definiować błąd.
Rozszerzenia tej metody, to zwrócenie informacji o przebiegu funkcji
Rozszerzenia tej metody, to zwrócenie informacji o przebiegu funkcji
porzez dodatkowy argument przekazywany przez referencje.  Można też
poprzez dodatkowy argument przekazywany przez referencje.  Można też
ustawiać i odczytywać jakieś zmienne stanu.  Największą wadą tego
ustawiać i odczytywać jakieś zmienne stanu.  Największą wadą tego
podejścia jest konieczność każdorazowego sprawdzania tych wartości, co
podejścia jest konieczność każdorazowego sprawdzania tych wartości, co
wymaga pisania dużej ilości trywialnego kodu. Z tego powodu
wymaga pisania dużej ilości trywialnego kodu. Z tego powodu
sprawdzania poprawności wywołania takich funkcji jest często
sprawdzanie poprawności wywołania takich funkcji jest często
opuszczane. W C++ dochodzi jeszcze niemożność zwrócenia wartości z
opuszczane. W C++ dochodzi jeszcze niemożność zwrócenia wartości z
konstruktora (choć oczywiście możemy ustawić w nim zmienną stanu
konstruktora (choć oczywiście możemy ustawić w nim zmienną stanu
informująco o powodzeniu konstrukcji).
informującą o powodzeniu konstrukcji).


==Wyjatki==
==Wyjątki==


C++ dostarcza nowego mechanizmu, są to wyjątki. Polega on na tym, że
C++ dostarcza nowego mechanizmu, jakim są wyjątki. Polega on na tym, że
funkcja która bład wykryje i nie chce lub nie może go obsłużyć sama,
funkcja która błąd wykryje i nie chce lub nie może go obsłużyć sama,
rzuca wyjątek, który może być dowolnym obiektem.  Rzucenie wyjątku
rzuca wyjątek, który może być dowolnym obiektem.  Rzucenie wyjątku
powoduje natychmiastowe przerwanie wykonywania funkcji.  Procedura
powoduje natychmiastowe przerwanie wykonywania funkcji.  Procedura
wywołująca może ten wyjątek złapać. Wyjątek niezłapany prowadzi do
wywołująca może ten wyjątek złapać. Wyjątek niezłapany prowadzi do
zatrzymana programu, a więc wyjątki nie mogą zostać zignorowane.
zatrzymania programu, a więc wyjątki nie mogą zostać zignorowane.
Zilustruję to na przykładzie naszego stosu, do którego dodam
Zilustruję to na przykładzie naszego stosu, do którego dodam
instrukcje rzucające wyjątki, w przypadku przekroczenia zakresu
instrukcje rzucające wyjątki w przypadku przekroczenia zakresu
(dla prostoty nie będę korzystał z klas wytycznych):
(dla prostoty nie będę korzystał z klas wytycznych):


Linia 171: Linia 167:
   bool is_empty() const    {return (_top<nowiki>=</nowiki><nowiki>=</nowiki>0);}  
   bool is_empty() const    {return (_top<nowiki>=</nowiki><nowiki>=</nowiki>0);}  
  };
  };
/* {mode13/code/stack_except.h}{stackexcept.h}*/
([[media:Stack_except.h | Źródło: stack_except.h]])
   
   
Polecenie <code>throw</code> służy właśnie do rzucania wyjątków. W tym wypadku  
Polecenie <code>throw</code> służy właśnie do rzucania wyjątków. W tym wypadku  
rzucane są stałe napisowe, które będą automatycznie konwertowane na typ  
rzucane są stałe napisowe, które będą automatycznie konwertowane na typ  
<code>const char *</code>.   
<code>const char *</code>.   
Wykonanie programu
Wykonanie programu:


  main() {
  main() {
Linia 187: Linia 183:
   s.push(i); /* tu też gdyby udało się tu dojść */
   s.push(i); /* tu też gdyby udało się tu dojść */
  }
  }
/* {mod13/code/overflow.cpp}{overflow.cpp} */ 
([[media:Overflow.cpp | Źródło: overflow.cpp]])
 
spowoduje przerwanie programu w trakcie wykonywania drugiego polecenia
spowoduje przerwanie programu w trakcie wykonywania drugiego polecenia
<code>pop</code>. Komunikat, który się przy tym pojawia jest zależny
<code>pop</code>. Komunikat, który się przy tym pojawia jest zależny
od implementacji.  
od implementacji.  


Wyjątki można łapać korzystając z bloku <code>try</code>.
Wyjątki można łapać, korzystając z bloku <code>try</code>:


  Stack<int,5> s;
  Stack<int,5> s;
Linia 211: Linia 207:
     std::cerr<<msg<<std::endl;
     std::cerr<<msg<<std::endl;
   }
   }
/* {mod13/code/stack_except.cpp}{stackexcept.cpp} */
([[media:Stack_except.cpp | Źródło: stack_except.cpp]])
 
W bloku <code>try</code> umieszczamy instrukcje które mogą potencjalnie rzucić
W bloku <code>try</code> umieszczamy instrukcje, które mogą potencjalnie rzucić
wyjątek. Za blokiem <code>try</code> umieszczamy jedną lub więcej klauzul <code>catch</code>
wyjątek. Za blokiem <code>try</code> umieszczamy jedną lub więcej klauzul <code>catch</code>,
które te wyjątki łapią. Wyjątek rzucony w bloku <code>try</code>  powoduje przekazanie
które te wyjątki łapią. Wyjątek rzucony w bloku <code>try</code>  powoduje przekazanie
sterowania do pierwszej pasującej klauzuli <code>catch</code>.  
sterowania do pierwszej pasującej klauzuli <code>catch</code>.


==Wyjatki złapane==
==Wyjątki złapane==


Przyjrzyjmy się teraz dokladniej mechanizmowi rzucania i łapania
Przyjrzyjmy się teraz dokładniej mechanizmowi rzucania i łapania
wyjątków.  Rozważmy prosty przykład:
wyjątków.  Rozważmy prosty przykład:


Linia 248: Linia 244:
   cout<<"main";
   cout<<"main";
  }
  }
/* {mod13/code/caught.cpp}{caught.cpp} */
([[media:Caught.cpp | Źródło: caught.cpp]])
   
   
Oto wynik wykonania tego programu:
Oto wynik wykonania tego programu:
Linia 260: Linia 256:
  main
  main
  destructing 2
  destructing 2
 
Co możemy zauważyć?  
Co możemy zauważyć?  
# Wyjątek przerwał wykonywanie funkcji <code>f()</code> i bloku <code>try</code>, sterowanie zostało przekazana do klauzuli <code>catch(int)</code>.  
# Wyjątek przerwał wykonywanie funkcji <code>f()</code> i bloku <code>try</code>, sterowanie zostało przekazana do klauzuli <code>catch(int)</code>.  
Linia 266: Linia 262:
# Po wykonaniu klauzuli <code>catch</code> sterowanie zostało przekazane do następnego wyrażenia.
# Po wykonaniu klauzuli <code>catch</code> sterowanie zostało przekazane do następnego wyrażenia.
   
   
Klauzula <code>catch(...)</code> wyłapuje każdy wyjatek, jeśli np. pominiemy
Klauzula <code>catch(...)</code> wyłapuje każdy wyjątek. Jeśli np. pominiemy
klauzule <code>catch(int)</code>:
klauzulę <code>catch(int)</code>:


  catch(double){cout<<"zlapalem double-a";}
  catch(double){cout<<"zlapalem double-a";}
  //catch(int){cout<<"zlapalem int-a";}
  //catch(int){cout<<"zlapalem int-a";}
  catch(...){cout<<"zlapalem cos ";}
  catch(...){cout<<"zlapalem cos ";}
 
to wynikiem wywołania programu będzie:
to wynikiem wywołania programu będzie:


Linia 283: Linia 279:
  main
  main
  destructing 2
  destructing 2
 
Z tego przykładu widać też, że w przypadku dopasowywania klauzul
Z tego przykładu widać też, że w przypadku dopasowywania klauzul
<code>catch</code> nie następuje niejawna konwersja argumentów.
<code>catch</code> nie następuje niejawna konwersja argumentów.


==Nie złapane wyjątki==
==Niezłapane wyjątki==


A co się stanie, jeśli wyjątku nie złapiemy ? Zeby się o tym przekonać
A co się stanie, jeśli wyjątku nie złapiemy? Żeby się o tym przekonać
usuniemy kolejną klauzulę <code>catch</code>:
usuniemy kolejną klauzulę <code>catch</code>:


Linia 295: Linia 291:
  //catch(int){cout<<"zlapalem int-a";}
  //catch(int){cout<<"zlapalem int-a";}
  //catch(...){cout<<"zlapalem cos ";}
  //catch(...){cout<<"zlapalem cos ";}
 
Wynik programu jest teraz zupełnie inny:
Wynik programu jest teraz zupełnie inny:


Linia 303: Linia 299:
  terminate called after throwing an instance of 'int'
  terminate called after throwing an instance of 'int'
  Abort
  Abort
 
Niezłapany wyjątek spowodował wywołanie funkcji <code>abort()</code>, która
Niezłapany wyjątek spowodował wywołanie funkcji <code>abort()</code>, która
zakończyła program bez wywołania  destruktorów. Sciśle rzecz
zakończyła program bez wywołania  destruktorów. Ściśle rzecz
biorąc, niezłapany wyjątek wywołuje funkcję <code>terminate()</code>, która z
biorąc, niezłapany wyjątek wywołuje funkcję <code>terminate()</code>, która z
kolei domyślnie wywołuje funkcję <code>abort()</code>. Co do tego, czy wywoływane
kolei domyślnie wywołuje funkcję <code>abort()</code>. Co do tego, czy wywoływane
są destruktory lokalnych obiektów (zwijanie stosu), to jest to
są destruktory lokalnych obiektów (zwijanie stosu), to jest to
zachowanie zależne od implementacji.  Jak widać, w implementacji
zachowanie zależne od implementacji.  Jak widać, w implementacji
<code>g++</code>, w przypadku niezłapania wyjątku destruktory obiektów nie są
<code>g++</code> w przypadku niezłapania wyjątku destruktory obiektów nie są
wywoływane.
wywoływane.


Domyślne zachowanie funkcji <code>terminate()</code> można zmienić, ustawiając
Domyślne zachowanie funkcji <code>terminate()</code> można zmienić, ustawiając
własną funkcje, za pomocą:
własną funkcję, za pomocą:


  namespace std {
  namespace std {
Linia 320: Linia 316:
  terminate_handler set_terminate(terminate_handler new_terminate);
  terminate_handler set_terminate(terminate_handler new_terminate);
  }
  }
 
Funkcja ustawiana w tym poleceniu nie może zwrócić sterowania, taka
Funkcja ustawiana w tym poleceniu nie może zwrócić sterowania, taka
próba kończy sie wywołaniem funkcji <code>abort()</code>. Oznacza to, że funkcja
próba kończy sie wywołaniem funkcji <code>abort()</code>. Oznacza to, że funkcja
Linia 332: Linia 328:
   throw 0;
   throw 0;
  }
  }
/* {mod1/code/terminate.cpp}{terminate.cpp}*/
([[media:Terminate.cpp | Źródło: terminate.cpp]])
 
==Wyjątki w destruktorach==
==Wyjątki w destruktorach==


Jeśli podczas opisanego powyżej procesu obsługi wyjątku, wywołana
Jeśli podczas opisanego powyżej procesu obsługi wyjątku, wywołana
zostanie funkcja która sama wywoła wyjątek, to program zostanie
zostanie funkcja, która sama wywoła wyjątek, to program zostanie
natychmiast przerwany wykonaniem funkcji <code>terminate()</code> (nie dotyczy
natychmiast przerwany wykonaniem funkcji <code>terminate()</code> (nie dotyczy
to już funkcji wywoływanych wewnątrz klauzuli <code>catch</code>).  W
to już funkcji wywoływanych wewnątrz klauzuli <code>catch</code>).  W
szczególności stanie się to jeśli któryś z destruktorów wywoływanych w
szczególności stanie się to, jeśli któryś z destruktorów wywoływanych w
trakcie zwijania stosu rzuci wyjątek:
trakcie zwijania stosu rzuci wyjątek:


  struct X {
  struct X {
   &nbsp;X() {
   ~X() {
     std::cerr<<std::uncaught_exception()<<"";
     std::cerr<<std::uncaught_exception()<<"";
     throw 0;};
     throw 0;};
Linia 362: Linia 358:
   catch(int) {};
   catch(int) {};
  }
  }
/* {mode13/code/destruktor.cpp}{destruktor.cpp} */
([[media:Destruktor.cpp | Źródło: destruktor.cpp]])
   
   
W powyższym kodzie destruktor klasy <code>X</code> jest wołany dwa razy. Po raz
W powyższym kodzie destruktor klasy <code>X</code> jest wołany dwa razy. Po raz
pierwszy, podczas wychodzenia z pierwszego bloku <code>try</code>. Jest to
pierwszy, podczas wychodzenia z pierwszego bloku <code>try</code>. Jest to
normalne wywołanie spowodowane wyjściem poza zakres.  
normalne wywołanie spowodowane wyjściem poza zakres.  
Destruktor rzuca wyjątek, który zostaje wyłapany poprzez
Destruktor rzuca wyjątek, który zostaje wyłapany przez
klauzulę <code>catch(int)</code> na końcu bloku. Drugi raz, destruktor jest
klauzulę <code>catch(int)</code> na końcu bloku. Drugi raz destruktor jest
wołany jako część zwijania stosu po wyjątku rzuconym jawnie w drugim bloku
wołany jako część zwijania stosu po wyjątku rzuconym jawnie w drugim bloku
<code>try</code>. Mimo, że łapiemy wyjątki <code>int</code>, i tak w tej sytuacji
<code>try</code>. Mimo że łapiemy wyjątki <code>int</code>, i tak w tej sytuacji
wywoływana jest funkcja <code>terminate()</code>, a w konsekwencji i
wywoływana jest funkcja <code>terminate()</code>, a w konsekwencji i
<code>abort()</code>. Jest to  jeden z powodów, dla których destruktory
<code>abort()</code>. Jest to  jeden z powodów, dla których destruktory
nie powinny rzucać wyjątków. Funkcja <code>uncaught_exception()</code>
nie powinny rzucać wyjątków. Funkcja <code>uncaught_exception()</code>
umożliwia rozróżnienie tych dwu kontekstów wywołania destruktora.
umożliwia rozróżnienie tych dwu kontekstów wywołania destruktora.
Zwraca ona prawdę jeśli jakiś wyjątek jest właśnie obsługiwany.
Zwraca ona prawdę, jeśli jakiś wyjątek jest właśnie obsługiwany.


Inne powody nie rzucania wyjątków z destruktorow, wiążą się z dynamicznym
Inne powody nie rzucania wyjątków z destruktorow wiążą się z dynamiczną
alokacja pamięci  i zostaną omówione w kolejnym  wykładzie.  
alokacją pamięci  i zostaną omówione w kolejnym  wykładzie.


==Hierachie wyjątków==
==Hierachie wyjątków==


Jako wyjątek może zostać wyrzucony dowolny obiekt. Umożliwia  nam to
Jako wyjątek może zostać wyrzucony dowolny obiekt. Umożliwia  nam to
grupowanie wyjątków w hierarchie, za pomocą dziedziczenia. Zilustrujemy
grupowanie wyjątków w hierarchie za pomocą dziedziczenia. Zilustrujemy
to za pomocą hierachii wyjątków z biblioteki standardowej, przedstawionej
to za pomocą hierachii wyjątków z biblioteki standardowej, przedstawionej
na rysunku&nbsp;13.1.  
na [[#rys.13.1|rysunku 13.1]].  
<center>
 
<div class="thumb"><div style="width:600px;">
{{kotwica|rys.13.1|}}<center>[[File:cpp-13-exceptions.svg|600x350px|thumb|center|Rysunek 13.1. Hierarchia wyjątków biblioteki standardowej.]]
<flash>file=cpp-13-exceptions.swf|width=500|height=350</flash>
<div.thumbcaption>Rysunek 13.1. Hierarchia wyjątków biblioteki standardowej.</div>
</div></div>
</center>
</center>
   
   
Można z niej korzystać np. następująco:
Można z niej korzystać np. następująco:
Linia 410: Linia 402:
   }  
   }  
  }
  }
/* {mod13/code/hierarchy.cpp}{hierarchy.cpp}
([[media:Hierarchy.cpp | Źródło: hierarchy.cpp]])
   
   
Kolejność klauzul <code>catch</code> jest ważna, ponieważ klauzule są
Kolejność klauzul <code>catch</code> jest ważna, ponieważ klauzule są
sprawdzane po kolei, i pierwsza która pasuje zostanie wykonana.
sprawdzane po kolei i pierwsza, która pasuje, zostanie wykonana.
Gdybyśmy więc podali kaluzulę <code>catch(Exception &e)</code> jako pierwszą,
Gdybyśmy więc podali kaluzulę <code>catch(Exception &e)</code> jako pierwszą,
przechwyciła by ona wszyskie standardowe wyjątki. Ważne jest też, aby
przechwyciła by ona wszystkie standardowe wyjątki. Ważne jest też, aby
korzystając z hierarchii dziedziczenia przechwytywać wyjątki przez
korzystając z hierarchii dziedziczeniaprzechwytywać wyjątki przez
referencję.  Inaczej nie zostaną wywołane poprawne funkcje wirtualne.
referencję.  Inaczej nie zostaną wywołane poprawne funkcje wirtualne.
Zachęcam do eksperymentów z powyższym kodem.
Zachęcam do eksperymentów z powyższym kodem.


==Deklaracje wyjatków==
==Deklaracje wyjątków==


C++ pozwala na deklarowanie listy możliwych wyjątków rzucanych z
C++ pozwala na deklarowanie listy możliwych wyjątków rzucanych z
funkcji.  Służy do tego deklaracja <code>throw(...)</code> umieszana za
funkcji.  Służy do tego deklaracja <code>throw(...)</code> umieszczana za
deklaracją listy argumentów funkcji np.:
deklaracją listy argumentów funkcji, np.:


  void no_throw(int) throw();
  void no_throw(int) throw();
 
deklaruje, że funkcja <code>no_throw</code> nie rzuci żadnego wyjątku, natomiast
deklaruje, że funkcja <code>no_throw</code> nie rzuci żadnego wyjątku, natomiast


  void throw_std(int) throw(exception);
  void throw_std(int) throw(exception);
 
deklaruje, że funkcja <code>throw_std</code> będzie rzucać tylko wyjątki ze
deklaruje, że funkcja <code>throw_std</code> będzie rzucać tylko wyjątki ze
standardowej hierarchi. Brak deklaracji oznacza, że funkcja może rzucać
standardowej hierarchii. Brak deklaracji oznacza, że funkcja może rzucać
co chce.  
co chce.  


Linia 443: Linia 435:
  void g() throw(int) {throw 0;};  
  void g() throw(int) {throw 0;};  
  void no_throw(int i) {f(i;};
  void no_throw(int i) {f(i;};
 
Funkcja <code>f</code> proklamuje całemu światu, że może rzucać wyjątek
Funkcja <code>f</code> proklamuje całemu światu, że może rzucać wyjątek
(poprzez brak deklaracji, że nie może), podobnie funkcja <code>g()</code>, a pomimo to kompilator nie
(poprzez brak deklaracji, że nie może), podobnie funkcja <code>g()</code>, a pomimo to kompilator nie
pozwala na to, aby wywołać ją wewnątrz funkcji która jawnie deklaruje,
pozwala na to, aby wywołać ją wewnątrz funkcji, która jawnie deklaruje,
że wyjątku nie rzuci. Proszę to porównać np. ze zastosowaniem
że wyjątku nie rzuci. Proszę to porównać np. z zastosowaniem
kwalifikatora <code>const</code>: funkcja zadeklarowana jako <code>const</code> nie
kwalifikatora <code>const</code>: funkcja zadeklarowana jako <code>const</code> nie
może wołać funkcji, które <code>const</code> nie są. W przypadku wyjątków
może wywołać funkcji, które <code>const</code> nie są. W przypadku wyjątków
narzucenie takiej konsystencji spowodowałoby to, że potrzeba by
narzucenie takiej konsystencji spowodowałoby, że potrzeba by
przerabiać ogromne ilości kodu, napisanego zanim mechanizm wyjątków
przerabiać ogromne ilości kodu napisanego, zanim mechanizm wyjątków
stał się używany. Sprawia to niestety, że deklaracje wyjątków nie są
stał się używany. Sprawia to niestety, że deklaracje wyjątków nie są
zbyt użyteczne, łatwo bowiem niechcący napisać kod który je złamie.  A
zbyt użyteczne, łatwo bowiem niechcący napisać kod, który je złamie.  A
konsekwencje tego są poważne. Sprawdzania konsystencji w czasie
konsekwencje tego są poważne. Sprawdzania konsystencji w czasie
kompilacji wprawdzie nie ma, ale jest sprawdzanie w czasie wykonania.
kompilacji wprawdzie nie ma, ale jest sprawdzanie w czasie wykonania.
Linia 461: Linia 453:
złapanie tego wyjątku nic nie pomoże.
złapanie tego wyjątku nic nie pomoże.


Kolejnym problem są szablony funkcji i metody szablonów klas. Ich
Kolejnym problemem są szablony funkcji i metody szablonów klas. Ich
projektant nie może przewidzieć z jakimi argumentami zostaną one
projektant nie może przewidzieć, z jakimi argumentami zostaną one
konkretyzowane, a więc jakie wyjątki mogą zostać rzucone. Dlatego w
konkretyzowane, a więc jakie wyjątki mogą zostać rzucone. Dlatego w
szablonach lepiej deklaracje wyjątków pomijać. W ogóle, deklaracje
szablonach lepiej deklaracje wyjątków pomijać. W ogóle, deklaracje
wyjątków należy umieszczać tam, gdzie uważamy, że rzucenie każdego innego
wyjątków należy umieszczać tam, gdzie uważamy, że rzucenie każdego innego
wyjątku jest przejawem poważnego błedu. Najczęściej jest to sytuacja,
wyjątku jest przejawem poważnego błędu. Najczęściej jest to sytuacja,
kiedy chcemy zadeklarować, że dana funkcja w ogóle nie rzuca wyjątków.  
kiedy chcemy zadeklarować, że dana funkcja w ogóle nie rzuca wyjątków.  
Jak już pisałem taką własność powinny posiadać destruktory.
Jak już pisałem taką własność powinny posiadać destruktory.
Linia 472: Linia 464:
===Niespodziewane wyjątki===
===Niespodziewane wyjątki===


Podobnie jak w przypadku funkcji <code>terminate()</code> możemy podstawić
Podobnie jak w przypadku funkcji <code>terminate()</code>, możemy podstawić
własną funkcję <code>unexpected()</code>. Podobnie jak <code>terminate()</code> funkcja
własną funkcję <code>unexpected()</code>. Podobnie jak <code>terminate()</code> funkcja
<code>unexpected()</code> nie zwraca sterowania, może za to sama rzucić
<code>unexpected()</code> nie zwraca sterowania, może za to sama rzucić
Linia 488: Linia 480:
   catch(...) {};
   catch(...) {};
  }
  }
/* {mod13/code/unexpected.cpp}{unexpected.cpp} */
([[media:Unexpected.cpp | Źródło: unexpected.cpp]])
 
Ponieważ <code>f()</code>  rzuca <code>const char *</code>, a deklaruje tylko <code>int</code>-a,
Ponieważ <code>f()</code>  rzuca <code>const char *</code>, a deklaruje tylko <code>int</code>-a,
powyższy program wywoła funkcję <code>unexpected()</code>, która przerwie program.
powyższy program wywoła funkcję <code>unexpected()</code>, która przerwie program.
Linia 496: Linia 488:
  void unexpected_handler() {throw 0;};
  void unexpected_handler() {throw 0;};
  std::set_unexpected(unexpected_handler);
  std::set_unexpected(unexpected_handler);
 
to zamiast <code>const char *</code> zostanie rzucony <code>int</code> i złapany przez
to zamiast <code>const char *</code> zostanie rzucony <code>int</code> i złapany przez
klauzulę <code>catch(...)</code>. Tak się stanie ponieważ <code>int</code> jest na
klauzulę <code>catch(...)</code>. Tak się stanie ponieważ <code>int</code> jest na
liście wyjątków funkcji <code>f()</code>. Gdyby nie był, to zostałaby wywołana
liście wyjątków funkcji <code>f()</code>. Gdyby nie był, to zostałaby wywołana
funkcja <code>terminate()</code>. Jeżeli jednak deklaracja wyjątków funkcji
funkcja <code>terminate()</code>. Jeżeli jednak deklaracja wyjątków funkcji
<code>f()</code> zawierać będzie wyjatek <code>std::bad_exception</code>, to każdy
<code>f()</code> zawierać będzie wyjątek <code>std::bad_exception</code>, to każdy
wyjątek rzucony przez <code>unexpected()</code> i nie znajdujący się na liście
wyjątek rzucony przez <code>unexpected()</code> i nie znajdujący się na liście
zadeklarowanych wyjątków funkcji <code>f()</code> jest podmienieny na
zadeklarowanych wyjątków funkcji <code>f()</code>, jest podmieniany na
<code>std::bad_exception()</code>:
<code>std::bad_exception()</code>:


Linia 519: Linia 511:
   catch(std::bad_exception ) {};
   catch(std::bad_exception ) {};
  }
  }
/* {mod13/code/unexpected.cpp}{unexpected.cpp} */
([[media:Unexpected.cpp | Źródło: unexpected.cpp]])


==Wydajność wyjątków==
==Wydajność wyjątków==


Autor pozycji {MeyersMECPP} sugerował, że użycie mechanizmu
Autor pozycji <i>"Język C++ bardziej efektywny"</i> S. Meyers sugerował, że użycie mechanizmu
wyjątków może spowolnić program, nawet jeśli wyjątki nie będą rzucane.
wyjątków może spowolnić program, nawet jeśli wyjątki nie będą rzucane.
Ponieważ od tego czasu minęło dobrych kilka lat, postanowiłem sam
Ponieważ od tego czasu minęło dobrych kilka lat, postanowiłem sam
sprawdzić jak się sprawy mają. W tym celu skorzystałem z następujących  
sprawdzić, jak się sprawy mają. W tym celu skorzystałem z następujących  
programików:
programików:


Linia 542: Linia 534:
   }
   }
  }
  }
/* {mod13/code/exceptions.cpp}{exceptions.cpp} */
([[media:Exceptions.cpp | Źródło: exceptions.cpp]])
   
   
oraz
oraz
Linia 557: Linia 549:
     s+<nowiki>=</nowiki>scin(rand()/(double)RAND_MAX,f);
     s+<nowiki>=</nowiki>scin(rand()/(double)RAND_MAX,f);
  }
  }
/* {mod13/code/no_exceptions.cpp}{noexceptions.cpp} */
([[media:No_exceptions.cpp | Źródło: no_exceptions.cpp]])
   
   
Jak widać drugi z nich nie ma nawet śladu wyjątków. W pierwszym podejściu  
Jak widać drugi z nich nie ma nawet śladu wyjątków. W pierwszym podejściu  
ustawilem flagę <code>f</code> na zero, co powodowało że żaden wyjątek nie był rzucany.
ustawilem flagę <code>f</code> na zero, co powodowało, że żaden wyjątek nie był rzucany.
Czas wykonania obu programów (w sekundach) podany jest w poniższej tabelce.
Czas wykonania obu programów (w sekundach) podany jest w poniższej tabelce:
    
    
<div align=center>
{| border=1
{| border=1
|+ <span style="font-variant:small-caps">Uzupelnij tytul</span>
|-  
|-  
|  ||  1 nie rzucane wyjątki  ||  2 bez wyjątków  ||  3 rzucane wyjątki  ||  4 <tt>return</tt>
|align="center"|  ||  nie rzucane wyjątki  ||  bez wyjątków  ||  rzucane wyjątki  ||  <tt>return</tt>
|-
|-
| -O0  ||  15 ||   15 ||   ||
|align="center"| -O0   
|align="center"|  15
|align="center"| 15  
|align="center"|
|align="center"|
|-
|-
| -O1 ||  13 ||   4   ||   ||  
|align="center"| -O1
|align="center"|  13
|align="center"| 4  
|align="center"|
|align="center"|
|-
|-
| -O2 ||  13 ||   4   ||   ||  
|align="center"| -O2
|align="center"|  13
|align="center"| 4  
|align="center"|
|align="center"|
|-
|-
| -O3 ||   4 ||   4   ||   600 ||  4
|align="center"| -O3
|align="center"| 4
|align="center"| 4  
|align="center"| 600
|align="center"|  4
|}
|}
</div>


Porównując kolumny 1 i 2 widać że dla pełnej optymalizacji, nie ma
Porównując kolumny 1 i 2, widać, że dla pełnej optymalizacji nie ma
żadnej różnicy. Szczegółowe badanie wykazało, że to włączenie opcji
żadnej różnicy. Szczegółowe badanie wykazało, że to włączenie opcji
<code>-finline-functions</code> powoduje skok predkości pomiędzy dwoma
<code>-finline-functions</code> powoduje skok prędkości pomiędzy dwoma
ostatnimi wierszami w pierwszej kolumnie. Ten sam effekt można uzyskać
ostatnimi wierszami w pierwszej kolumnie. Ten sam efekt można uzyskać,
dodając do funkcji <code>scin</code> kwalifikator <code>inline</code>.
dodając do funkcji <code>scin</code> kwalifikator <code>inline</code>.


Następnie porównałem koszt zwykłego powrotu z funkcji, z kosztem
Następnie porównałem koszt zwykłego powrotu z funkcji z kosztem
rzucenia wyjątku. Wyniki są przedstawione w dwóch ostatnich kolumnach
rzucenia wyjątku. Wyniki są przedstawione w dwóch ostatnich kolumnach
tabelki.  Tu widać dramatyczną różnicę: obsługa wyjątku jest ponad 100
tabelki.  Tu widać dramatyczną różnicę: obsługa wyjątku jest ponad 100
razy wolniejsza.
razy wolniejsza.

Aktualna wersja na dzień 10:55, 3 paź 2021

Wstęp

Jesteśmy istotami omylnymi, więc niezależnie od naszych starań, pisane przez nas programy bedą zawierały usterki, dostarczane do nich dane nie zawsze będą poprawne, a i sprzęt może nie działać tak jak trzeba.

Nie oznacza to, że należy zaniechać dążenia do pisania bezbłędnego kodu, wprost przeciwnie, jakość kodu powinna być jednym z naszych priorytetów, ale należy się też pogodzić z faktem, że błędy będą występować i powinniśmy być na takie sytuacje przygotowani. Jak to mówią "najwyższą formą zaufania jest kontrola".

Na potrzeby tego wykładu zdefiniujemy bardzo luźno błąd jako wystąpienie sytuacji, która wystąpić nie powinna. Nie będziemy też interesować się bardzo tym, jak błedy wykrywać, ale raczej co zrobić, kiedy takowy wykryjemy. W następnym podrozdziale omówię bardzo pobieżnie różne możliwości reakcji na wystąpienie błędu i wprowadzę pojęcie wyjątku. Reszta wykładu będzie poświęcona zagadnieniom związanym z pisaniem kodu używającego wyjątków.

Wykrywanie błędów

Zanim przejdziemy do sytuacji, w której wiemy, że wystąpił bład, musimy poświęcić kilka akapitów na zastanowienie się czy w ogóle należy błedy wykrywać i obsługiwać. Nawet jeśli większość z Państwa krzyknie "oczywiście, że tak" (choć podejrzewam, że większość tego sama nie robi: kto ostatnio sprawdzał wartość zwróconą przez funkcję printf?), to i tak pozostaje pytanie, jakie błędy będziemy starali się wykrywać.

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak zresztą na większość pytań dotyczących decyzji projektowych. Różne projekty wymagają różnego poziomu niezawodności, a więc i różnych zabezpieczeń.

Na jednym końcu są programy, które po prostu nie mogą "paść", na drugim np. niektóre progamy symulacyjne, które wykonują się w godzinę lub mniej. Nawet jednak w tej ostatniej sytuacji, różne formy obsługi błędów mogą nam bardzo pomóc w debugowaniu. Linijki typu:

if( NULL==(fin=fopen(input_file_name,"r"))) { 
  fprintf(stderr,"cannot open file input_file_name);
  exit(1); 
 }
}

lub

if( NULL==(p=malloc(n_bytes))) { 
  fprintf(stderr,"cannot allocate memory for ...");
  exit(1); 
 }
}

mogą nam oszczędzić jeśli nie godzin, to wielu minut frustracji. Proszę zwrócić uwagę, że oba przykłady dotyczą zasobów zewnętrznych, nie do końca pod naszą kontrolą i tym bardziej powinny być sprawdzane, zwłaszcza, że będzie nas to kosztować minutę pisania i prawie tyle co nic w trakcie wykonania.

Kontrola zakresu

A co z bardziej kosztownymi testami? Typowym przykładem jest sprawdzanie zakresu. Czy np. nasz stos Stack powinien sprawdzać, czy wykonujemy pop lub top na stosie pustym albo push na stosie pełnym? Czy powinniśmy sprawdzać poprawność podanego indeksu w wyrażeniach v[i]?

Mam nadzieję, że Państwo nie oczekują jednoznacznej odpowiedzi na te pytania, bo jej po prostu nie ma. Niestety, tego rodzaju testy mogą być bardzo kosztowne. Operacje dostępu do elementów są bardzo proste, koszt testu będzie pewnie dominujący, a te operacje mogą być bardzo często wykonywane. Z drugiej strony błędy przekroczenia zakresu są bardzo "wredne". Rozważmy np. taki prosty kod:

Stack<int,5> s;
 
 for(int i=0;i<1000;i++)
  s.push(i);

 int i=0;
 while(1) 
  std::cerr<<++i<<" "<<s.pop()<<"";

( Źródło: overflow.cpp)

Na moim komputerze powyższy program wykonał 20981 operacji pop(), zanim padł z komunikatem Naruszenie ochrony pamięci. Proszę zauważyć, że najpierw zapisał 995 liczb w pamięci należącej nie wiadomo do kogo! Skutki takiego błędu mogą więc wystąpić w zupełnie innym miejscu programu.

Nie ma dobrego rozwiązania tego dylematu, ale zawsze może pomóc zdrowy rozsądek. Użycie sprawdzenia zakresu w operacji mnożenia macierzy miałoby katastrofalne skutki dla wydajności kodu. Z drugiej strony jest to prosty kod, w którym łatwo zapewnić aby indeksy nie wychodziły poza zakres. Tutaj więc kontrola zakresu jest niewskazana.

Częstym rozwiązaniem jest włączanie kontroli zakresu podczas debugowania i wyłączanie jej w "produkcyjnej" wersji programu. Moim zdaniem może to być bardzo pożyteczne, zwłaszcza w językach, które dopuszczają włączanie i wyłączanie sprawdzania zakresów za pomocą opcji kompilacji (oczywiście może to dotyczyć tylko typów wbudowanych). W przypadku stosu, mogą nam się przydać w tym celu klasy wytyczne, opracowane w wykładzie 7. Może warto dodać, że kontenery STL, dostarczające operację indeksowania, dostarczają również metodę dostępu ze sprawdzaniem: at(int).

Obsługa błędów

Załóżmy więc, że w pogramie mamy przynajmniej kilka linijek wykrywających potencjalne błędy. No i stało się. Wiemy już, że w programie wystąpił błąd, co teraz? Mamy wiele możliwości, wymienię tylko kilka z nich:

 1. Kończymy program z ewentualnym komunikatem o błędzie.
 2. Kończymy program, ale najpierw sprzątamy po sobie: zwalniamy zasoby, których nie zwolni system operacyjny, zapisujemy dane, itp.
 3. Staramy się kontynuować program pomimo błędu, próbując go poprawić, obejść lub zrezygnować z części funkcjonalności.

W tym wykładzie nie będzie interesować nas sama konkretna strategia, ale sposób rozdzielenia procesu wykrycia błędu od wyboru strategii. Jest to problem, który dotyczy każdego kodu, ale głównie funkcji bibliotecznych. Ich projektant/programista może wykryć, że w trakcie ich wykonywania wystąpiła nieprawidłowość, ale nie może jednak wiedzieć jak z takim błędem postąpić. To jest decyzja osoby korzystającej z tej funkcji. Musi więc istnieć jakiś mechanizm przekazywania tej informacji z wywoływanej funkcji na zewnątrz do funkcji wywołującej.

Najprostyszym sposobem jest zwrócenie jakiejś wartości sygnalizującej błąd. Jeśli funkcja nie zwraca żadnego wyniku, to jest to proste; jeśli jednak funkcja ma zwracać jakiś wynik, to nie zawsze da się znaleźć taką wartość, która by jednoznacznie mogła definiować błąd. Rozszerzenia tej metody, to zwrócenie informacji o przebiegu funkcji poprzez dodatkowy argument przekazywany przez referencje. Można też ustawiać i odczytywać jakieś zmienne stanu. Największą wadą tego podejścia jest konieczność każdorazowego sprawdzania tych wartości, co wymaga pisania dużej ilości trywialnego kodu. Z tego powodu sprawdzanie poprawności wywołania takich funkcji jest często opuszczane. W C++ dochodzi jeszcze niemożność zwrócenia wartości z konstruktora (choć oczywiście możemy ustawić w nim zmienną stanu informującą o powodzeniu konstrukcji).

Wyjątki

C++ dostarcza nowego mechanizmu, jakim są wyjątki. Polega on na tym, że funkcja która błąd wykryje i nie chce lub nie może go obsłużyć sama, rzuca wyjątek, który może być dowolnym obiektem. Rzucenie wyjątku powoduje natychmiastowe przerwanie wykonywania funkcji. Procedura wywołująca może ten wyjątek złapać. Wyjątek niezłapany prowadzi do zatrzymania programu, a więc wyjątki nie mogą zostać zignorowane. Zilustruję to na przykładzie naszego stosu, do którego dodam instrukcje rzucające wyjątki w przypadku przekroczenia zakresu (dla prostoty nie będę korzystał z klas wytycznych):

template<typename T = int , size_t N = 100> class Stack {
private:	
 T _rep[N];
 size_t _top;
public:
 Stack():_top(0) {};
 void push(T val) {
  if(_top == N) {
   throw "pushing on top of the full stack";
  }
  _rep[_top++]=val;
 }
 T pop() {
  if(is_empty()) {
   throw "poping form an empty stack";
  }
  return _rep[--_top];
 }
 bool is_empty() const   {return (_top==0);} 
};

( Źródło: stack_except.h)

Polecenie throw służy właśnie do rzucania wyjątków. W tym wypadku rzucane są stałe napisowe, które będą automatycznie konwertowane na typ const char *. Wykonanie programu:

main() {
 Stack<int,5> s;
 s.push(1);
 s.pop(); 
 s.pop(); /* tu będzie rzucony wyjątek */
 
 for(int i=0;i<10;i++) 
 s.push(i); /* tu też gdyby udało się tu dojść */
}

( Źródło: overflow.cpp)

spowoduje przerwanie programu w trakcie wykonywania drugiego polecenia pop. Komunikat, który się przy tym pojawia jest zależny od implementacji.

Wyjątki można łapać, korzystając z bloku try:

Stack<int,5> s;
 s.push(1);
 try {
  s.pop();
  s.pop();
 }
 catch(const char *msg) {
  std::cerr<<msg<<std::endl;
 }
 try {
   for(int i=0;i<10;i++) 
  s.push(i);
 }
 catch(const char *msg) {
  std::cerr<<msg<<std::endl;
 }

( Źródło: stack_except.cpp)

W bloku try umieszczamy instrukcje, które mogą potencjalnie rzucić wyjątek. Za blokiem try umieszczamy jedną lub więcej klauzul catch, które te wyjątki łapią. Wyjątek rzucony w bloku try powoduje przekazanie sterowania do pierwszej pasującej klauzuli catch.

Wyjątki złapane

Przyjrzyjmy się teraz dokładniej mechanizmowi rzucania i łapania wyjątków. Rozważmy prosty przykład:

struct X {
 int val;
 X(int i=0):val(i) {cerr<<"constructing "<<val<<"";}
  X() {cerr<<"destructing "<<val<<endl;} 
};

void f() {
 X x(1);
 throw 0;
 cout<<"f";
};

main(){
 X y(2);
 try {
  X z(3);
  f();
  cout<<"try";
 } 
 catch(double){cout<<"zlapalem double-a";}
 catch(int){cout<<"zlapalem int-a";}
 catch(...){cout<<"zlapalem cos ";}

 cout<<"main";
}

( Źródło: caught.cpp)

Oto wynik wykonania tego programu:

constructing 2
constructing 3
constructing 1
destructing 1
destructing 3
zlapalem int-a
main
destructing 2

Co możemy zauważyć?

 1. Wyjątek przerwał wykonywanie funkcji f() i bloku try, sterowanie zostało przekazana do klauzuli catch(int).
 2. Przedtem wywołane zostały destruktory obiektów x i z, czyli lokalnych obiektów w zasięgu bloku try. Ten proces nazywamy "zwijaniem stosu".
 3. Po wykonaniu klauzuli catch sterowanie zostało przekazane do następnego wyrażenia.

Klauzula catch(...) wyłapuje każdy wyjątek. Jeśli np. pominiemy klauzulę catch(int):

catch(double){cout<<"zlapalem double-a";}
//catch(int){cout<<"zlapalem int-a";}
catch(...){cout<<"zlapalem cos ";}

to wynikiem wywołania programu będzie:

constructing 2
constructing 3
constructing 1
destructing 1
destructing 3
zlapalem cos
main
destructing 2

Z tego przykładu widać też, że w przypadku dopasowywania klauzul catch nie następuje niejawna konwersja argumentów.

Niezłapane wyjątki

A co się stanie, jeśli wyjątku nie złapiemy? Żeby się o tym przekonać usuniemy kolejną klauzulę catch:

catch(double){cout<<"zlapalem double-a";}
//catch(int){cout<<"zlapalem int-a";}
//catch(...){cout<<"zlapalem cos ";}

Wynik programu jest teraz zupełnie inny:

constructing 2
constructing 3
constructing 1
terminate called after throwing an instance of 'int'
Abort

Niezłapany wyjątek spowodował wywołanie funkcji abort(), która zakończyła program bez wywołania destruktorów. Ściśle rzecz biorąc, niezłapany wyjątek wywołuje funkcję terminate(), która z kolei domyślnie wywołuje funkcję abort(). Co do tego, czy wywoływane są destruktory lokalnych obiektów (zwijanie stosu), to jest to zachowanie zależne od implementacji. Jak widać, w implementacji g++ w przypadku niezłapania wyjątku destruktory obiektów nie są wywoływane.

Domyślne zachowanie funkcji terminate() można zmienić, ustawiając własną funkcję, za pomocą:

namespace std {
typedef void (*terminate_handler)(void);
terminate_handler set_terminate(terminate_handler new_terminate);
}

Funkcja ustawiana w tym poleceniu nie może zwrócić sterowania, taka próba kończy sie wywołaniem funkcji abort(). Oznacza to, że funkcja new_terminate() musi kończyć się wywołaniem abort() lub exit().

void my_terminate() {std::cerr<<"terminating "<<std::endl;exit(1);}

main() {
 std::set_terminate(my_terminate);
 throw 0;
}

( Źródło: terminate.cpp)

Wyjątki w destruktorach

Jeśli podczas opisanego powyżej procesu obsługi wyjątku, wywołana zostanie funkcja, która sama wywoła wyjątek, to program zostanie natychmiast przerwany wykonaniem funkcji terminate() (nie dotyczy to już funkcji wywoływanych wewnątrz klauzuli catch). W szczególności stanie się to, jeśli któryś z destruktorów wywoływanych w trakcie zwijania stosu rzuci wyjątek:

struct X {
 ~X() {
  std::cerr<<std::uncaught_exception()<<"";
  throw 0;};
} ;

main() {
 try 
  {
   X x;
  }
 catch(int) {};
 
 try {
  X x;
  throw 0;
 }
 catch(int) {};
}

( Źródło: destruktor.cpp)

W powyższym kodzie destruktor klasy X jest wołany dwa razy. Po raz pierwszy, podczas wychodzenia z pierwszego bloku try. Jest to normalne wywołanie spowodowane wyjściem poza zakres. Destruktor rzuca wyjątek, który zostaje wyłapany przez klauzulę catch(int) na końcu bloku. Drugi raz destruktor jest wołany jako część zwijania stosu po wyjątku rzuconym jawnie w drugim bloku try. Mimo że łapiemy wyjątki int, i tak w tej sytuacji wywoływana jest funkcja terminate(), a w konsekwencji i abort(). Jest to jeden z powodów, dla których destruktory nie powinny rzucać wyjątków. Funkcja uncaught_exception() umożliwia rozróżnienie tych dwu kontekstów wywołania destruktora. Zwraca ona prawdę, jeśli jakiś wyjątek jest właśnie obsługiwany.

Inne powody nie rzucania wyjątków z destruktorow wiążą się z dynamiczną alokacją pamięci i zostaną omówione w kolejnym wykładzie.

Hierachie wyjątków

Jako wyjątek może zostać wyrzucony dowolny obiekt. Umożliwia nam to grupowanie wyjątków w hierarchie za pomocą dziedziczenia. Zilustrujemy to za pomocą hierachii wyjątków z biblioteki standardowej, przedstawionej na rysunku 13.1.

Rysunek 13.1. Hierarchia wyjątków biblioteki standardowej.

Można z niej korzystać np. następująco:

main() {
 try {
    throw domain_error() ;
 }
 catch(invalid_argument &e) {
  cerr<<e.what()<<"";
 }
 catch(logic_error &e) {
  cerr<<"logic "<<e.what()<<"";
 }
 catch(exception &e) {
  cerr<<"some exception "<<e.what()<<"";
 } 
}

( Źródło: hierarchy.cpp)

Kolejność klauzul catch jest ważna, ponieważ klauzule są sprawdzane po kolei i pierwsza, która pasuje, zostanie wykonana. Gdybyśmy więc podali kaluzulę catch(Exception &e) jako pierwszą, przechwyciła by ona wszystkie standardowe wyjątki. Ważne jest też, aby korzystając z hierarchii dziedziczenia, przechwytywać wyjątki przez referencję. Inaczej nie zostaną wywołane poprawne funkcje wirtualne. Zachęcam do eksperymentów z powyższym kodem.

Deklaracje wyjątków

C++ pozwala na deklarowanie listy możliwych wyjątków rzucanych z funkcji. Służy do tego deklaracja throw(...) umieszczana za deklaracją listy argumentów funkcji, np.:

void no_throw(int) throw();

deklaruje, że funkcja no_throw nie rzuci żadnego wyjątku, natomiast

void throw_std(int) throw(exception);

deklaruje, że funkcja throw_std będzie rzucać tylko wyjątki ze standardowej hierarchii. Brak deklaracji oznacza, że funkcja może rzucać co chce.

Niestety, C++ nie dostarcza nam praktycznie żadnych mechanizmów, które by mogły wymusić konsystencję tych deklaracji. Rozważmy implementację funkcji:

void f(int i) {throw i;}
void g() throw(int) {throw 0;}; 
void no_throw(int i) {f(i;};

Funkcja f proklamuje całemu światu, że może rzucać wyjątek (poprzez brak deklaracji, że nie może), podobnie funkcja g(), a pomimo to kompilator nie pozwala na to, aby wywołać ją wewnątrz funkcji, która jawnie deklaruje, że wyjątku nie rzuci. Proszę to porównać np. z zastosowaniem kwalifikatora const: funkcja zadeklarowana jako const nie może wywołać funkcji, które const nie są. W przypadku wyjątków narzucenie takiej konsystencji spowodowałoby, że potrzeba by przerabiać ogromne ilości kodu napisanego, zanim mechanizm wyjątków stał się używany. Sprawia to niestety, że deklaracje wyjątków nie są zbyt użyteczne, łatwo bowiem niechcący napisać kod, który je złamie. A konsekwencje tego są poważne. Sprawdzania konsystencji w czasie kompilacji wprawdzie nie ma, ale jest sprawdzanie w czasie wykonania. Jeżeli funkcja rzuci wyjątek, który nie znajduje się na jej liście zadeklarowanych wyjątków, to następuje wywołanie funkcji unexpected(), która domyślnie wywołuje abort(). Nawet złapanie tego wyjątku nic nie pomoże.

Kolejnym problemem są szablony funkcji i metody szablonów klas. Ich projektant nie może przewidzieć, z jakimi argumentami zostaną one konkretyzowane, a więc jakie wyjątki mogą zostać rzucone. Dlatego w szablonach lepiej deklaracje wyjątków pomijać. W ogóle, deklaracje wyjątków należy umieszczać tam, gdzie uważamy, że rzucenie każdego innego wyjątku jest przejawem poważnego błędu. Najczęściej jest to sytuacja, kiedy chcemy zadeklarować, że dana funkcja w ogóle nie rzuca wyjątków. Jak już pisałem taką własność powinny posiadać destruktory.

Niespodziewane wyjątki

Podobnie jak w przypadku funkcji terminate(), możemy podstawić własną funkcję unexpected(). Podobnie jak terminate() funkcja unexpected() nie zwraca sterowania, może za to sama rzucić wyjątek. W ten sposób możemy jej użyć do "podmiany" niespodziewanego wyjątku na inny. Zobaczmy jak to działa:

void f() throw(int) {
 throw "niespodzianka!";
};

main() {
 try {
 f();
 }
 catch(...) {};
}

( Źródło: unexpected.cpp)

Ponieważ f() rzuca const char *, a deklaruje tylko int-a, powyższy program wywoła funkcję unexpected(), która przerwie program. Jeżeli podmienimy wyjątek poprzez ustawienie odpowiedniej funkcji:

void unexpected_handler() {throw 0;};
std::set_unexpected(unexpected_handler);

to zamiast const char * zostanie rzucony int i złapany przez klauzulę catch(...). Tak się stanie ponieważ int jest na liście wyjątków funkcji f(). Gdyby nie był, to zostałaby wywołana funkcja terminate(). Jeżeli jednak deklaracja wyjątków funkcji f() zawierać będzie wyjątek std::bad_exception, to każdy wyjątek rzucony przez unexpected() i nie znajdujący się na liście zadeklarowanych wyjątków funkcji f(), jest podmieniany na std::bad_exception():

void f() throw(int,std::bad_exception) {
 throw "niespodzianka!";
};

void unexpected_handler() {throw 3.1415926;};

main() {
 std::set_unexpected(unexpected_handler);
 try {
 f();
 }
 catch(std::bad_exception ) {};
}

( Źródło: unexpected.cpp)

Wydajność wyjątków

Autor pozycji "Język C++ bardziej efektywny" S. Meyers sugerował, że użycie mechanizmu wyjątków może spowolnić program, nawet jeśli wyjątki nie będą rzucane. Ponieważ od tego czasu minęło dobrych kilka lat, postanowiłem sam sprawdzić, jak się sprawy mają. W tym celu skorzystałem z następujących programików:

double scin(double x,bool flag) {
 if(flag) throw 0;
 return sin(x);
}
main(){
 volatile int f=0;
 double s=0.0;
 for(int i=0;i<100000000;++i) {
  try {
  s+=scin(rand()/(double)RAND_MAX,f);
  } catch(int) {};
 }
}

( Źródło: exceptions.cpp)

oraz

double scin(double x,bool flag) {
 if(flag) return 0;
 return sin(x);
}

main(){
 volatile int f=0;
 double s=0.0;
 for(int i=0;i<100000000;++i)
  s+=scin(rand()/(double)RAND_MAX,f);
}

( Źródło: no_exceptions.cpp)

Jak widać drugi z nich nie ma nawet śladu wyjątków. W pierwszym podejściu ustawilem flagę f na zero, co powodowało, że żaden wyjątek nie był rzucany. Czas wykonania obu programów (w sekundach) podany jest w poniższej tabelce:

nie rzucane wyjątki bez wyjątków rzucane wyjątki return
-O0 15 15
-O1 13 4
-O2 13 4
-O3 4 4 600 4

Porównując kolumny 1 i 2, widać, że dla pełnej optymalizacji nie ma żadnej różnicy. Szczegółowe badanie wykazało, że to włączenie opcji -finline-functions powoduje skok prędkości pomiędzy dwoma ostatnimi wierszami w pierwszej kolumnie. Ten sam efekt można uzyskać, dodając do funkcji scin kwalifikator inline.

Następnie porównałem koszt zwykłego powrotu z funkcji z kosztem rzucenia wyjątku. Wyniki są przedstawione w dwóch ostatnich kolumnach tabelki. Tu widać dramatyczną różnicę: obsługa wyjątku jest ponad 100 razy wolniejsza.