Zaawansowane CPP/Ćwiczenia 14: Zarządzanie pamięcią

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Ćwiczenie 1

Przerób przykłady z wykładu.

Ćwiczenie 2

Napisz własną implementację zasobnika pamięci (memory pool). Zasobnik powinien być szablonem przyjmującym jako parametr typ obiektów dla których będzie przydzialał pamięc. Wielkość puli powina być podawana w konstruktorze.

template<typename T> linked_pool {

linked_pool(size_t n);
void *allocate() throw(); /*przydziela pamięc na jeden obiket T*/
void deallocate(void p) throw ();

release()throw ();

 linked_pool();

}

Jeśli zarządamy za dużo pamięci, to powinien zostać zwrócony wskaźnik zerowy.

Ćwiczenie 3

W oparciu o linked_pool napisz własne operatory new i delete. Napisz klasę która, będzie implementowała te operatory i która będzie można dziedziczyć.

Wskazówka