Zaawansowane CPP/Ćwiczenia 9: Szablony wyrażeń: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 56 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
'''Zadanie 1 '''  Zaimplementuj funkcję generującą tabele
{{cwiczenie|1||
prawdy.  Pierwszym argumentem tej fnkcji ma być wyrażenie logiczne
przyjmujące od 1 do 3 argumengtów (zmiennych) logicznych. Drugim argumentem
ma być liczba zmiennych logicznych w wyrażeniu.


<nowiki> bool and(bool q,bool r) {return q && r;}
Zaimplementuj szablony funkcji <tt>table1</tt>, <tt>table2</tt> i <tt>table3</tt>, generujące tabele
prawdy dla jednej, dwu lub trzech zmiennych logicznych. Argumentem tych funkcji ma być funkcja przyjmująca, w zależności od funkcji, od 1 do 3 argumentów typu <tt>bool</tt>, np.:


table(and,2) ;</nowiki>
<nowiki> bool And(bool q,bool r) {return q && r;}
table2(And) ;</nowiki>


powinno wygenerować :
powinno wygenerować :


  <nowiki>-------------
  <nowiki>--------------
| 0 | 0 || 0 |     
| 0 | 0 || 0 |     
| 0 | 1 || 0 |     
| 0 | 1 || 0 |     
| 1 | 0 || 0 |     
| 1 | 0 || 0 |     
| 1 | 1 || 1 |     
| 1 | 1 || 1 |     
-------------</nowiki>
--------------</nowiki>


'''Zadanie 2 '''  Napisz szablony wyrażeń które będzie można użyć
Podobnie dla <tt>table1</tt> i <tt>table3</tt>.
z powyższym szablonem <code><nowiki>table</nowiki></code>.
}}
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie</span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
Patrz plik [[media:Table.h | table.h]].
</div></div>


<nowiki> First  q;
{{cwiczenie|2||
Second r;
table(q && r,2);</nowiki>


Zaimplementuj operatory <code><nowiki>&&</nowiki></code>(i), <code><nowiki>||</nowiki></code>(lub), <code><nowiki>!</nowiki></code>(zaprzeczenie),   
Napisz szablony wyrażeń, które będzie można użyć
<code><nowiki>>></nowiki></code> (implikacja)  i  <code><nowiki>==</nowiki></code>(równoważność).  
z powyższymi szablonami. Zaimplementuj trzy klasy <tt>First</tt>, <tt>Second</tt> i <tt>Third</tt>, oznaczające odpowiednio pierwszy, drugi i trzeci argument funkcji logicznej. Zaimplementuj operatory <code><nowiki>&&</nowiki></code>(i), <code><nowiki>||</nowiki></code>(lub), <code><nowiki>!</nowiki></code>(zaprzeczenie),   
<code><nowiki>>></nowiki></code> (implikacja)  i  <code><nowiki>==</nowiki></code>(równoważność) oraz możliwość korzystania ze stałych logicznych <tt>True</tt> i <tt>False</tt>. Np.:


  <nowiki> table(q >> r,2);</nowiki>
  First  q;
Second  r;
table2(q >> r);


generuje:  
powinno wygenerować:


  <nowiki>-------------
  <nowiki>--------------
| 0 | 0 || 1 |     
| 0 | 0 || 1 |     
| 0 | 1 || 1 |     
| 0 | 1 || 1 |     
| 1 | 0 || 0 |     
| 1 | 0 || 0 |     
| 1 | 1 || 1 |     
| 1 | 1 || 1 |     
-------------</nowiki>
--------------</nowiki>
 
a
 
table1(True <nowiki>==</nowiki> q);
 
powinno wygenerować:
 
<nowiki>---------
| 0 | 0 |   
| 1 | 1 |   
---------</nowiki>
}}
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie</span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
Rozwiązanie jest całkowicie analogiczne do szblonów wyrażeń podanych na wykładzie. Zaczynamy od klas reprezentujących odpowiednio pierwszy, drugi i trzeci argument wyrażenia logicznego:
 
struct First {
    bool operator()(bool q) {return q;};
    bool operator()(bool q, bool r) {return q;};
    bool operator()(bool q, bool r, bool t) {return q;};
};
struct Second {
    bool operator()(bool q, bool r) {return r;};
    bool operator()(bool q, bool r, bool t) {return r;};
};
struct Third {
    bool operator()(bool q, bool r, bool t) {return t;};
};
 
Następnie definiujemy klasę stałych logicznych:
 
class Constant {
    bool _val;
public
    Constant(bool q):_val(q) {};
    bool operator()(bool q) {return _val;};
    bool operator()(bool q, bool r) {return _val;};
    bool operator()(bool q, bool r, bool s) {return _val;};
};
 
i dwie globalne stałe:
 
namespace Logic {
Constant True(true);
Constant False(false);
}
 
Używamy przestrzeni nazw Logic aby zmniejszyć ryzyko konfliktu nazw.
 
Klasa <tt>And</tt> reprezentuje koniunkcję dwu wyrażeń logicznych:
 
template<typename L,typename R> class And {
    L _lhs;
    R _rhs;
public:
    And(L l,R r):_lhs(l),_rhs(r) {};
    bool operator()(bool q) {return _lhs(q) && _rhs(q);}
    bool operator()(bool q, bool r) {return _lhs(q,r) && _rhs(q,r);}
    bool operator()(bool q, bool r, bool s) {return _lhs(q,r,s) && _rhs(q,r,s);}
};
 
Obiekty tej klasy są generowane przez operator:
 
template<typename L,typename R> And<L,R> operator&&(L l,R r)
    {return And<L,R>(l,r);}
 
Jeśli będziemy korzystać tylko z naszych stałych logicznych <tt>Logic::True</tt> i <tt>Logic::False</tt>, to niepotrzebne są dodatkowe przeciążenia operatora.
 
Pozostałe operatory implementujemy analogicznie. Całość kodu jest podana w pliku [[media:Logic.h | logic.h]].
</div></div>
 
{{cwiczenie|3||
 
Zaimplementuj szablon funkcji, który będzie przyjmował jako jeden z parametrów szablonu ilość zmiennych logicznych i będzie łączył działanie funkcji <tt>table1</tt>, <tt>table2</tt> i <tt>table3</tt>. Np.:
 
table<2>(And);
 
powinno być równoważne wywołaniu:
 
table2(And);
}}
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Podpowiedź</span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
Wykorzystaj pomocniczy szablon klasy aby móc skorzystać ze specjalizacji częściowej.
</div></div>
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie</span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
Patrz plik [[media:Table.h | table.h]].
</div></div>

Aktualna wersja na dzień 19:43, 4 paź 2006

Ćwiczenie 1

Zaimplementuj szablony funkcji table1, table2 i table3, generujące tabele prawdy dla jednej, dwu lub trzech zmiennych logicznych. Argumentem tych funkcji ma być funkcja przyjmująca, w zależności od funkcji, od 1 do 3 argumentów typu bool, np.:

 bool And(bool q,bool r) {return q && r;}
 table2(And) ;

powinno wygenerować :

--------------
| 0 | 0 || 0 |  
| 0 | 1 || 0 |  
| 1 | 0 || 0 |  
| 1 | 1 || 1 |  
--------------

Podobnie dla table1 i table3.

Rozwiązanie

Ćwiczenie 2

Napisz szablony wyrażeń, które będzie można użyć z powyższymi szablonami. Zaimplementuj trzy klasy First, Second i Third, oznaczające odpowiednio pierwszy, drugi i trzeci argument funkcji logicznej. Zaimplementuj operatory &&(i), ||(lub), !(zaprzeczenie), >> (implikacja) i ==(równoważność) oraz możliwość korzystania ze stałych logicznych True i False. Np.:

First  q;
Second r;
table2(q >> r);

powinno wygenerować:

--------------
| 0 | 0 || 1 |  
| 0 | 1 || 1 |  
| 1 | 0 || 0 |  
| 1 | 1 || 1 |  
--------------

a

table1(True == q);

powinno wygenerować:

---------
| 0 | 0 |  
| 1 | 1 |  
---------
Rozwiązanie

Ćwiczenie 3

Zaimplementuj szablon funkcji, który będzie przyjmował jako jeden z parametrów szablonu ilość zmiennych logicznych i będzie łączył działanie funkcji table1, table2 i table3. Np.:

table<2>(And);

powinno być równoważne wywołaniu:

table2(And);
Podpowiedź
Rozwiązanie