Zaawansowane CPP/Ćwiczenia 9: Szablony wyrażeń

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Ćwiczenie 1

Zaimplementuj szablony funkcji table1, table2 i table3, generujące tabele prawdy dla jednej, dwu lub trzech zmiennych logicznych. Argumentem tych funkcji ma być funkcja przyjmująca, w zależności od funkcji, od 1 do 3 argumentów typu bool, np.:

 bool And(bool q,bool r) {return q && r;}
 table2(And) ;

powinno wygenerować :

--------------
| 0 | 0 || 0 |  
| 0 | 1 || 0 |  
| 1 | 0 || 0 |  
| 1 | 1 || 1 |  
--------------

Podobnie dla table1 i table3.

Rozwiązanie

Ćwiczenie 2

Napisz szablony wyrażeń, które będzie można użyć z powyższymi szablonami. Zaimplementuj trzy klasy First, Second i Third, oznaczające odpowiednio pierwszy, drugi i trzeci argument funkcji logicznej. Zaimplementuj operatory &&(i), ||(lub), !(zaprzeczenie), >> (implikacja) i ==(równoważność) oraz możliwość korzystania ze stałych logicznych True i False. Np.:

First  q;
Second r;
table2(q >> r);

powinno wygenerować:

--------------
| 0 | 0 || 1 |  
| 0 | 1 || 1 |  
| 1 | 0 || 0 |  
| 1 | 1 || 1 |  
--------------

a

table1(True == q);

powinno wygenerować:

---------
| 0 | 0 |  
| 1 | 1 |  
---------
Rozwiązanie

Ćwiczenie 3

Zaimplementuj szablon funkcji, który będzie przyjmował jako jeden z parametrów szablonu ilość zmiennych logicznych i będzie łączył działanie funkcji table1, table2 i table3. Np.:

table<2>(And);

powinno być równoważne wywołaniu:

table2(And);
Podpowiedź
Rozwiązanie