Zaawansowane CPP/Ćwiczenia 1: Szablony I: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 29: Linia 29:
wykorzystać i zapisać algorytm szyfrujący tak:
wykorzystać i zapisać algorytm szyfrujący tak:


  <nowiki>char c, z; /* oryginalna i zaszyfrowana litera */
  <nowiki> char c, z; /* oryginalna i zaszyfrowana litera */
     if (c jest małą literą ASCII)
     if (c jest małą literą ASCII)
         z  =    (c - 'a' + 3) else if (c jest wielką literą ASCII)
         z  =    (c - 'a' + 3) else if (c jest wielką literą ASCII)
Linia 55: Linia 55:
Zaimplementuj jego zmodyfikowaną wersję, zawierającą następujące metody:
Zaimplementuj jego zmodyfikowaną wersję, zawierającą następujące metody:


  <nowiki>bool empty()
  <nowiki> bool empty()
     void push(const T & data)
     void push(const T & data)
     T & top();
     T & top();
     void pop();
     void pop();
</nowiki>
</nowiki>

Wersja z 13:24, 1 wrz 2006

Szablony pozwalają na tzw. programowanie uogólnione, czyli pisanie fragmentów kodu, które następnie mogą zostać użyte dla danych różnych typów. Oczywiście, podczas tworzenia danego fragmentu programista musi przyjąć pewne założenia co do operacji możliwych do wykonania na danych podlegających przetwarzaniu; raczej ciężko byłoby zapisać algorytm sortowania tablicy, jeśli przechowywanych w niej danych nie dałoby się porównywać przy pomocy " < ".

Zadanie 1 Przypomnij sobie z wykładu odpowiednią składnię, a następnie zaimplementuj szablon funkcji minimum() , wybierającej mniejszy z dwóch argumentów.

Zadanie 2 Zaimplementuj funkcję uogólnioną minimum_z_tablicy() . Informację o początku i rozmiarze tablicy przekazuj przy pomocy dwóch wskaźników, pokazujących na pierwszy element w tablicy oraz miejsce w pamięci tuż za końcem tablicy. Wyglądać to powinno mniej więcej tak:
int tab[10];
tab[0] = 7; tab[1] = 33; .....
int m = minimum_z_tablicy(tab, tab + 10);

Jednym z historycznych sposobów szyfrowania tajnych wiadomości jest tzw. kod Cezara. Opiera się on na przesunięciu liter o trzy pozycje w przód: 'a' w 'd', 'B' w 'E', 'z' w 'b'. Z matematycznego punktu widzenia jest to dodawanie modulo. Ponieważ kod ASCII ma wszystkie litery ułożone obok siebie, można to wykorzystać i zapisać algorytm szyfrujący tak:

 char c, z; /* oryginalna i zaszyfrowana litera */
  if (c jest małą literą ASCII)
    z  =   (c - 'a' + 3) else if (c jest wielką literą ASCII)
    z  =   (c - 'A' + 3) else
    z  =   c;

Jak widać, szyfrowane są tylko litery; spacje, znaki przestankowe i inne takie pozostają bez zmian. Do "innych takich" zaliczają się również polskie ogonki. Zdekodowanie wiadomości wymaga wykonania tego samego algorytmu, ale tym razem z przesunięciem wynoszącym -3. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamiast przesunięć o 3/-3 stosować przesunięcia o dowolną inną liczbę uzgodnioną pomiędzy nadawcą a odbiorcą tajnych komunikatów.

Zadanie 3 Zaimplementuj szablony funkcji szyfrujących i deszyfrujących łańcuchy. Wielkość przesunięcia ma być podawana jako parametr szablonu. Rozdziel kod na dwa pliki źródłowe - jeden zawierający funkcje szyfrujące (będący swego rodzaju mini-biblioteką), drugi zawierający main().

Zadanie 4 Wykład przedstawia prościutki stos jako przykład pojemnika. Zaimplementuj jego zmodyfikowaną wersję, zawierającą następujące metody:

 bool empty()
  void push(const T & data)
  T & top();
  void pop();