Zaawansowane CPP/Ćwiczenia 14: Zarządzanie pamięcią: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
Linia 23: Linia 23:


<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie</span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie</span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
Przykładowe rozwiązanie znajduje się w pliku  [http://osilek.mimuw.edu.pl/images/6/68/Linked_pool.h linked_pool.h].
Przykładowe rozwiązanie znajduje się w pliku  [[media:Linked_pool.h | linked_pool.h]].
</div></div>
</div></div>


Linia 69: Linia 69:
     };
     };


Całość kodu można zobaczyć w pliku [http://osilek.mimuw.edu.pl/images/d/d6/Linked_new.h linked_new.h].   
Całość kodu można zobaczyć w pliku [[media:Linked_new.h | linked_new.h]].   


Z klasy <tt>linked_pool_new</tt> korzystamy dziedzicząc z niej:
Z klasy <tt>linked_pool_new</tt> korzystamy dziedzicząc z niej:
Linia 91: Linia 91:
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie</span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie</span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
Przykładowy alokator oparty o funkcję <tt>malloc</tt> jest
Przykładowy alokator oparty o funkcję <tt>malloc</tt> jest
zaimplementowany w pliku [http://osilek.mimuw.edu.pl/images/1/1d/Mallocator.h mallocator.h].  Funkcje <tt>allocate</tt> i <tt>deallocate</tt> są tak
zaimplementowany w pliku [[media:Mallocator.h | mallocator.h]].  Funkcje <tt>allocate</tt> i <tt>deallocate</tt> są tak
zdefiniowane, że wypisują informacje o rozmiarze i ilości alokowanych  
zdefiniowane, że wypisują informacje o rozmiarze i ilości alokowanych  
elementów:
elementów:
Linia 148: Linia 148:
  struct rebind { typedef pool_allocator<nowiki><U,N></nowiki> other; };
  struct rebind { typedef pool_allocator<nowiki><U,N></nowiki> other; };


Całość kodu jest zamieszczona w pliku [http://osilek.mimuw.edu.pl/images/3/32/Pool_allocator.h pool_allocator.h]. Z tak zdefiniowanego alokatora korzysta się następująco:
Całość kodu jest zamieszczona w pliku [[media:Pool_allocator.h | pool_allocator.h]]. Z tak zdefiniowanego alokatora korzysta się następująco:


  std::list<int,pool_allocator<int,10000> > l;
  std::list<int,pool_allocator<int,10000> > l;
</div></div>
</div></div>

Aktualna wersja na dzień 10:51, 2 paź 2006

Ćwiczenie 1

Przerób przykłady z wykładu.

Ćwiczenie 2

Napisz własną implementację puli pamięci opartą o listę. Zasobnik powinien być szablonem przyjmującym jako parametr typ obiektów, dla których będzie przydzielał pamięć. Wielkość puli powinna być podawana w konstruktorze. Jeśli zażądamy za dużo pamięci, to powinien zostać rzucony wyjątek std::bad_alloc. Jeśli wyczerpie się pamięć w puli, żądanie przydziału powinno rzucić std::bad_alloc:

template<typename T> linked_pool {
linked_pool(size_t n) throw(std::bad_alloc); void *allocate() throw(std::bad_alloc); /*przydziela pamięc na jeden obiekt T*/ void deallocate(void *p) throw ();
release() throw (); /*zwalnia całą pamięć z puli*/ ~linked_pool() throw() ; }
Rozwiązanie

Ćwiczenie 3

W oparciu o linked_pool zaimplementuj klasę z własnymi operatorami new i delete. Zaimplementuj klasę tak, aby można było z niej dziedziczyć i w ten sposób łatwo implementować new i delete w dowolnej klasie.

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 4

Przerób nieznacznie alokator podany na wykładzie, tak aby jego funkcje wypisywały informacje o tym co robią. Użyj go z różnymi typami pojemników. Co możesz powiedzieć o sposobie przydziału pamięci dla różnych kontenerów?

Rozwiązanie

Ćwiczenie 5

W oparciu o linked_pool napisz własny alokator pamięci. Do jakich pojemników będzie można go stosować?.

Rozwiązanie