Zaawansowane CPP/Ćwiczenia 14: Zarządzanie pamięcią: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 27 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
'''Zadanie 1 '''  Przerób przykłady z wykładu.
{{cwiczenie|1||


'''Zadanie 2 '''  Napisz własną implementację zasobnika pamięci
Przerób przykłady z wykładu.  
(memory pool). Zasobnik powinien być szablonem przyjmującym jako
}}
parametr typ obiektów dla których będzie przydzialał pamięc. Wielkość
{{cwiczenie|2||
puli powina być podawana w konstruktorze.


  <nowiki>template<typename T> linked_pool {
Napisz własną implementację puli pamięci opartą
o listę. Zasobnik powinien być szablonem przyjmującym jako parametr
typ obiektów, dla których będzie przydzielał pamięć. Wielkość puli
powinna być podawana w konstruktorze. Jeśli zażądamy za dużo pamięci,
to powinien zostać rzucony wyjątek <tt>std::bad_alloc</tt>.  Jeśli
wyczerpie się pamięć w puli, żądanie przydziału powinno rzucić
<tt>std::bad_alloc</tt>:
 
template<typename T> linked_pool {<br>
linked_pool(size_t n) throw(std::bad_alloc);
void *allocate() throw(std::bad_alloc); /*przydziela pamięc na jeden obiekt T*/
void deallocate(void *p) throw ();<br>
release() throw ();        /*zwalnia całą pamięć z puli*/
~linked_pool() throw() ;
}
}}


linked_pool(size_t n);
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie</span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
void *allocate() throw(); /*przydziela pamięc na jeden obiket T*/
Przykładowe rozwiązanie znajduje się w pliku  [[media:Linked_pool.h | linked_pool.h]].
void deallocate(void p) throw ();
</div></div>


release()throw ();
{{cwiczenie|3||


&nbsp;linked_pool();
W oparciu o <code><nowiki>linked_pool</nowiki></code> zaimplementuj klasę
z własnymi operatorami <code><nowiki>new</nowiki></code> i <code><nowiki>delete</nowiki></code>. Zaimplementuj klasę
tak, aby można było z niej dziedziczyć i w ten sposób łatwo
implementować <code><nowiki>new</nowiki></code> i <code><nowiki>delete</nowiki></code> w dowolnej klasie.
}}


}</nowiki>
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
Zobacz implementację zliczania elementów w [[Zaawansowane CPP/Wykład 3: Szablony II|wykładzie 3]]
</div></div>


Jeśli zarządamy za dużo pamięci, to
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie</span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
powinien zostać zwrócony wskaźnik zerowy.
Nasza klasa będzie szablonem przyjmującym jako parametr typ elementu,
dla których pamięć będzie przydzielana. Ponieważ potrzebujemy jednej
puli dla wszystkich obiektów danej klasy, obiekt puli będzie składową
statyczną tej klasy. Musimy zdecydować jak i kiedy będzie ustalana
ilość pamięci w puli: czy w czasie kompilacji, czy w czasie wykonania?
Załóżmy, że chcemy ją przydzialać dynamicznie. Dlatego w klasie umieścimy
wskaźnik do obiektu puli:
template<class T> class linked_pool_new {
  static linked_pool<T> *_pool;


'''Zadanie 3 '''  W oparciu o <code><nowiki>linked_pool</nowiki></code> napisz własne
Pamięć dla puli będzie przydzielona za pomocą statycznej funkcji:
operatory <code><nowiki>new</nowiki></code> i <code><nowiki>delete</nowiki></code>. Napisz klasę która, będzie  
implementowała te operatory i która będzie można dziedziczyć.


'''Wskazówka ''' Zobacz implementację zliczanie elementów w wykładzie 3.
  public:
  static void request(size_t n) {
    _pool <nowiki> =</nowiki>    new linked_pool<T>(n);
  }


'''Zadanie 4 '''  Przerób nieznacznie alokator podany na wykładzie, tak  
która musi zostać wywołana przed stworzeniem jakichkolwiek obiektów
aby jego funkcje wypisywały inforacje o tym co robią. Użyj go z różnymi typami  
klasy <tt>T</tt>. Operator <tt>new</tt> sprawdza ten warunek:
pojemników. Co możesz powiedzieć o sposobie przydziału pamięci dla róznych
 
  void *operator new(size_t size) throw (std::bad_alloc)
    {
      if(_pool<nowiki> =</nowiki>  <nowiki> =</nowiki>  0) {
      std::cerr<<"you have to request the pool memory first"<<std::endl;
      abort();
    }
      return (void *)_pool->allocate();
    };
 
Całość kodu można zobaczyć w pliku [[media:Linked_new.h | linked_new.h]]. 
 
Z klasy <tt>linked_pool_new</tt> korzystamy dziedzicząc z niej:
 
struct X : public linked_pool_new<X> {
  char big[1000000];
};<br>
main() {
  X *x <nowiki> =</nowiki>    new X;
}
</div></div>
 
{{cwiczenie|4||
 
Przerób nieznacznie alokator podany na wykładzie, tak  
aby jego funkcje wypisywały informacje o tym co robią. Użyj go z różnymi typami  
pojemników. Co możesz powiedzieć o sposobie przydziału pamięci dla różnych
kontenerów?
kontenerów?
}}
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie</span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
Przykładowy alokator oparty o funkcję <tt>malloc</tt> jest
zaimplementowany w pliku [[media:Mallocator.h | mallocator.h]].  Funkcje <tt>allocate</tt> i <tt>deallocate</tt> są tak
zdefiniowane, że wypisują informacje o rozmiarze i ilości alokowanych
elementów:
  pointer allocate(size_type n, const_pointer <nowiki> =</nowiki>    0) {
    void* p <nowiki> =</nowiki>  malloc(n * sizeof(T));
    std::cerr<<"a "<<n<<" "<<sizeof(T)<<" "<<p<<std::endl;
    if (!p)
      throw std::bad_alloc();
    return static_cast<pointer>(p);
  }<br>
  void deallocate(pointer p, size_type n) {
  std::cerr<<"d "<<n<<" "<<sizeof(T)<<" "<<p<<std::endl;
  free(p); }
Wykonując np. instrukcje:
  std::cerr<<"vector"<<std::endl;
  std::vector<int,malloc_allocator<int> > v(4);
  std::cerr<<"deque"<<std::endl;
  std::deque<int,malloc_allocator<int> > d(4);
  std::cerr<<"list"<<std::endl;
  std::list<int,malloc_allocator<int> > l(4);
łatwo się przekonać, że np. <tt>vector</tt> i <tt>deque</tt> alokują pamięć dla
wielu elementów na raz, natomiast lista alokuje pamięć po jednym elemencie.
</div></div>
{{cwiczenie|5||


'''Zadanie 5 '''  W oparciu o <code><nowiki>linked_pool</nowiki></code> napisz własny alokator pamięci.
W oparciu o <code><nowiki>linked_pool</nowiki></code> napisz własny alokator pamięci.
Do jakich pojemników będzie można go stosować?.
Do jakich pojemników będzie można go stosować?.
}}
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie</span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
Z powyższego ćwiczenia widać, że prosty alokator przydzielający
pamięć na pojedyncze elementy tego samego rozmiaru, będzie mogł być
użyty tylko z tymi pojemnikami, które alokują pamięć pojedynczo, np. z
listą. Ale właśnie takie pojemniki mogą najbardziej skorzystać z
przyspieszenia swojego działania dzięki sprawniejszej alokacji i
dealokacji pamięci.
Implementując alokator oparty o <tt>linked_pool</tt> znów musimy uważać na sposób przydziału pamięci dla puli. Ponieważ musimy zapewnić równoważność iteratorów, każda lista musi alokować pamięć z tej samej puli. Pula będzie więc składową statyczną alokatora. Z powodu mechanizmu <tt>rebind</tt> nie możemy jednak teraz przydzialać pamięci dla puli dynamicznie, tak jak to robiliśmy w <tt>linked_pool_new</tt>. Dlatego rozmiar puli będzie podawany jako drugi argument szablonu alokatora:
template <class T,size_t N> class      pool_allocator {
  private:
static  linked_pool<T> _pool; 
Inicjalizacja puli wygląda następująco:
template<class T,size_t N>  linked_pool<T> pool_allocator<T,N>::_pool(N); 
(składowe statyczne inicjalizowane są poza klasą). Wyrażenie <tt>rebind</tt> ma teraz postać:
template <class U>
struct rebind { typedef pool_allocator<nowiki><U,N></nowiki> other; };
Całość kodu jest zamieszczona w pliku [[media:Pool_allocator.h | pool_allocator.h]]. Z tak zdefiniowanego alokatora korzysta się następująco:
std::list<int,pool_allocator<int,10000> > l;
</div></div>

Aktualna wersja na dzień 10:51, 2 paź 2006

Ćwiczenie 1

Przerób przykłady z wykładu.

Ćwiczenie 2

Napisz własną implementację puli pamięci opartą o listę. Zasobnik powinien być szablonem przyjmującym jako parametr typ obiektów, dla których będzie przydzielał pamięć. Wielkość puli powinna być podawana w konstruktorze. Jeśli zażądamy za dużo pamięci, to powinien zostać rzucony wyjątek std::bad_alloc. Jeśli wyczerpie się pamięć w puli, żądanie przydziału powinno rzucić std::bad_alloc:

template<typename T> linked_pool {
linked_pool(size_t n) throw(std::bad_alloc); void *allocate() throw(std::bad_alloc); /*przydziela pamięc na jeden obiekt T*/ void deallocate(void *p) throw ();
release() throw (); /*zwalnia całą pamięć z puli*/ ~linked_pool() throw() ; }
Rozwiązanie

Ćwiczenie 3

W oparciu o linked_pool zaimplementuj klasę z własnymi operatorami new i delete. Zaimplementuj klasę tak, aby można było z niej dziedziczyć i w ten sposób łatwo implementować new i delete w dowolnej klasie.

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 4

Przerób nieznacznie alokator podany na wykładzie, tak aby jego funkcje wypisywały informacje o tym co robią. Użyj go z różnymi typami pojemników. Co możesz powiedzieć o sposobie przydziału pamięci dla różnych kontenerów?

Rozwiązanie

Ćwiczenie 5

W oparciu o linked_pool napisz własny alokator pamięci. Do jakich pojemników będzie można go stosować?.

Rozwiązanie