Zaawansowane CPP/Ćwiczenia 12: Używanie funktorów

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zadanie 1 Napisz algorytm for_each który działałby na dwu zakresach.

template<typename InputIterator1,
     typename InputIterator2,
     typename BinaryFunction op> 
BinaryFunction for_each(InputIterator1 first1,
            InputIterator1 last1,
            InputIterator2 first2,
            BinaryFunction op);

Algorytm ma działać tak jak standardowy for_each, tyle że funkcja op ma być stosowana do par elementów:

op(*first1,*first2);
op(*(first1+1),*(first2+1);
...

Zadanie 2 Zaimplementuj opisany na wykładzie adapter który opakowywuje funkcję lub funktor, ignorując zwracaną przez nie wartość i zwracający zamiast jakąś wartość wybranego typu. Napisać wersje dla funkcji jedno i dwu argumentowych. Do niego napisz iterator, który nic nie robi, ignorując przypisywane do niego elementy.

Zadanie 3 Zaimplementuj opisany w wykładzie iterator, który działa podaną funkcja na przypisywane obiekty.