Zaawansowane CPP/Ćwiczenia 12: Używanie funktorów: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 14 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
''Uwaga: przekonwertowane latex2mediawiki; prawdopodobnie trzeba wprowadzi� poprawki''
{{cwiczenie|1||


{Używanie funktorów}
Napisz algorytm <code><nowiki>for_each</nowiki></code> który działałby na dwu zakresach.
 
'''Zadanie 1 '''
Napisz algorytm <code><nowiki> for_each</nowiki></code> który działałby na dwu zakresach.


  <nowiki>template<typename InputIterator1,
  <nowiki>template<typename InputIterator1,
Linia 12: Linia 9:
                         InputIterator1 last1,
                         InputIterator1 last1,
                         InputIterator2 first2,
                         InputIterator2 first2,
                         BinaryFunction op);
                         BinaryFunction op);</nowiki>
</nowiki>


Algorytm ma działać tak jak standardowy <code><nowiki> for_each</nowiki></code>, tyle że funkcja
Algorytm ma działać tak jak standardowy <code><nowiki>for_each</nowiki></code>, tyle że funkcja
<code><nowiki> op</nowiki></code> ma być stosowana do par elementów:
<code><nowiki>op</nowiki></code> ma być stosowana do par elementów:


  <nowiki>op(*first1,*first2);
  <nowiki>op(*first1,*first2);
op(*(first1+1),*(first2+1);
op(*(first1+1),*(first2+1);
...
...</nowiki>
</nowiki>
}}
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie</span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
To rozwiązanie nie wymaga chyba komentarza.
 
template<typename InputIterator1,
          typename InputIterator2,
          typename BinaryFunction >
BinaryFunction for_each(InputIterator1 first1,InputIterator1 last1,
                        InputIterator2 first2,
                        BinaryFunction op) {<br>
  for(;first1!<nowiki> =</nowiki>  last1;++first1,++first2)
    op(*first1,*first2);<br>
  return op;
}
 
Kod znajduje się w pliku [[media:For_each.h | for_each.h]].
</div></div>


'''Zadanie 2 '''  Zaimplementuj opisany na wykładzie adapter który
{{cwiczenie|2||
opakowywuje funkcję lub funktor, ignorując zwracaną przez nie wartość
i zwracający zamiast jakąś wartość wybranego typu. Napisać wersje dla
funkcji jedno i dwu argumentowych.  Do niego napisz iterator, który
nic nie robi, ignorując przypisywane do niego elementy.


'''Zadanie 3 '''
Zaimplementuj opisany na wykładzie adapter, który opakowuje funkcję lub funktor, ignorując zwracaną przez nie wartość,, i zwracający zamiast niej jakąś wartość wybranego typu.  Np.:
Zaimplementuj opisany w wykładzie iterator, który działa podaną funkcja na
double f(int);
adapt(f,7)(0);
 
wywołuje <tt>f(0)</tt> i zwraca <tt>7</tt>.
 
double f(int);
adapt(f)(0);
 
wywołuje <tt>f(0)</tt> i nie zwraca żadnej wartości.
}}
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie</span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
template<typename Function , typename Result > class adapt_t:
public functor_traits<Function>::f_type {
  typedef typename functor_traits<Function>::arg1_type arg1_type;
  typedef typename functor_traits<Function>::arg2_type arg2_type;
  Function _f;
  Result  _val;
public:
  adapt_t(Function f,Result val):_f(f),_val(val) {};
  typedef Result result_type;<br>
  result_type operator()() {_f();return result_type(_val);};
  result_type operator()(arg1_type a1) {_f(a1);return result_type(_val);};
  result_type operator()(arg1_type a1,arg2_type a2) {_f(a1,a2);return
result_type(_val);};
};
 
Do tego dochodzi jeszcze specjalizacja dla <tt>Result <nowiki> =</nowiki>    void</tt> i funkcje:
 
template<typename R,typename F> adapt_t<F,R>
adapt(F f,R val) {return adapt_t<F,R>(f,val);}
template<typename F> adapt_t<F,void>
adapt(F f) {return adapt_t<F,void>(f);}
 
Kod znajduje się w pliku [[media:Dev_null.h | dev_null.h]].
</div></div>
 
{{cwiczenie|3||
 
Napisz iterator, który nic nie robi, ignorując przypisywane do niego elementy.
}}
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie</span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
Korzystamy z prostej klasy proxy:
  struct sink {
    void operator<nowiki> =</nowiki>  (const T&) {};
  };
 
której operator przypisania "połyka" swój argument.
Kod znajduje się w pliku [[media:Dev_null.h | dev_null.h]].
</div></div>
 
{{cwiczenie|4||
 
Zaimplementuj opisany w wykładzie iterator, który działa podaną funkcją na
przypisywane obiekty.
przypisywane obiekty.
}}
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie</span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
Iterator
template<typename F,typename T> 
class exec_iterator_t: public std::iterator<std::output_iterator_tag,T>
{
  F _fun;
oparty jest o zagnieżdżoną  klasę proxy:
struct do_it {
    exec_iterator_t *_parent;
    do_it(exec_iterator_t *parent):_parent(parent) {};
    void operator<nowiki> =</nowiki>  (const T& x) { _parent->_fun(x);}
  };<br>
  do_it _proxy;
której operator przypisania wywołuje podaną funkcje na wartości mu
przekazanej. Operator <tt>*</tt> zwraca obiekt proxy, a operatory
<tt>++</tt> nie robią nic:
public:
  exec_iterator_t(F fun):_fun(fun),_proxy(this) {};
  do_it &operator*(){return _proxy;};
  exec_iterator_t &operator++() {return *this;}
  void operator++(int) {}
};
Do utworzenia iteratora używamy szablon funkcji
template<typename T,typename F>
exec_iterator_t<F,T> exec_iterator(F f){
return exec_iterator_t<F,T>(f);
};
korzystając z automatycznej dedukcji typów.
Kod znajduje się w pliku [[media:Exec_iterator.h | exec_iterator.h]].
</div></div>

Aktualna wersja na dzień 10:48, 2 paź 2006

Ćwiczenie 1

Napisz algorytm for_each który działałby na dwu zakresach.

template<typename InputIterator1,
     typename InputIterator2,
     typename BinaryFunction op> 
BinaryFunction for_each(InputIterator1 first1,
            InputIterator1 last1,
            InputIterator2 first2,
            BinaryFunction op);

Algorytm ma działać tak jak standardowy for_each, tyle że funkcja op ma być stosowana do par elementów:

op(*first1,*first2);
op(*(first1+1),*(first2+1);
...
Rozwiązanie

Ćwiczenie 2

Zaimplementuj opisany na wykładzie adapter, który opakowuje funkcję lub funktor, ignorując zwracaną przez nie wartość,, i zwracający zamiast niej jakąś wartość wybranego typu. Np.:

double f(int);
adapt(f,7)(0);

wywołuje f(0) i zwraca 7.

double f(int);
adapt(f)(0);

wywołuje f(0) i nie zwraca żadnej wartości.

Rozwiązanie

Ćwiczenie 3

Napisz iterator, który nic nie robi, ignorując przypisywane do niego elementy.

Rozwiązanie

Ćwiczenie 4

Zaimplementuj opisany w wykładzie iterator, który działa podaną funkcją na przypisywane obiekty.

Rozwiązanie