Zaawansowane CPP/Ćwiczenia 10: Inteligentne wskaźniki

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Uwaga: przekonwertowane latex2mediawiki; prawdopodobnie trzeba wprowadzi� poprawki

{Inteligentne wskaźniki}

Zadanie 1 Napisz testy sprawdzające działanie szablony inteligentnego wskaźnika opartego na zliczaniu referencji.

Zadanie 2 Napisz klasę wytyczna do wskaźnika Ref_ptr opartą o listę referencji.

Zadanie 3 Napisz klasę wytyczną do wskaźnika ref_ptr opartą o licznik we wskazywanym obiekcie. Załóż, że obiekty wskazywane dziedziczą z klasy:

 class Handle {
private:
 size_t _count;
public:
 Handle():_count(0){};

 void add_ref()      { ++_count;}
 bool remove_ref()    {--_count; return _count == 0;}
 size_t count() const   {return _count;};
};

Zadanie 4 Zaimplementuj iterator pozwalający wkładać wartości na koniec kontenera.

Zadanie 5 Zaimplementuj iterator realizujący przechodzenie po drzewie binarnym. Drzwo opearte jest o strukturę:

 template<typename T> class binary_tree {

 class node {
  T _val;
  node *_left;
  node *_right;
  }

  node* _root;

}