Zaawansowane CPP: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Linia 52: Linia 52:


  \newcommand{\beginlstlisting}{
  \newcommand{\beginlstlisting}{
   <nowiki><</nowiki>nowiki>\NOWIKI\EATWS }
   <nowiki><</nowiki>nowiki>\disablenowiki }
  \newcommand{\beginlstlisting}[1]{
  \newcommand{\beginlstlisting}[1]{
  <nowiki><</nowiki>nowiki>\NOWIKI\EATWS }
<nowiki><</nowiki>nowiki>\disablenowiki }
  \newcommand{\endlstlisting}{<nowiki><</nowiki>/nowiki>\NOWIKI
  \newcommand{\endlstlisting}{<nowiki><</nowiki>/nowiki>\enablenowiki
   
   
  \EATWS }
  \EATWS }
  \newcommand{\cd}[1]{<nowiki><code><</nowiki>nowiki>\NOWIKI #1<nowiki><</nowiki>/nowiki>\NOWIKI<nowiki></code></nowiki>}
  \newcommand{\cd}[1]{<nowiki><</nowiki>code><nowiki><</nowiki>nowiki>\disablenowiki #1<nowiki><</nowiki>/nowiki>\enablenowiki<nowiki><</nowiki>/code>}
\renewcommand{\beginverbatim}{\beginlstlisting }
\renewcommand{\endverbatim}{\endlstlisting }
\renewcommand{\verb}{\renewcommand*{\PIPEREAD}{<nowiki><</nowiki>code><nowiki><</nowiki>nowiki>\disablenowiki\renewcommand*{\PIPEREAD}{\enablenowiki<nowiki><</nowiki>/nowiki><nowiki><</nowiki>/code>\renewcommand*{\PIPEREAD}{\begin{nowiki}\PIPE \end{nowiki} }}}}


== Moduły ==
== Moduły ==

Wersja z 13:55, 1 wrz 2006

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + laboratorium (30 godzin)

Opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami programowania obiektowego w C++.

Sylabus

Autor

 • Piotr Białas

Wymagania wstępne

 • Programowanie Obiektowe
 • Znajomość C++

Zawartość

 • Szablony (templates)
  • programowanie generyczne
   • koncepty (STL)
   • kontenery i algorytmy generyczne
   • klasy cech i wytycznych
  • metaprogramowanie, szablony wyrażeń
  • zastosowanie szablonów do implementacji podstawowych wzorców obiektowych
 • Wyjątki.
  • bezpieczna obsługa wyjątków
  • wyjątki a kontenery (STL)
 • Alokacja pamięci
  • operator new, własne alokatory pamięci
  • obsługa błędów przydziału pamięci
  • alokatory w STL
 • Narzędzia programistyczne
  • kontrola wersji (Subversion)
  • testowanie (CPPUnit)

Literatura

 • Alexandrescu "Modern C++ Design, Generic Programming and Design Patterns Applied", 2001 Addison-Wesley.
 • B. Meyer, "Object Oriented Software Construction"
 • D. Vandervoorde, N. Josuttis "C++ Szablony, Vademecum profesjonalisty", Helion S.A 2003.
 • Alexandrescu "Nowoczesne projektowanie".
 • Stroustroup "Jezyk C++".
 • N. Josuttis "STL".
 • B. Eckel, Ch. Allinson, "Thinking in C++" Tom 2 2004 Helion.
 • S. Meyers,"C++, 50 efektywnych sposobów na udoskonalenie Twoich programów", 2003 Helion.
 • S. Meyers, "More effective C++"
 • S. Meyers, "STL w praktyce. 50 sposobów efektywnego wykorzystania", 2004 Helion.
 • Strona SGI http://www.sgi.com/tech/stl/
 • BOOST
 • CRTP
 • "patterns"

(tymczasowe) Uwagi dotyczące latex2mediawiki

Poniższe makra powodują, że kod C++ jest poprawnie tłumaczony:

\newcommand{\beginlstlisting}{
 <nowiki>\disablenowiki }
\newcommand{\beginlstlisting}[1]{
<nowiki>\disablenowiki }
\newcommand{\endlstlisting}{</nowiki>\enablenowiki

\EATWS }
\newcommand{\cd}[1]{<code><nowiki>\disablenowiki #1</nowiki>\enablenowiki</code>}

\renewcommand{\beginverbatim}{\beginlstlisting }
\renewcommand{\endverbatim}{\endlstlisting }
\renewcommand{\verb}{\renewcommand*{\PIPEREAD}{<code><nowiki>\disablenowiki\renewcommand*{\PIPEREAD}{\enablenowiki</nowiki></code>\renewcommand*{\PIPEREAD}{\begin{nowiki}\PIPE \end{nowiki} }}}}

Moduły

 1. Szablony I (ćwiczenia)
 2. Programowanie uogólnione (ćwiczenia)
 3. Szablony II (ćwiczenia)
 4. Testowanie (ćwiczenia)
 5. Klasy cech (ćwiczenia)
 6. Funkcje typów i inne sztuczki (ćwiczenia)
 7. Klasy wytycznych (ćwiczenia)
 8. Metaprogramowanie (ćwiczenia)
 9. Szablony wyrażeń (ćwiczenia)
 10. Inteligentne wskaźniki (ćwiczenia)
 11. Funktory (ćwiczenia)
 12. Zarządzanie pamięcią (ćwiczenia)
 13. Wyjątki (ćwiczenia)
 14. Używanie funktorów (ćwiczenia)
 15. Wyjątkowo odporny kod (ćwiczenia)