ZSBD-2st-1.2-lab10.tresc-1.4-Slajd13

Z Studia Informatyczne
Wersja z dnia 12:08, 10 sie 2006 autorstwa PKrzyzagorski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Parametry obrazów w SQL/MM

Parametry obrazów w SQL/MM


W standardzie SQL/MM odległość dwóch obrazów obliczana jest za pomocą metody SI_SCORE zaimplementowanej w typach obiektowych SI_AVERAGECOLOR, SI_COLORHISTOGRAM, SI_POSITIONALCOLOR, SI_TEXTURE oraz SI_FEATURELIST. Obiekty kolejnych, wymienionych typów, reprezentują różne parametry obrazu, które są wykorzystywane przy ocenie odległości dwóch obrazów. Znaczenie poszczególnych typów obiektowych jest następujące:

- obiekty typu SI_AVERAGECOLOR reprezentują średni kolor obrazu,

- obiekty typu SI_COLORHISTOGRAM reprezentują histogram obrazu, czyli częstotliwość występowania poszczególnych kolorów na obrazie,

- obiekty typu SI_POSITIONALCOLOR reprezentują rozmieszczenie kolorów na obrazie,

- obiekty typu SI_TEXTURE reprezentują teksturę obrazu, czyli niskopoziomowe wzorce na obrazie, które powtarzają się z dużą częstością,

- obiekty typu SI_FEATURELIST są agregacją wszystkich wymienionych poprzednio parametrów obrazu i pozwalają na oszacowanie odległości od siebie dwóch obrazów przy wykorzystaniu wszystkich parametrów.

Każdy z powyższych obiektów może być skonstruowany dla konkretnego obrazu, a następnie wykorzystany do oceny jego odległości do innego obrazu przekazanego jako parametr metody SI_SCORE. Metoda SI_SCORE przyjmuje jako parametr obiekt typu SI_STILLIMAGE, który reprezentuje obraz, i zwraca wartość z przedziału od 0 do 100, gdzie 0 oznacza idealne podobieństwo (minimalną odległość), a 100 maksymalną odległość. Realizacja zapytań typu CBIR polega na obliczeniu odległości zadanego obrazu od pozostałych zawartych w bazie danych i zwrócenie tylko tych, których odległość od zadanego obrazu spełnia pewne warunki (np. jest mniejsza od zadanego progu).

Na slajdzie przedstawiono przykładowe zapytania typu CBIR. Zapytanie (1) znajduje wszystkie flagi, które rozmieszczeniem kolorów bardzo przypominają flagę Wielkiej Brytanii. W zapytaniu tym wykonywane jest połączenie krotki dotyczącej Wielkiej Brytanii (alias V) z każdą krotką w tabeli FLAGS (alias W). W klauzuli WHERE, warunek SI_POSITIONALCOLOR(V.FLAG).SI_SCORE(W.FLAG)<0.25, tworzy obiekt typu SI_POSITIONALCOLOR reprezentujący rozmieszczenie kolorów na fladze Wielkiej Brytanii (SI_POSITIONALCOLOR(V.FLAG)) a następnie aktywuje jego metodę SI_SCORE, której jako parametr przekazywany jest obraz flagi jednego z analizowanych państw (W.FLAG). Metoda SI_SCORE oblicza odległość pomiędzy obrazami flag Wielkiej Brytanii i drugiego państwa. Jeżeli odległość ta nie przekracza 0.25, to nazwa państwa zwracana jest w wyniku zapytania. Konstrukcja zapytania (2) jest podobna do zapytania (1), jednak do oceny odległości pomiędzy dwoma obrazami wykorzystywany jest obiekt typu SI_FEATURELIST. Konstruktor tego typu przyjmuje 8 parametrów, gdzie są to kolejno: obiekt typu SI_AVERAGECOLOR, waga dla odległości obliczonej za pomocą tego obiektu, obiekt typu SI_COLORHISTOGRAM, waga dla odległości obliczonej za pomocą tego obiektu, obiekt typu SI_POSITIONALCOLOR, waga dla odległości obliczonej za pomocą tego obiektu, obiekt typu SI_TEXTURE, waga dla odległości obliczonej za pomocą tego obiektu. Metoda SI_SCORE typu SI_FEATURELIST aktywuje metody SI_SCORE obiektów przekazanych jako parametr konstruktora, oblicza średnią ważoną wyników tych metod w oparciu o podane wagi i ostatecznie zwraca ją jako wynik.


Uwaga! Wszelkie wartości progów odległości pomiędzy obrazami przedstawione na zajęciach, zostały dobrane dla implementacji standardu SQL/MM w SZBD Oracle 10g (10.2.0.1). Wartości te mogą zależeć od implementacji standardu i zapytania z progami dobranymi tak, aby zwracały interesujące wyniki w tej implementacji, mogą nie zwracać wyników w ogóle, bądź zwracać ich za dużo w innych implementacjach standardu SQL/MM (a nawet w kolejnych wersjach SZBD Oracle).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>