Złożoność obliczeniowa/Test 15: Kryptografia a złożoność

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Które z poniższych zdań są warunkami koniecznymi istnienia funkcji jednokierunkowych?


W systemie dowodów interaktywnych:

({\it prover}) decyduje o akceptacji słowa

({\it verifier}) ma do dyspozycji historię przesłanych dotychczas komunikatów

ma do dyspozycji słowo losowe

funkcja należy do klasy FNP

ma do dyspozycji słowo losowe

akceptacja słowa wejściowego jest zdeterminowana przez to słowo oraz przez słowo losowe


Problem :

należy do klasy

nie należy do klasy

może zostać rozwiązany w czasie wielomianowym przez system dowodów interaktywnych


Klasa :

zawiera klasę

nie wiadomo czy zawiera klasę

zawiera klasę

jest zawarta w klasie

jest domknięta na redukcje wielomianowe w sensie Karpa

nie jest domknięta na redukcje logarytmiczne


Jeżeli wielomian został otrzymany ze zmiennej w wyniku arytmetyzacji, to:

stopień każdej zmiennej w wielomianie jest nie większy niż liczba zmiennych występujących w

dla argumentów Boole'owskich wartości i są takie same

spośród wszystkich wielomianów dających takie sam wartości co dla argumentów Boole'owskich ma najmniejszą ilość wyrazów

ilość wyrazów wielomianu jest liniowo zależna od długości formuły

można obliczyć wartość wielomianu dla argumentów Boole'owskich w czasie wielomianowo zależnym od długości formuły