Złożoność obliczeniowa/Test 10: Algorytmy probabilistyczne

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Algorytmy dla języków z klasy :

mają ograniczone prawdopodobieństwo błędu

działają w czasie oczekiwanym wielomianowym

mogą dawać fałszywe odpowiedzi pozytywne

mogą popełniać błąd dwustronny

mogą dawać fałszywe odpowiedzi negatywne

działają w czasie wielomianowym


Klasa to:

klasa języków posiadających algorytm typu Las Vegas

suma klas oraz

klasa języków posiadających algorytm typu Monte Carlo

część wspólna klas oraz


Klasa :

jest przydatna z punktu widzenia praktycznego

zawiera w sobie klasę

jest nieprzydatna z punktu widzenia praktycznego

jest zawarta w klasie


Klasa :

zawiera w sobie klasę

jest przydatna z punktu widzenia praktycznego

zawiera w sobie klasę

jest nieprzydatna z punktu widzenia praktycznego

jest zawarta w klasie

jest zawarta w klasie


Problem MAJSAT

jest problemem z klasy

polega na stwierdzeniu czy większość możliwych wartościowań formuły jest spełniająca

jest problemem z klasy

polega na znalezieniu największego leksykograficznie wartościowania spełniającego

jest problemem zupełnym z klasy


Rozpoznawanie liczb pierwszych przy pomocy testu Millera-Rabina jest algorytmem z klasy:


Prawdopodobieństwo błędu jednej iteracji testu Millera-Rabina wynosi: