Wstęp do programowania w języku C

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + laboratorium (30 godzin)

Opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z programowaniem w języku C.

Sylabus

Autor

 • Krzysztof Diks - Uniwersytet Warszawski

Wymagania wstępne

brak

Zawartość

 • Instrukcje
 • Zmienne i ich typy
 • Tablice
 • Przydzielanie i zwalnianie pamięci
 • Funkcje
 • Obsługa wejścia/wyjścia
 • Obsługa plików

Literatura

 • B. Kernighan, D. Ritchie, Język ANSI C, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

Moduły

 1. Zadanie algorytmiczne
 2. Dziedzina algorytmiczna
 3. Instrukcja if
 4. Instrukcje while i do while
 5. Poprawność programów, niezmienniki
 6. Instrukcja for, tablice jednowymiarowe
 7. Tablice jednowymiarowe (cd.)
 8. Wskaźniki.