Wstęp do programowania/Pliki/Ćwiczenia: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
(Usuwanie komentarzy w Pascalu i zmiana kolejnosci)
Nie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
{{powrot|Wstęp do programowania| do głównej strony wykładu}}
{{powrot|modul_7|do modułu 7}}
To są zadania na pliki.
To są zadania na pliki.Wersja z 12:08, 1 sie 2006

<<< Powrót do głównej strony wykładu

<<< Powrót do modułu 7

To są zadania na pliki.

Pokaż rozwiązania __SHOWALL__
Ukryj rozwiązania __HIDEALL__

W poniższych zadaniach zakładamy, że eof(f) implikuje eoln(f).


Zadanie 1

Napisz funkcję sprawdzającą, czy dwa pliki tekstowe o podanych nazwach mają tę samą liczbę wierszy.

Wskazówka 1

Rozwiązanie 1

Wskazówka 2

Rozwiązanie 2

Zadanie 2

Napisz procedurę, która skopiuje plik tekstowy f na g, modyfikując go w następujący sposób: bezpośrednio po każdym słowie należy wstawić koniec wiersza, a nowy wiersz rozpocząć od nowego słowa (spacje i puste wiersze należy pomijać).

Słowem (w tym zadaniu) nazywamy dowolny maksymalny spójny ciąg znaków niezawierający spacji i znaków końca wiersza. Nie zakładamy niczego o długości słów.

Wskazówka 1

Rozwiązanie 1

Rozwiązanie 2

Zadanie 3 (Usuwanie komentarzy)

Napisz procedurę usuwającą komentarze z pliku tekstowego zawierającego program w Pascalu.

Komentarze oznaczone są przez { ... } lub (* ... *). Należy przy tym uważać by nie usuwać komentarzy znajdujących się wewnątrz napisów (oznaczonych przez ' ... ')

Wskazówka 1

Rozwiązanie 1