Wstęp do programowania/Pliki/Ćwiczenia: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 13: Linia 13:
 
Napisz funkcję sprawdzającą, czy dwa pliki tekstowe o podanych nazwach mają tę samą liczbę wierszy.
 
Napisz funkcję sprawdzającą, czy dwa pliki tekstowe o podanych nazwach mają tę samą liczbę wierszy.
  
{{wskazowka| 1||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
Najprostsze rozwiązanie polega na policzeniu liczby linii w jednym i drugim pliku, a potem porównaniu tych liczb.
+
<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka 1</span>
 +
<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 +
Najprostsze rozwiązanie polega na policzeniu liczby wierszy w jednym i drugim pliku, a potem porównaniu tych liczb.
 +
</div>
 
</div>
 
</div>
</div>}}
 
  
{{rozwiazanie| 1||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
  '''function''' LiczLinie(f:Text):integer;
+
<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie 1</span>
 +
<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 +
  '''function''' LiczWiersze(f:Text):integer;
 
  // f otwarty plik tekstowy
 
  // f otwarty plik tekstowy
  '''var''' c:character;
+
  '''var''' c:char;
 
   l:integer;
 
   l:integer;
 
  '''begin'''
 
  '''begin'''
Linia 31: Linia 35:
 
     l:=l+1;
 
     l:=l+1;
 
   '''end''';
 
   '''end''';
   LiczLinie:=l;
+
   LiczWiersze:=l;
  '''end'''; // LiczLinie
+
  '''end'''; // LiczWiersze
 
   
 
   
  '''function''' RownoLinijne(s1,s2:string):boolean;
+
  '''function''' RownoWierszowe(s1,s2:string):Boolean;
 
  '''var''' f1,f2:Text;
 
  '''var''' f1,f2:Text;
  '''begin''' // RownoLinijne
+
  '''begin''' // RownoWierszowe
 
   assign(f1,s1);
 
   assign(f1,s1);
 
   assign(f2,s2);
 
   assign(f2,s2);
 
   reset(f1);
 
   reset(f1);
 
   reset(f2);
 
   reset(f2);
   RownoLinijne:=LiczLinie(f1)=LiczLinie(f2);
+
   RownoLinijne:=LiczWiersze(f1)=LiczWiersze(f2);
 
   close(f1);
 
   close(f1);
 
   close(f2);
 
   close(f2);
  '''end'''; // RownoLinijne
+
  '''end'''; // RownoWierszowe
  
Zaletą tego rozwiązania jest możliwość powtórnego wykorzystania funkcji LiczLinie do innych celów, a wadą konieczność czytania obu plików, nawet gdy jeden jest bardzo mały, a drugi bardzo duży.  
+
Zaletą tego rozwiązania jest możliwość powtórnego wykorzystania funkcji LiczWiersze do innych celów, a wadą konieczność czytania obu plików, nawet gdy jeden jest bardzo mały, a drugi bardzo duży.  
 
</div>
 
</div>
</div>}}
+
</div>
 +
 
  
{{wskazowka| 2||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
Można też wczytywać po jednej linii z każdego pliku, aż któryś z nich się nie skończy.
+
<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka 2</span>
 +
<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 +
Można też wczytywać po jednym wierszu z każdego pliku, aż któryś z nich się nie skończy.
 +
</div>
 
</div>
 
</div>
</div>}}
 
  
{{rozwiazanie| 2||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
  '''function''' RownoLinijne(s1,s2:string):boolean;
+
<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie 2</span>
 +
<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 +
  '''function''' RownoWierszowe2(s1,s2:string):Boolean; //s1,s2, to ścieżki dostępu do plików f1 i f2
 
  '''var''' f1,f2:Text;
 
  '''var''' f1,f2:Text;
   c:character;
+
   c:char;
 
  '''begin'''
 
  '''begin'''
 
   assign(f1,s1);
 
   assign(f1,s1);
Linia 65: Linia 74:
 
   reset(f2);
 
   reset(f2);
 
   '''while''' '''not''' (eof(f1) '''or''' eof(f2)) '''do''' '''begin'''
 
   '''while''' '''not''' (eof(f1) '''or''' eof(f2)) '''do''' '''begin'''
    '''while''' '''not''' eoln(f1) '''do'''
+
     readln(f1); //korzystamy tu z semantyki Readln, która połyka resztę wiersza i przechodzi do nowego.
      read(f1,c);
 
     readln(f1);
 
    '''while''' '''not''' eoln(f2) '''do'''
 
      read(f2,c);
 
 
     readln(f2);
 
     readln(f2);
 
   '''end''';
 
   '''end''';
   RownoLinijne:=eof(f1) '''and''' eof(f2);
+
   RownoWierszowe2:=eof(f1) '''and''' eof(f2);
 
   close(f1);
 
   close(f1);
 
   close(f2);
 
   close(f2);
  '''end'''; // RownoLinijne
+
  '''end'''; // RownoWierszowe2
  
Czytamy po jednej linii z każdego pliku, aż co najmniej jeden z nich się skończy. Jeśli okazało się, że skończyły się oba naraz - mają tę samą liczbę linii. Jeśli skończył się tylko jeden - ten drugi musi być dłuższy.
+
Czytamy po jednym wierszu z każdego pliku, aż co najmniej jeden z nich się skończy. Jeśli okazało się, że skończyły się oba naraz - mają tę samą liczbę wierszy. Jeśli skończył się tylko jeden - ten drugi musi być dłuższy.
 +
</div>
 
</div>
 
</div>
</div>}}
 
  
 
==Zadanie 2==
 
==Zadanie 2==
Linia 87: Linia 92:
 
Słowem (w tym zadaniu) nazywamy dowolny maksymalny spójny ciąg znaków niezawierający spacji i znaków końca wiersza. Nie zakładamy niczego o długości słów.
 
Słowem (w tym zadaniu) nazywamy dowolny maksymalny spójny ciąg znaków niezawierający spacji i znaków końca wiersza. Nie zakładamy niczego o długości słów.
  
{{wskazowka| 1||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
 +
<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka 1</span>
 +
<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 
Użyj specjalnej zmiennej do pamiętania czy przetwarzamy właśnie wnętrze słowa, czy odstęp między słowami. Co należy zrobić, jak przeczytamy odstęp, znak końca wiersza lub inny znak, w każdej z tych sytuacji?  
 
Użyj specjalnej zmiennej do pamiętania czy przetwarzamy właśnie wnętrze słowa, czy odstęp między słowami. Co należy zrobić, jak przeczytamy odstęp, znak końca wiersza lub inny znak, w każdej z tych sytuacji?  
 
</div>
 
</div>
</div>}}
+
</div>
  
{{rozwiazanie| 1||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
 +
<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie 1</span>
 +
<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 
  '''procedure''' Kopiuj('''var''' f,g:Text);
 
  '''procedure''' Kopiuj('''var''' f,g:Text);
 
  '''type''' pozycja=(odstep,slowo);
 
  '''type''' pozycja=(odstep,slowo);
 
  '''var''' stan:pozycja;
 
  '''var''' stan:pozycja;
   c:character;
+
   c:char;
 
  '''begin'''
 
  '''begin'''
 
   reset(f);
 
   reset(f);
Linia 132: Linia 141:
 
Przetwarzanie każdej nowej linii pliku f rozpoczyna się w stanie 'odstęp'. Zmiana tego stanu na 'słowo' nastąpi po przeczytaniu pierwszego znaku, który nie jest odstępem. Powtórna zmiana na 'odstęp' nastąpi po przeczytaniu znaku odstępu wewnątrz linii lub kiedy przetwarzana linia zakończy się.
 
Przetwarzanie każdej nowej linii pliku f rozpoczyna się w stanie 'odstęp'. Zmiana tego stanu na 'słowo' nastąpi po przeczytaniu pierwszego znaku, który nie jest odstępem. Powtórna zmiana na 'odstęp' nastąpi po przeczytaniu znaku odstępu wewnątrz linii lub kiedy przetwarzana linia zakończy się.
 
</div>
 
</div>
</div>}}
+
</div>
  
{{rozwiazanie| 2||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
 +
<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie 2</span>
 +
<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 
  '''procedure''' Kopiuj('''var''' f,g:Text);
 
  '''procedure''' Kopiuj('''var''' f,g:Text);
 
  '''type''' pozycja=(odstep,slowo);
 
  '''type''' pozycja=(odstep,slowo);
 
  '''var''' stan:pozycja;
 
  '''var''' stan:pozycja;
   c:character;
+
   c:char;
 
  '''begin'''
 
  '''begin'''
 
   reset(f);
 
   reset(f);
Linia 172: Linia 183:
 
W tym rozwiązaniu jest tylko jedna pętla while przetwarzająca poszczególne ''zdarzenia'' w pliku f. Zdarzeniem może być albo koniec linii, albo wczytanie znaku. Za każdym razem wykonywane są odpowiednie operacje na plikach i zmieniany jest stan.
 
W tym rozwiązaniu jest tylko jedna pętla while przetwarzająca poszczególne ''zdarzenia'' w pliku f. Zdarzeniem może być albo koniec linii, albo wczytanie znaku. Za każdym razem wykonywane są odpowiednie operacje na plikach i zmieniany jest stan.
 
</div>
 
</div>
</div>}}
+
</div>
  
 
==Zadanie 3 (Usuwanie komentarzy)==
 
==Zadanie 3 (Usuwanie komentarzy)==
Linia 180: Linia 191:
 
Komentarze oznaczone są przez { ... } lub (* ... *). Należy przy tym uważać, by nie usuwać komentarzy znajdujących się wewnątrz napisów (oznaczonych przez ' ... ')
 
Komentarze oznaczone są przez { ... } lub (* ... *). Należy przy tym uważać, by nie usuwać komentarzy znajdujących się wewnątrz napisów (oznaczonych przez ' ... ')
  
{{wskazowka| 1||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
 +
<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka 1</span>
 +
<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 
Tak jak w zadaniu 2, procedura powinna być sterowana stanem oznaczającym tę część wiedzy zdobytej podczas przetwarzania dotychczasowego fragmentu pliku, od której zależy reakcja na wczytanie poszczególnych znaków: czy jesteśmy wewnątrz komentarza, napisu, po przeczytaniu nawiasu oswierającego itp.
 
Tak jak w zadaniu 2, procedura powinna być sterowana stanem oznaczającym tę część wiedzy zdobytej podczas przetwarzania dotychczasowego fragmentu pliku, od której zależy reakcja na wczytanie poszczególnych znaków: czy jesteśmy wewnątrz komentarza, napisu, po przeczytaniu nawiasu oswierającego itp.
 
</div>
 
</div>
</div>}}
+
</div>
  
{{rozwiazanie| 1||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
 +
<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie 1</span>
 +
<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 
  '''procedure''' Komentarze(wej,wyj:string);
 
  '''procedure''' Komentarze(wej,wyj:string);
 
  '''type''' stany=(nic,kom1,naw_otw,kom2,kom2_gw,napis);
 
  '''type''' stany=(nic,kom1,naw_otw,kom2,kom2_gw,napis);
 
  '''var''' f,g:Text;
 
  '''var''' f,g:Text;
 
   stan:stany;
 
   stan:stany;
   c:character;
+
   c:char;
 
  '''begin'''
 
  '''begin'''
 
   assign(f,wej);
 
   assign(f,wej);
Linia 206: Linia 221:
 
             '&#39;&#39;': '''begin''' stan:=napis; write(g,c) '''end''';
 
             '&#39;&#39;': '''begin''' stan:=napis; write(g,c) '''end''';
 
             '''else''' write(g,c);
 
             '''else''' write(g,c);
           '''end'''
+
           '''end;'''
 
         naw_otw:   
 
         naw_otw:   
 
           '''case''' c '''of'''
 
           '''case''' c '''of'''
 
             '*': stan:=kom2;
 
             '*': stan:=kom2;
 
             '&#39;&#39;': '''begin''' stan:=napis; write(g,'(&#39;&#39;'); '''end''';
 
             '&#39;&#39;': '''begin''' stan:=napis; write(g,'(&#39;&#39;'); '''end''';
             '{': '''begin''' stan:=kom1; write(g,'({'); '''end'''
+
             '{': '''begin''' stan:=kom1; write(g,'('); '''end'''
 +
            '(': write(g,'(');
 
             '''else''' '''begin''' stan:=nic; write(g,'(',c); '''end'''
 
             '''else''' '''begin''' stan:=nic; write(g,'(',c); '''end'''
           '''end'''
+
           '''end;'''
 
         kom2:
 
         kom2:
 
           '''case''' c '''of'''
 
           '''case''' c '''of'''
 
             '*': stan:=kom2_gw;
 
             '*': stan:=kom2_gw;
           '''end'''     
+
           '''end;'''     
 
         kom2_gw:
 
         kom2_gw:
 
           '''case''' c '''of'''
 
           '''case''' c '''of'''
Linia 223: Linia 239:
 
             '*': stan:=kom2_gw;
 
             '*': stan:=kom2_gw;
 
             '''else''' stan:=kom2
 
             '''else''' stan:=kom2
           '''end'''     
+
           '''end;'''     
 
         kom1:
 
         kom1:
 
           '''case''' c '''of'''
 
           '''case''' c '''of'''
 
             '}': stan:=nic
 
             '}': stan:=nic
           '''end'''     
+
           '''end;'''     
 
         napis:
 
         napis:
 
           '''case''' c '''of'''
 
           '''case''' c '''of'''
Linia 240: Linia 256:
 
         nic: writeln(g);
 
         nic: writeln(g);
 
         naw_otw: '''begin''' stan:=nic; writeln(g,'('); '''end''';
 
         naw_otw: '''begin''' stan:=nic; writeln(g,'('); '''end''';
         kom2: // nic
+
         kom1,kom2: // nic
 
         kom2_gw: stan:=kom2;
 
         kom2_gw: stan:=kom2;
        kom1: // nic
 
 
         napis: writeln(g)
 
         napis: writeln(g)
 
       '''end'''  
 
       '''end'''  
 
     '''end'''
 
     '''end'''
   '''end'''
+
   '''end;'''
 
   close(f);
 
   close(f);
 
   close(g);
 
   close(g);
Linia 255: Linia 270:
 
Można sobie wyobrazić zawartość pętli while w powyższej procedurze jako dwuwymiarową tabelkę, której kolumny indeksowane są stanami, wiersze - rodzajem zdarzenia wejściowego, a w każdej komórce jest informacja, jaki ma być nowy stan i co wypisać do pliku g.
 
Można sobie wyobrazić zawartość pętli while w powyższej procedurze jako dwuwymiarową tabelkę, której kolumny indeksowane są stanami, wiersze - rodzajem zdarzenia wejściowego, a w każdej komórce jest informacja, jaki ma być nowy stan i co wypisać do pliku g.
 
</div>
 
</div>
</div>}}
+
</div>

Aktualna wersja na dzień 16:06, 28 maj 2020

To są zadania na pliki.

Oglądaj wskazówki i rozwiązania __SHOWALL__
Ukryj wskazówki i rozwiązania __HIDEALL__

W poniższych zadaniach zakładamy, że eof(f) implikuje eoln(f).


Zadanie 1

Napisz funkcję sprawdzającą, czy dwa pliki tekstowe o podanych nazwach mają tę samą liczbę wierszy.

Wskazówka 1

Rozwiązanie 1


Wskazówka 2

Rozwiązanie 2

Zadanie 2

Napisz procedurę, która skopiuje plik tekstowy f na g, modyfikując go w następujący sposób: bezpośrednio po każdym słowie należy wstawić koniec wiersza, a nowy wiersz rozpocząć od nowego słowa (spacje i puste wiersze należy pomijać).

Słowem (w tym zadaniu) nazywamy dowolny maksymalny spójny ciąg znaków niezawierający spacji i znaków końca wiersza. Nie zakładamy niczego o długości słów.

Wskazówka 1

Rozwiązanie 1

Rozwiązanie 2

Zadanie 3 (Usuwanie komentarzy)

Napisz procedurę usuwającą komentarze z pliku tekstowego zawierającego program w Pascalu.

Komentarze oznaczone są przez { ... } lub (* ... *). Należy przy tym uważać, by nie usuwać komentarzy znajdujących się wewnątrz napisów (oznaczonych przez ' ... ')

Wskazówka 1

Rozwiązanie 1