Wstęp do programowania: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 60: Linia 60:
# [[WDP_Wprowadzenie_do_programowania|Wprowadzenie do programowania]] ([[Wstęp_do_programowania_/_Ćwiczenia_2|Ćwiczenia: tablice]])
# [[WDP_Wprowadzenie_do_programowania|Wprowadzenie do programowania]] ([[Wstęp_do_programowania_/_Ćwiczenia_2|Ćwiczenia: tablice]])
# [[WDP_Gramatyki_–_definiowanie_składni_i_semantyki_wyrażeń|Gramatyki – definiowanie składni i semantyki wyrażeń]] ([[Wstęp_do_programowania_/_Ćwiczenia_3|Ćwiczenia]])
# [[WDP_Gramatyki_–_definiowanie_składni_i_semantyki_wyrażeń|Gramatyki – definiowanie składni i semantyki wyrażeń]] ([[Wstęp_do_programowania_/_Ćwiczenia_3|Ćwiczenia]])
# [[WDP_Reprezentacja_liczb|Reprezentacja liczb]] ([[Wstęp_do_programowania_/_Ćwiczenia_4|Ćwiczenia]])
# [[WDP_Reprezentacja_liczb|Reprezentacja liczb]] ([[Wstęp_do_programowania/Reprezentacja_liczb/Ćwiczenia|Ćwiczenia]])
# [[WDP_Składnia_i_semantyka_instrukcji|Składnia i semantyka instrukcji]] ([[Wstęp_do_programowania_/_Ćwiczenia_5|Ćwiczenia: wyszukiwanie binarne]])
# [[WDP_Składnia_i_semantyka_instrukcji|Składnia i semantyka instrukcji]] ([[Wstęp_do_programowania_/_Ćwiczenia_5|Ćwiczenia: wyszukiwanie binarne]])
# [[WDP_Dowodzenie_poprawności_programów|Dowodzenie poprawności programów]] ([[Wstęp_do_programowania_/_Ćwiczenia_6|Ćwiczenia]])
# [[WDP_Dowodzenie_poprawności_programów|Dowodzenie poprawności programów]] ([[Wstęp_do_programowania_/_Ćwiczenia_6|Ćwiczenia]])
# [[Wstęp do programowania/Pliki|Pliki]] ([[Wstęp_do_programowania/Pliki/Ćwiczenia|Ćwiczenia]])
# [[Wstęp do programowania/Pliki|Pliki]] ([[Wstęp_do_programowania/Pliki/Ćwiczenia|Ćwiczenia]])
# [[Pamięć dynamiczna]] ([[Wstęp_do_programowania_/_Ćwiczenia_8|Ćwiczenia: wskaźniki]])
# [[Pamięć dynamiczna]] ([[Wstęp_do_programowania_/_Ćwiczenia_8|Ćwiczenia: wskaźniki]])
# [[Wstęp do programowania/Rekursja|Rekursja]] ([[Wstęp_do_programowania_/_Ćwiczenia_9|Ćwiczenia]])
# [[Procedury i funkcje]] ([[Wstęp_do_programowania_/_Ćwiczenia_9|Ćwiczenia: procedury i funkcje]])
# [[Wstęp do programowania/Rekursja|Rekursja]] ([[Wstęp do programowania/Rekursja/Ćwiczenia|Ćwiczenia]])


=== Literatura ===
=== Literatura ===
# ''Wstęp do programowania systematycznego'', N.Wirth, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne 1999.
# ''Wstęp do programowania systematycznego'', N.Wirth, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne 1999.
# ''Elementy analizy algorytmów'', L. Banachowski, A.Kreczmar, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne 1987
# ''Elementy analizy algorytmów'', L. Banachowski, A.Kreczmar, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne 1987.
# ''Projektowanie programów poprawnych i dobrze zbudowanych'', S.Alagić, M.Arbib, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne 1982
# ''Projektowanie programów poprawnych i dobrze zbudowanych'', S.Alagić, M.Arbib, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne 1982.

Aktualna wersja na dzień 19:18, 15 lis 2006

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + ćwiczenia (30 godzin)

Opis

Podstawowy przedmiot pierwszego semestru studiów, mający zapoznać studentów z pojęciami algorytmu i programu. Celem zajęć jest nauczenie projektowania, zapisywania, dowodzenia poprawności i uwzględniania złożoności algorytmów.

Sylabus

Autor

 • Piotr Chrząstowski-Wachtel — Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Zawartość

 • Pojęcie algorytmu:
  • historia powstania pojęcia algorytmu
  • algorytmy znane ze szkoły (Euklidesa, Hornera, rozwiązywanie równań liniowych i kwadratowych)
 • Języki formalne:
  • alfabet, składnia i semantyka
  • gramatyki bezkontekstowe jako narzędzie definiowania składni
  • definiowanie semantyki przez interpretację wyrażeń poprawnych składniowo
 • Reprezentacja liczb w komputerze:
  • stałe całkowite i rzeczywiste
  • reprezentacje binarne stało- i zmiennopozycyjne
  • systemy znak-moduł i uzupełnieniowy
  • rachunek zmiennopozycyjny — pojęcie zakresu i błędu zaokrągleń
 • Zmienne i wyrażenia:
  • typ zmiennej i wartościowanie zmiennych
  • wyrażenia arytmetyczne i logiczne: składnia i semantyka
 • Instrukcje while-programów:
  • pusta, przypisania, warunkowa, iteracji, wyboru, czytania, pisania, wywołania procedury
  • składnia i semantyka powyższych instrukcji
  • obliczenia skończone i nieskończone
  • błędy obliczeń
  • przykłady algorytmów
 • Asercje w programach i niezmienniki pętli:
  • formuły Hoare'a
  • uzasadnianie poprawności programów
  • własność stopu i metody jej dowodzenia
 • Typy danych:
  • tablice
  • rekordy
  • zbiory
  • pliki
  • typy wyliczeniowe i okrojone
  • typy wskaźnikowe
 • Pliki:
  • pliki o dostępie bezpośrednim
  • pliki tekstowe
 • Funkcje i procedury:
  • składnia i semantyka
  • sposoby przekazywania parametrów: przez wartość i przez zmienną
  • widoczność zmiennych w zagnieżdżonych procedurach
 • Miary złożoności algorytmów:
  • koszty algorytmu: czasowy i pamięciowy, pesymistyczny i średni
  • rozmiar danych
  • przykłady wyznaczania kosztów
  • koszt zamortyzowany
 • Rekursja

Moduły

 1. Wstęp do algorytmów (Ćwiczenia: prostokąty i odcinki)
 2. Wprowadzenie do programowania (Ćwiczenia: tablice)
 3. Gramatyki – definiowanie składni i semantyki wyrażeń (Ćwiczenia)
 4. Reprezentacja liczb (Ćwiczenia)
 5. Składnia i semantyka instrukcji (Ćwiczenia: wyszukiwanie binarne)
 6. Dowodzenie poprawności programów (Ćwiczenia)
 7. Pliki (Ćwiczenia)
 8. Pamięć dynamiczna (Ćwiczenia: wskaźniki)
 9. Procedury i funkcje (Ćwiczenia: procedury i funkcje)
 10. Rekursja (Ćwiczenia)

Literatura

 1. Wstęp do programowania systematycznego, N.Wirth, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne 1999.
 2. Elementy analizy algorytmów, L. Banachowski, A.Kreczmar, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne 1987.
 3. Projektowanie programów poprawnych i dobrze zbudowanych, S.Alagić, M.Arbib, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne 1982.