Wstęp do programowania / Ćwiczenia 2

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

<<< Powrót do modułu Wprowadzenie do programowania

Ta strona zawiera podstawowe zadania na tablice.

Oglądaj wskazówki i rozwiązania __SHOWALL__
Ukryj wskazówki i rozwiązania __HIDEALL__


Zadanie 1 (Flaga polska)

Tablica A typu array[1..N] of integer (N > 0) wypełniona zerami i jedynkami reprezentuje ciąg N urn w których znajdują się żetony białe (0) i czerwone (1). Podaj algorytm działania automatu przestawiającego żetony w urnach tak, by najpierw były żetony czerwone, potem białe. Robot może wykonywać dwa rodzaje operacji:

  • Kol(i) - podaje kolor żetonu w i-tej urnie (1 ≤ i ≤ n)
  • Z(i,j) - zamienia żetony z i-tej i j-tej urny (1 ≤ i,j ≤ n)

Uwagi:

  1. Operacja Kol jest bardzo kosztowna, więc zależy nam na tym by kolor każdego żetonu był sprawdzany co najwyżej raz.
  2. Robot potrafi zapamiętać tylko kilka wartości z przedziału 0..N+1.
  3. Nie można założyć, że występuje choć jeden żeton w każdym z kolorów.


Wskazówka 1

Rozwiązanie 1


Wskazówka 2

Rozwiązanie 2


Wskazówka 3

Rozwiązanie 3


Wskazówka 4

Rozwiązanie 4


Ćwiczenie 1


Ćwiczenie 2

Zadanie 2 (Flaga trójkolorowa)

Dana jest tablica A typu array[1..N] of integer (N > 0). Należy tak poprzestawiać w niej elementy, żeby najpierw były elementy ujemne, potem równe zero, a na końcu dodatnie.

Wskazówka 1

Rozwiązanie 1

Rozwiązanie 2

Zadanie 3 (Najdłuższe plateau)

Napisz program znajdujący w zadanej tablicy A typu array[1..N] of integer, N > 0, długość najdłuższego stałego segmentu (spójnego fragmentu tablicy).

Wskazówka 1

Rozwiąznie 1


Wskazówka 2

Rozwiąznie 2


Ćwiczenie 1

Inna wersja zadania

A co byłoby gdyby tablica była posortowana ?

Wskazówka 3

Rozwiąznie 3

Zadanie 4 (Segment o maksymalnej sumie)

Napisz program znajdujący w zadanej tablicy A typu array[1..N] of integer, N > 0, maksymalną sumę segmentu (spójnego fragmentu tablicy). Przyjmujemy, że segment pusty ma sumę 0.

Wskazówka 1

Rozwiązanie 1


Wskazówka 2

Rozwiązanie 2


Wskazówka 3

Rozwiązanie 3


Wskazówka 4

Rozwiązanie 4

Rozwiązanie 5

Zadanie 5 (Część wspólna zbiorów)

Dane są dwie tablice A i B typu array[1..N] of integer, N > 0. Obie są posortowane rosnąco. Należy traktując A i B jako reprezentacje dwóch zbiorów wypisać (operacją write) część wspólną tych zbiorów.

Wskazówka 1

Rozwiąznie 1

Zadanie 6 (Suma zbiorów)

Dane są dwie tablice A i B typu array[1..N] of integer, N > 0. Obie są posortowane rosnąco. Należy traktując A i B jako reprezentacje dwu zbiorów wypisać (operacją write) sumę tych zbiorów.

Wskazówka 1

Rozwiązanie 1


Ćwiczenie 1

Wskazówka 2

Rozwiązanie 2

Zadanie 7 (Podciąg)

Dane są dwie tablice A typu array[1..N] of integer i B typu array[1..M] of integer, N, M > 0. Napisz program sprawdzający, czy A jest podciągiem B (tzn. czy istnieje funkcja f, rosnąca, z 1..N w 1..M, t. ze A[i]=B[f(i)]).

Wskazówka 1

Rozwiązanie 1

Zadanie 8 (Odwracanie tablicy)

Dana tablica A typu array[0..N-1] of integer, N > 1. Napisz program odwracający kolejność elementów w A.

Wskazówka 1

Rozwiązanie 1


Wskazówka 2

Rozwiązanie 2

Zadanie 9 (Przesunięcie cykliczne)

Dana tablica A typu array[0..N-1] of integer, N > 1, i liczba naturalna k > 1. Napisz program realizujący przesunięcie cykliczne w prawo o k pól, czyli przesuwający zawartość pola A[i] na A[(i+k) mod N] dla każdego i < N.

Wskazówka 1

Rozwiązanie 1


Wskazówka 2

Rozwiązanie 2


Wskazówka 3

Rozwiązanie 3

Zadanie 10 (Następna permutacja)

Tablica A typu array[1..N] of integer, N > 0, zawiera pewną permutację liczb 1.. N. Napisz program wpisujący do A następną leksykograficznie permutację. Zakładamy, że permutacja w A nie jest ostatnia leksykograficznie.

Przykład Dla N=3 kolejne permutacje w porządku leksykograficznym wyglądają następująco:

1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1

Wskazówka 1

Rozwiąznie 1

Zadanie 11 (Segment o danej sumie)

Tablica A typu array[1..N] of integer, N > 0, zawiera tylko liczby dodatnie. Napisz program, który dla danego W typu integer sprawdza, czy w A istnieje segment o sumie W (czyli czy istnieją l, p takie, że W).

Wskazówka 1

Rozwiązanie 1


Wskazówka 2

Rozwiązanie 2

Zadanie 12 (Głosowanie większościowe)

Dana jest tablica A typu array[1..N] of integer, N > 0. Sprawdź, czy jest w niej element wystepujący więcej niż N/2 razy i jeśli tak - wskaż go.

Wskazówka 1

Rozwiąznie 1


Wskazówka 2

Rozwiązanie 2

Zadanie 13 (Arytmetyka liczb wielocyfrowych)

Liczby wielocyfrowe będą reprezentowane w tablicach typu liczba=array[0..N-1] of integer, N > 1, w taki sposób, że najmniej znacząca cyfra jest pod indeksem 0. Rozpatrujemy liczby przy podstawie b > 1. Napisz procedury obliczające:

  1. sumę liczb A i B do C. Jeśli wynik nie zmieści się w C, to wartość C nie ma znaczenia. Zmienna przepełnienie wskazuje czy do niego doszło czy nie.
  2. różnicę A i B do C. Jeśli wynik miałby byc liczbą ujemną, to wartość C nie ma znaczenia. Zmienna ujemny wskazuje jaki jest znak wyniku.
  3. iloczyn A i B do C (C powinno być tablicą dwa razy dłuższą niż A i B, żeby móc pomieścić wynik).

Rozwiązanie 1