WDP Składnia i semantyka instrukcji: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
m
Linia 29: Linia 29:
  
 
Składnia: <tt><instrukcja pusta> ::=</tt> <math>\varepsilon</math>.
 
Składnia: <tt><instrukcja pusta> ::=</tt> <math>\varepsilon</math>.
Semantyka: <math>I_V(\varepsilon)=V</math>. Na dobry początek coś bardzo łatwego. Zażyczyliśmy sobie instrukcji pustej, która nie ma widzialnej postaci – jest pustym ciągiem znaków i nic nie robi: wykonana dla każdego wartościowania <math>V</math>, pozostawia je niezmienionym. Jest to może mało ambitne zadanie, ale nie jest zabronione i w pewnych sytuacjach może być wygodne. Odłóżmy na później dyskusję, dlaczego.
+
Semantyka: <math>I_V(\varepsilon)=V</math>. Na dobry początek coś bardzo łatwego. Zażyczyliśmy sobie instrukcji pustej, która nie ma widzialnej postaci – jest pustym ciągiem znaków i nic nie robi: wykonana dla każdego wartościowania <math>V</math>, pozostawia je niezmienionym. Jest to może mało ambitne zadanie, ale nie jest zabronione i w pewnych sytuacjach może być wygodne. Odłóżmy na później dyskusję dlaczego.
  
 
==Instrukcja przypisania==
 
==Instrukcja przypisania==
Linia 40: Linia 40:
 
<center><math>V'(z) = \begin{cases}V(z) & \textrm{\ jeśli } z \neq x \\I_V(E) & \textrm{\ jeśli }  z = x\end{cases}</math></center>
 
<center><math>V'(z) = \begin{cases}V(z) & \textrm{\ jeśli } z \neq x \\I_V(E) & \textrm{\ jeśli }  z = x\end{cases}</math></center>
  
Czyli instrukcja przypisania <tt>x:=E</tt> nie zmienia wartości żadnej zmiennej poza <math>x</math>, której to wyróżnionej zmiennej przypisuje wartość wyrażenia <math>E</math> przy wartościowaniu <math>V</math>. Widzimy więc, że w wyrażeniu w szczególności może wystąpić ta sama zmienna <math>x</math>, która znajduje się z lewej strony przypisania i jedyne, czego wymagamy to to, żeby wartość tego wyrażenia była obliczona dla starego wartościowania.  
+
Czyli instrukcja przypisania <tt>x:=E</tt> nie zmienia wartości żadnej zmiennej poza <math>x</math>, której to wyróżnionej zmiennej przypisuje wartość wyrażenia <math>E</math> przy wartościowaniu <math>V</math>. Widzimy więc, że w wyrażeniu w szczególności może wystąpić ta sama zmienna <math>x</math>, która znajduje się z lewej strony przypisania i jedyne, czego wymagamy, to żeby wartość tego wyrażenia była obliczona dla starego wartościowania.  
  
 
==Instrukcja złożona==
 
==Instrukcja złożona==
Linia 53: Linia 53:
 
<center><math>I_V ({\tt begin }\ P_1; \ldots;P_n\ {\tt  end}) = \begin{cases}V & \textrm{\ jeśli } n = 0 \\I_V(P_1) & \textrm{\ jeśli }  n = 1 \\I_{I_V(P_1)} ({\tt begin}\ P_2; \ldots;P_n\ {\tt  end}) & \textrm{\ jeśli }  n > 1\end{cases}</math></center>
 
<center><math>I_V ({\tt begin }\ P_1; \ldots;P_n\ {\tt  end}) = \begin{cases}V & \textrm{\ jeśli } n = 0 \\I_V(P_1) & \textrm{\ jeśli }  n = 1 \\I_{I_V(P_1)} ({\tt begin}\ P_2; \ldots;P_n\ {\tt  end}) & \textrm{\ jeśli }  n > 1\end{cases}</math></center>
  
Zatem jeśli między nawiasami <tt>begin</tt> a <tt>end</tt> nie ma żadnej instrukcji, to semantyka jest taka, jak instrukcji pustej; jeśli jest dokładnie jedna instrukcja, to semantyka jest dokładnie taka, jak tej jedynej instrukcji, a jeśli wewnątrz nawiasów występuje więcej niż jedna instrukcja, to po kolei wykonujemy je przechodząc od stanu <math>V=V_0</math> kolejno przez stany <math>V_1,\ldots,V_n</math>, tak że dla każdego <math>1\le i\le n</math> zachodzi <math>I_{V_{i-1}}(P_i)=V_i</math>. Wykonanie instrukcji złożonej polega więc na przejściu przez ciąg stanów pośrednich powstających przez wykonanie kolejnych instrukcji składowych. Z przyjętych założeń wynika, że jeśli którakolwiek z instrukcji składowych spowoduje błąd, to wartością całej instrukcji złożonej jest również błąd.
+
Zatem jeśli między nawiasami <tt>begin</tt> a <tt>end</tt> nie ma żadnej instrukcji, to semantyka jest taka, jak instrukcji pustej; jeśli jest dokładnie jedna instrukcja, to semantyka jest dokładnie taka, jak tej jedynej instrukcji, a jeśli wewnątrz nawiasów występuje więcej niż jedna instrukcja, to po kolei wykonujemy je przechodząc od stanu <math>V=V_0</math> kolejno przez stany <math>V_1,\ldots,V_n</math>, tak że dla każdego <math>1\le i\le n</math> zachodzi <math>I_{V_{i-1}}(P_i)=V_i</math>. Wykonanie instrukcji złożonej polega więc na przejściu przez ciąg stanów pośrednich powstających przez wykonanie kolejnych instrukcji składowych. Z przyjętych założeń wynika, że jeśli którakolwiek z instrukcji składowych spowoduje błąd, to wartością całej instrukcji złożonej jest również błąd.
  
 
==Instrukcja warunkowa==
 
==Instrukcja warunkowa==
Linia 200: Linia 200:
 
W rzeczywistości kompilatory często odbiegają nieco od tej semantyki i wprowadzają usprawnienia, które mogą dawać wyniki różniące się od siebie. Rzecz w tym, że gdy uruchamiamy pętlę for, to kompilator stara się z góry przewidzieć, ile obrotów pętla wykona. Oblicza więc wartości wyrażeń <math>E1,E2</math> na początku działania pętli i z góry ustawia stosowny rejestr, który będzie odliczał liczbę wykonanych obrotów pętli, aż ta spadnie do zera. Podobnie będzie postępował z tablicami indeksowanymi zmienną sterującą. Normalnie, gdy odwołujemy się do i-tego elementu tablicy A, to kompilator ustala adres stosownej komórki w następujący sposób. Pobiera adres <math>a</math> początku tablicy z tabeli symboli, którą sam tworzy na etapie deklaracji, wylicza wartość wyrażenia indeksującego – w tym przypadku <math>i</math> - oraz dodaje do <math>a</math> wartość <math>i-1</math> przemnożoną przez wielkość w bajtach pojedynczego elementu tablicy.
 
W rzeczywistości kompilatory często odbiegają nieco od tej semantyki i wprowadzają usprawnienia, które mogą dawać wyniki różniące się od siebie. Rzecz w tym, że gdy uruchamiamy pętlę for, to kompilator stara się z góry przewidzieć, ile obrotów pętla wykona. Oblicza więc wartości wyrażeń <math>E1,E2</math> na początku działania pętli i z góry ustawia stosowny rejestr, który będzie odliczał liczbę wykonanych obrotów pętli, aż ta spadnie do zera. Podobnie będzie postępował z tablicami indeksowanymi zmienną sterującą. Normalnie, gdy odwołujemy się do i-tego elementu tablicy A, to kompilator ustala adres stosownej komórki w następujący sposób. Pobiera adres <math>a</math> początku tablicy z tabeli symboli, którą sam tworzy na etapie deklaracji, wylicza wartość wyrażenia indeksującego – w tym przypadku <math>i</math> - oraz dodaje do <math>a</math> wartość <math>i-1</math> przemnożoną przez wielkość w bajtach pojedynczego elementu tablicy.
  
W przypadku pętli for, gdybyśmy chcieli odwoływać się w każdym kroku do i-tego elementu, to wystarczy wiedzieć, że w poprzednim obrocie pętli byliśmy w poprzednim elemencie, więc uzyskanie aktualnego adresu jest znacznie prostsze – wystarczy wziąć poprzedni adres i dodać do niego liczbę bajtów przypadającą na 1 element tablicy. Jeśli mamy nawet bardziej skomplikowane wyrażenie indeksujące pętli, np. zamiast <math>i</math> powiedzmy <math>3*i+2</math>, to nadal różnica między poprzednim, a bieżącym adresem będzie stała i tę wartość można raz ustalić na początku pętli, a następnie kolejne adresy wyznaczać, dodając ją do poprzednich. Stosowne wartości – ostatnio używanego adresu oraz skoku – zazwyczaj przechowywane są w rejestrach procesora i w związku z tym dostęp do nich jest znacznie szybszy.  
+
W przypadku pętli for, gdybyśmy chcieli odwoływać się w każdym kroku do i-tego elementu, to wystarczy wiedzieć, że w poprzednim obrocie pętli byliśmy w poprzednim elemencie, więc uzyskanie aktualnego adresu jest znacznie prostsze – wystarczy wziąć poprzedni adres i dodać do niego liczbę bajtów przypadającą na 1 element tablicy. Jeśli mamy nawet bardziej skomplikowane wyrażenie indeksujące pętli, np. zamiast <math>i</math> powiedzmy <math>3*i+2</math>, to nadal różnica między poprzednim, a bieżącym adresem będzie stała i tę wartość można raz ustalić na początku pętli, a następnie kolejne adresy wyznaczać dodając ją do poprzednich. Stosowne wartości – ostatnio używanego adresu oraz skoku – zazwyczaj przechowywane są w rejestrach procesora i w związku z tym dostęp do nich jest znacznie szybszy.  
  
 
Aby to wszystko się udało, nie powinno się zmieniać ani wartości zmiennej sterującej pętlą, ani ograniczenia wartości, czyli <math>E2</math>. Zrobienie jednej z tych dwóch rzeczy powoduje nieobliczalne skutki, więc pętle w stylu <tt>for i:=1 to n do begin i:=i+1; n:=n-1 end</tt> są przejawem niezrozumienia o co chodzi w pętli for. Na szczęście praktyka pokazuje, że tego typu konstrukcje nie mają żadnego zastosowania, więc po prostu pamiętajmy:
 
Aby to wszystko się udało, nie powinno się zmieniać ani wartości zmiennej sterującej pętlą, ani ograniczenia wartości, czyli <math>E2</math>. Zrobienie jednej z tych dwóch rzeczy powoduje nieobliczalne skutki, więc pętle w stylu <tt>for i:=1 to n do begin i:=i+1; n:=n-1 end</tt> są przejawem niezrozumienia o co chodzi w pętli for. Na szczęście praktyka pokazuje, że tego typu konstrukcje nie mają żadnego zastosowania, więc po prostu pamiętajmy:
Linia 221: Linia 221:
 
Semantyka:<br>  
 
Semantyka:<br>  
 
Zauważmy, że wszystkie instrukcje wejścia są postaci <tt>Read(x1,...,xm)</tt>gdzie <tt> x1,...,xm</tt> są zmiennymi.<br>
 
Zauważmy, że wszystkie instrukcje wejścia są postaci <tt>Read(x1,...,xm)</tt>gdzie <tt> x1,...,xm</tt> są zmiennymi.<br>
Aby określić semantykę instrukcji czytania, przyjmijmy, że zawartość listy wejściowej jest równa <math>L_{in}=(v_1,\ldots,v_n); n\ge m</math>. W tej sytuacji, jako stan komputera przyjmujemy parę <math>(V,L_{in})</math>.<br>
+
Aby określić semantykę instrukcji czytania, przyjmijmy, że zawartość listy wejściowej jest równa <math>L_{in}=(v_1,\ldots,v_n); n\ge m</math>. W tej sytuacji jako stan komputera przyjmujemy parę <math>(V,L_{in})</math>.<br>
  
 
Mamy wtedy
 
Mamy wtedy
Linia 243: Linia 243:
  
 
Semantyka:<br>  
 
Semantyka:<br>  
Zauważmy, że wszystkie instrukcje pisania są postaci <tt>Write(e1,...,em)</tt> gdzie <tt>e1,...,em</tt> są wyrażeniami.<br>  
+
Zauważmy, że wszystkie instrukcje pisania są postaci <tt>Write(e1,...,em)</tt>, gdzie <tt>e1,...,em</tt> są wyrażeniami.<br>  
Aby określić semantykę instrukcji pisania, przyjmijmy, że zawartość listy wyjściowej jest równa <math>L_{out}=(v_1,\ldots,v_n)</math>. W tej sytuacji, jako stan komputera przyjmujemy trójkę <math>(V,L_{in},L_{out})</math>. Instrukcja pisania nie zmieni ani wartościowania zmiennych <math>V</math>, ani listy wejściowej <math>L_{in}</math>. Zmieni natomiast listę wyjściową, dopisując na jej końcu wartości wyrażeń.  
+
Aby określić semantykę instrukcji pisania przyjmijmy, że zawartość listy wyjściowej jest równa <math>L_{out}=(v_1,\ldots,v_n)</math>. W tej sytuacji jako stan komputera przyjmujemy trójkę <math>(V,L_{in},L_{out})</math>. Instrukcja pisania nie zmieni ani wartościowania zmiennych <math>V</math>, ani listy wejściowej <math>L_{in}</math>. Zmieni natomiast listę wyjściową, dopisując na jej końcu wartości wyrażeń.  
  
 
Formalnie:<br>
 
Formalnie:<br>

Wersja z 21:40, 15 lis 2006

<<< Powrót

Składnia i semantyka instrukcji

Na wykładzie 2 wprowadziliśmy nieformalnie podstawowe instrukcje naszego języka programowania. Dzięki poznanemu mechanizmowi gramatyk, jesteśmy gotowi do precyzyjnego określenia, czym są instrukcje. Interesują nas dwie rzeczy: składnia i semantyka, czyli określenie postaci zapisu instrukcji oraz samego znaczenia. Obie rzeczy zrealizujemy za pomocą gramatyk – tak jak się to stało z wyrażeniami; byliśmy w końcu w stanie zarówno określić postać wyrażeń, jak ich znaczenie.

Zacznijmy od zastanowienia się, w jakiej dziedzinie semantycznej będziemy interpretować instrukcje. Zakładamy tu, że w naszym programie będziemy korzystali ze zmiennych i ich wartości będą wpływały na wykonanie programu: w zależności od wartości zmiennych, programy będą wybierały odpowiednie ścieżki wykonania. Na razie rozważamy jedynie zmienne liczbowe, ale wkrótce przekonamy się, że nie jest to jakieś istotne ograniczenie. Przynajmniej z punktu widzenia instrukcji powinno być nam z grubsza obojętne, na jakich obiektach działamy, jeżeli tylko będzie jasne, co i w jakim porządku zamierzamy wykonać.

We wszystkich poważnych językach programowania zmienne deklarujemy przed ich użyciem (czasem – jak to bywało np. w językach FORTRAN czy BASIC – deklaracja zmiennej była automatyczna wraz z jej pierwszym użyciem; rozwiązanie tyleż wygodne, co niebezpieczne; później je zarzucono). Zestaw wartości zmiennych jest czymś, co nazywamy stanem programu. Instrukcje będą te stany zmieniały, nadając nowe wartości poszczególnym zmiennym. Całe wykonanie programu będzie zatem ciągiem stanów, a rolą instrukcji będzie przeprowadzenie obliczeń od stanu początkowego do stanu końcowego dokładnie zgodnie z życzeniem programisty. Przez stan zatem rozumiemy pewne wartościowanie , przeprowadzające zbiór zmiennych Z w odpowiadającą im dziedzinę algorytmiczną (jest to w naszym ujęciu zbiór wektorów wszystkich możliwych wartości zmiennych). Rzecz jasna chcielibyśmy, żeby instrukcja wykonana przy wartościowaniu dała jednoznacznie określone nowe wartościowanie , w którym pewne zmienne przybiorą nowe wartości, a inne pozostaną przy starych. Jednoznaczność oznacza, że chcemy, aby semantyka instrukcji była funkcją. Oznaczmy przez zbiór wszystkich możliwych wartościowań, a przez zbiór wszystkich możliwych instrukcji. Chcielibyśmy, aby semantyka posiadała następującą własność.

Semantyka instrukcji, to funkcja 

Rzeczywistość pokaże, że będziemy to nasze życzenie musieli lekko zmodyfikować, ale z grubsza nam na razie wystarczy. Cały problem polega teraz na tym, żeby precyzyjnie tę funkcję zdefiniować. Będziemy musieli zatem podać składnię instrukcji , a potem dla każdej instrukcji i każdego wartościowania określić, do jakiego wartościowania wykonanie tej instrukcji prowadzi. Wprowadźmy następującą notację

 oznacza, że w stanie wykonanie instrukcji prowadzi do stanu .

Zatem samo będzie oznaczało funkcję ze zbioru w zbiór . Funkcja ta związana z wartościowaniem będzie mówiła, do czego doprowadzi nas wykonanie w tym stanie instrukcji . Podamy teraz składnię instrukcji naszych programów.

<instrukcja>. ::=<instrukcja pusta>|<instrukcja przypisania>|<instrukcja złożona>|
<instrukcja warunkowa>|<instrukcja pętli>|<instrukcja pisania>|<instrukcja czytania>|
<wywołanie procedury>

Po kolei będziemy teraz objaśniali składnię i semantykę poszczególnych typów instrukcji.

Instrukcja pusta

Składnia: <instrukcja pusta> ::= . Semantyka: . Na dobry początek coś bardzo łatwego. Zażyczyliśmy sobie instrukcji pustej, która nie ma widzialnej postaci – jest pustym ciągiem znaków i nic nie robi: wykonana dla każdego wartościowania , pozostawia je niezmienionym. Jest to może mało ambitne zadanie, ale nie jest zabronione i w pewnych sytuacjach może być wygodne. Odłóżmy na później dyskusję dlaczego.

Instrukcja przypisania

Składnia: <instrukcja przypisania> ::=<zmienna>::=<wyrażenie>. Zauważmy, że wszystkie instrukcje przypisania są postaci x:=E, gdzie x jest symbolem zmiennej, a E wyrażeniem, które umiemy już i zapisywać i interpretować. Semantyka: Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\tt”): {\displaystyle I_V({\tt x:=E})=V'} , gdzie.

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\begin{cases}”): {\displaystyle V'(z) = \begin{cases}V(z) & \textrm{\ jeśli } z \neq x \\I_V(E) & \textrm{\ jeśli } z = x\end{cases}}

Czyli instrukcja przypisania x:=E nie zmienia wartości żadnej zmiennej poza , której to wyróżnionej zmiennej przypisuje wartość wyrażenia przy wartościowaniu . Widzimy więc, że w wyrażeniu w szczególności może wystąpić ta sama zmienna , która znajduje się z lewej strony przypisania i jedyne, czego wymagamy, to żeby wartość tego wyrażenia była obliczona dla starego wartościowania.

Instrukcja złożona

Składnia: <instrukcja złożona> ::= begin <ciąg instrukcji> end
<ciąg instrukcji>::=|<instrukcja>;<ciag instrukcji>

Semantyka:
Zauważmy, że wszystkie instrukcje złożone są postaci begin end, gdzie są instrukcjami.

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\tt”): {\displaystyle I_V ({\tt begin }\ P_1; \ldots;P_n\ {\tt end}) = \begin{cases}V & \textrm{\ jeśli } n = 0 \\I_V(P_1) & \textrm{\ jeśli } n = 1 \\I_{I_V(P_1)} ({\tt begin}\ P_2; \ldots;P_n\ {\tt end}) & \textrm{\ jeśli } n > 1\end{cases}}

Zatem jeśli między nawiasami begin a end nie ma żadnej instrukcji, to semantyka jest taka, jak instrukcji pustej; jeśli jest dokładnie jedna instrukcja, to semantyka jest dokładnie taka, jak tej jedynej instrukcji, a jeśli wewnątrz nawiasów występuje więcej niż jedna instrukcja, to po kolei wykonujemy je przechodząc od stanu kolejno przez stany , tak że dla każdego zachodzi . Wykonanie instrukcji złożonej polega więc na przejściu przez ciąg stanów pośrednich powstających przez wykonanie kolejnych instrukcji składowych. Z przyjętych założeń wynika, że jeśli którakolwiek z instrukcji składowych spowoduje błąd, to wartością całej instrukcji złożonej jest również błąd.

Instrukcja warunkowa

Do zdefiniowania instrukcji warunkowej będzie nam potrzebne rozróżnienie jej dwóch postaci: będziemy je nazywali instrukcją warunkową bez else'a oraz instrukcją warunkową z else.

Składnia:
<instrukcja warunkowa>::=<instrukcja warunkowa bez else>|<instrukcja warunkowa z else>
<instrukcja warunkowa bez else>::= if <wyrażenie logiczne> then <instrukcja>
<instrukcja warunkowa z else>::= if <wyrażenie logiczne> then <instrukcja_bez else> else <instrukcja>
.

Rzecz jasna symbol <instrukcja bez else> przechodzi na wszystkie instrukcje poza jedną: instrukcją warunkową bez else'a. Może zdziwić nieco ten łamaniec: na pierwszy rzut oka wydaje się niepotrzebną komplikacją wyłączenie w instrukcji z „else” jednego rodzaju instrukcji jako tej, która następuje po „then”. W rzeczywistości był to jeden z poważniejszych błędów koncepcyjnych w historii tworzenia języków programowania: tak właśnie myśleli twórcy znanego i bardzo popularnego w latach 60. języka programowania Algol 60 i przez parę lat programiści programowali za pomocą niejednoznacznych instrukcji. Problem ten stanie się widoczny po zdefiniowaniu semantyki.

Semantyka:
Zauważmy, że wszystkie instrukcje warunkowe są jednej z dwóch postaci: if then lub if then else , gdzie jest wyrażeniem logicznym, jest dowolną instrukcją, a dowolną instrukcją poza instrukcją warunkową bez else'a. Dla pierwszego rodzaju instrukcji określamy semantykę następująco:

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\tt”): {\displaystyle I_V({\tt if }\ B\ {\tt then }\ P) = \begin{cases}I_V(P) & \textrm{\ jeśli } I_V(B) = true\\ V & \textrm{\ jeśli } I_V(B) = false \end{cases}}

Dla drugiego rodzaju instrukcji określamy semantykę następująco:

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\tt”): {\displaystyle I_V({\tt if }\ B\ {\tt then }\ P_1\ {\tt else }\ P_2) = \begin{cases}I_V(P_1) & \textrm{\ jeśli } I_V(B) = true \\I_V(P_2) & \textrm{\ jeśli } I_V(B) = false\end{cases}}

Sprawdźmy teraz, że wyłączenie instrukcji warunkowej bez else'a było konieczne w drugim rodzaju instrukcji warunkowej. Rozważmy następującą instrukcję:

Przykład programu:

if x>0 then
 if y>0 then
  x:=1
 else 
  x:=0

Gdybyśmy dopuścili instrukcję warunkową bez else'a jako możliwą dla tego, co pojawia się po „then”, wówczas możliwy byłby dwojaki rozbiór gramatyczny tej instrukcji:

 • albo „else” odnosiłby się do „if y>0” i wtedy cała instrukcja warunkowa byłaby pierwszego rodzaju – bez else, a po then pojawiłaby się instrukcja warunkowa drugiego rodzaju.
 • albo „else” odnosiłby się do „if x>0” i wtedy instrukcja ta byłaby drugiego rodzaju, z tym że po „then” pojawiłaby się instrukcja warunkowa pierwszego rodzaju, bez else'a

W pierwszym przypadku na przykład dla danych początkowych wartością zmiennej po wykonaniu tej instrukcji byłoby - nic by się nie zmieniło, gdyż warunek byłby niespełniony i w ogóle nie przeszlibyśmy do wykonania tego, co jest po „then”. W drugim przypadku wykonałaby się instrukcja po „else”, czyli x:=0, co spowodowałoby przypisanie zmiennej x wartości . Zatem, w zależności od widzimisię kompilatora, nasz program mógłby dawać dwie różne wartości. Tak określona semantyka nie byłaby więc funkcją.

W naszej gramatyce niejednoznaczności już nie ma. Jedynym możliwym odczytem rozważanej wyżej instrukcji jest pierwszy. Zapamiętajmy

Jeżeli mamy kaskadę if'ów, to „else” zamyka zawsze ostatnio otwarty „if”. 

Proszę sprawdzić, że nie ma możliwości innego odczytu kaskady ifów, niż przez zamykanie else'ami najbardziej aktualnych warunków.

Instrukcja pętli

Często spotykamy się z sytuacją, w której pewien ciąg czynności będziemy chcieli wykonywać, aż zostanie spełniony pewien warunek. W takiej sytuacji stosujemy instrukcję pętli, która musi określić, co ma spowodować zakończenie pętli oraz co w każdym obrocie pętli powinno się wykonać. W zasadzie wystarczyłaby jedna postać instrukcji pętli, ale że jest to bardzo często stosowana instrukcja, dozwolimy aby stosować wygodne składniowo warianty.

Składnia:
<instrukcja pętli>::=<instrukcja while> | <instrukcja repeat> | <instrukcja for>

<instrukcja while> ::= while <wyrażenie logiczne> do <instrukcja>

<instrukcja repeat> ::= repeat <ciąg instrukcji> until <wyrażenie logiczne>

<instrukcja for> ::= for <zmienna> := <wyrażenie> to <wyrażenie> do <instrukcja> |

for <zmienna> := <wyrażenie> downto <wyrażenie> do <instrukcja>

Pętla while

Skupimy się na instrukcji while, a następnie pozostałe instrukcje zdefiniujemy korzystając z semantyki pętli while. Semantyka instrukcji while wymaga wprowadzenia dodatkowej kategorii semantycznej. Pętle while są postaci while do . Intencją naszą jest wykonywanie instrukcji tak długo, jak długo będzie spełniony warunek . Co jednak, gdy warunek nigdy nie zostanie spełniony? Zgodnie z naszym życzeniem program powinien działać bez końca. I tak właśnie chcielibyśmy, żeby było. Zatem mamy tu do czynienia z nową sytuacją: program ani nie kończy się błędem, ani czymkolwiek innym, co można by nazwać stanem końcowym. Po prostu {zapętla się}. Dla takiej sytuacji wprowadzamy kolejne rozszerzenie dziedziny semantycznej: już nie tylko wektor wartościowań lub błąd może być wynikiem wykonania programu, ale również uznajemy za poprawną wartość semantyczną zapętlenie, które będziemy oznaczali przez loop.

Zatem dodajemy jeszcze jedną wartość do możliwych wyników programu. Poza stanem programu (czyli wektorem wartościowań zmiennych) oraz błędem, mamy też {\em zapętlenie}. Powstaje pytanie, jak określić, czy – zgodnie z warunkiem definiującym semantykę pętli – program zapętli się, czy nie. W końcu chcielibyśmy wiedzieć, którą z wartości końcowych nasz program przyjmie: czy się zapętli, czy dojdzie do stanu końcowego. I tu niespodzianka! Nasza ciekawość nie może zostać zaspokojona, przynajmniej w automatyczny sposób. Nie ma bowiem procedury rozstrzygającej, czy dany program się zatrzyma dla konkretnych danych. Własność tę odkrył w latach 30-tych XX wieku Alan Turing. Turing udowodnił, że nie ma metody sprawdzenia, czy program zatrzyma się, czy nie.

Wkrótce dowiemy się, jak można w wielu przypadkach taki problem rozstrzygnąć. Nauczymy się dowodzenia tego, że program się zatrzyma, ale nie będzie to ogólna metoda, tylko ograniczona do na szczęście dość szerokiej klasy programów.

Semantyka:
Zauważmy, że instrukcja pętli ma postać: while do , gdzie jest wyrażeniem logicznym, a jest dowolną instrukcją. Dla pętli while określamy semantykę następująco:

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\tt”): {\displaystyle I_V({\tt while }\ B\ {\tt do }\ P) = \begin{cases}V & \textrm{\ jeśli } I_V(B) = false\\ I_{I_V(P)}(\tt while}\ B\ {\tt do }\ P) & \textrm{\ jeśli } I_V(B) = true \end{cases}}

Widzimy więc, że gdy przy wartościowaniu warunek ma wartość false, wówczas nic się nie dzieje: pozostajemy przy wartościowaniu i idziemy dalej, tak jak gdybyśmy wykonali instrukcję pustą. Jeśli natomiast warunek ma wartość true, wówczas wykonujemy instrukcję P i wracamy do punktu wyjścia. Żeby ta definicja była formalnie poprawna, potrzebne jest jeszcze jedno ustalenie. Widać bowiem, że mamy do czynienia z dwiema mozliwościami. Albo po skończonej liczbie obrotów pętli warunek B stanie się fałszywy i wtedy przerywamy wykonanie pętli wychodząc z niego z otrzymanym wartościowaniem, albo warunek B nie stanie się fałszywy nigdy i wtedy właśnie mamy do czynienia z sytuacją zapętlenia się programu. Ustalmy więc, że gdy program się zapętla, to jego semantyką jest pętla - trzecia z możliwości (oprócz wartościowania i błędu). Zapętlenie się programu jest zaraźliwe: wystarczy, żeby choć jedna instrukcja pętli nie zakończyła działania, a wartością całego programu będzie pętla.

Podamy teraz parę przykładów pętli while.

Szablon:Przyklad 1

l:=0;
while b > 0 do 
 begin
    b:=b div 2;
    l:=l+1
  end

Ten fragment programu działa różnie w zalezności od tego, czy b jest liczbą ujemną, czy nieujemną. Dla liczb dodatnich oblicza logarytm z b zaokrąglony w dół. Dla zera pozostawia wartość 0. dla liczb ujemnych otrzymujemy zapętlenie, gdyż -1 div 2 = -1 .


Zauważmy, że pętla może ani razu się nie wykonać, jeśli warunek dozoru będzie miała wartość false od razu na początku działania pętli. Często zdarzają się nam sytuacje, kiedy chcielibyśmy, aby pętla wykonała się co najmniej raz i żeby o tym, czy dalej ma się wykonywać, czy nie, decydować pod jej koniec. Taka sytuacja występuje na przykład wtedy, gdy żądamy od użytkownika podania jakiejś danej, na przykład hasła. Powinniśmy tak długo żądać od niego wprowadzenia danej, aż spełni ona pewien warunek (na przykład poprawności hasła lub przekroczenia limitu prób). Ponieważ taka sytuacja jest bardzo typowa, więc wprowadzimy konstrukcję, która umożliwia zrobienie tego prościej niż za pomocą pętli while.

Pętla repeat

Pętla repeat wygląda następująco:

repeat 
 P1;
 P2;
...
 Pn
until B

Jej semantyka jest równoważna następującemu fragmentowi

begin
 P1;
 P2;
...
 Pn
while not B do
 begin
  P1;
  P2;
 ...
  Pn
 end {while not b}
end

Widzimy więc, że zgodnie z tym, co napisaliśmy wcześniej, najpierw jednokrotnie wykonuje się ciąg instrukcji , a potem dopóki warunek nie będzie spełniony, powtarzamy ten sam ciąg instrukcji. Warto zwrócić uwagę na to, że używając pętli while negujemy warunek z pętli repeat. Pętla while bowiem działa dopóki podany warunek dozoru jest spełniony, a pętla repeat kończy działanie w pierwszej chwili, w której warunek dozoru jest spełniony przy jego sprawdzaniu.

Pętla for

Kolejny rodzaj pętli, bardzo często stosowany, wiąże się najczęściej z przetwarzaniem kolejnych liczb całkowitych, na przykład przy przetwarzaniu tablic, kiedy nimi indeksujemy elementy. Użycie tego rodzaju pętli umożliwia kompilatorowi optymalizację kodu i przyspieszenie jego działania, ale wiąże się z pewnymi niebezpieczeństwami, o których zaraz opowiemy.

Najpierw przyjrzyjmy się postaci pętli. Może być ona dwojakiego rodzaju: for i:=E1 to E2 do P lub for i:=E1 downto E2 do P. W pierwszym przypadku semantyką tej pętli jest semantyka równoważnej jej postaci

i:=E1;
while i<=E2 do 
 begin
  P;
  i:=i+1
 end

Zaczynamy zatem od przypisania zmiennej sterującej i wartości E1, a następnie wykonujemy instrukcję P oraz zwiększamy i o 1 tak długo, aż przekroczymy wartość E2. W drugim przypadku robimy to samo, tylko w drugą stronę, zmniejszając wartości zmiennej i o 1. Zatem semantyką instrukcji for i:=E1 downto E2 do P jest semantyka następującego kodu

i:=E1;
while i>=E2 do 
 begin
  P;
  i:=i-1
 end

W rzeczywistości kompilatory często odbiegają nieco od tej semantyki i wprowadzają usprawnienia, które mogą dawać wyniki różniące się od siebie. Rzecz w tym, że gdy uruchamiamy pętlę for, to kompilator stara się z góry przewidzieć, ile obrotów pętla wykona. Oblicza więc wartości wyrażeń na początku działania pętli i z góry ustawia stosowny rejestr, który będzie odliczał liczbę wykonanych obrotów pętli, aż ta spadnie do zera. Podobnie będzie postępował z tablicami indeksowanymi zmienną sterującą. Normalnie, gdy odwołujemy się do i-tego elementu tablicy A, to kompilator ustala adres stosownej komórki w następujący sposób. Pobiera adres początku tablicy z tabeli symboli, którą sam tworzy na etapie deklaracji, wylicza wartość wyrażenia indeksującego – w tym przypadku - oraz dodaje do wartość przemnożoną przez wielkość w bajtach pojedynczego elementu tablicy.

W przypadku pętli for, gdybyśmy chcieli odwoływać się w każdym kroku do i-tego elementu, to wystarczy wiedzieć, że w poprzednim obrocie pętli byliśmy w poprzednim elemencie, więc uzyskanie aktualnego adresu jest znacznie prostsze – wystarczy wziąć poprzedni adres i dodać do niego liczbę bajtów przypadającą na 1 element tablicy. Jeśli mamy nawet bardziej skomplikowane wyrażenie indeksujące pętli, np. zamiast powiedzmy , to nadal różnica między poprzednim, a bieżącym adresem będzie stała i tę wartość można raz ustalić na początku pętli, a następnie kolejne adresy wyznaczać dodając ją do poprzednich. Stosowne wartości – ostatnio używanego adresu oraz skoku – zazwyczaj przechowywane są w rejestrach procesora i w związku z tym dostęp do nich jest znacznie szybszy.

Aby to wszystko się udało, nie powinno się zmieniać ani wartości zmiennej sterującej pętlą, ani ograniczenia wartości, czyli . Zrobienie jednej z tych dwóch rzeczy powoduje nieobliczalne skutki, więc pętle w stylu for i:=1 to n do begin i:=i+1; n:=n-1 end są przejawem niezrozumienia o co chodzi w pętli for. Na szczęście praktyka pokazuje, że tego typu konstrukcje nie mają żadnego zastosowania, więc po prostu pamiętajmy:

W pętlach for nie wolno zmieniać wartości zmiennej sterującej ani wartości końcowego 
ograniczenia pętli.

Ciekawe jest pytanie, jaka jest wartość zmiennej sterującej po wykonaniu pętli for. Przyjmijmy, że jest ona nieokreślona. W każdym razie nie powinno się niczego o niej zakładać. W niektórych bowiem kompilatorach zmienna ta pod koniec pętli przyjmuje wartość równą wartości , a w niektórych o jeden większą, jak to by wynikało z semantyki określonej za pomocą pętli while. W naszym narzędziu do uruchamiania programów zmienna sterująca różni się o 1 od wartości , ale nie należy z tego w żadnym wypadku korzystać.

Instrukcja czytania

Gdyby nasz program nie komunikował się w czasie działania ze światem zewnętrznym, musiałby wszystkie dane mieć wpisane przed uruchomieniem w kodzie. W rzeczywistości komputery wymieniają informację ze światem zewnętrznym i często w trakcie ich działania trzeba podawać pewne dane. Bardzo często jesteśmy w sytuacji, w której komputer żąda od nas podania imienia, nazwiska, wieku, dokonania jakichś wyborów. Co to znaczy, że wprowadzimy takie dane? Program musi je jakoś zapamiętać, czyli nadać pewnym zmiennym wartości przez nas podane. Do tego służy właśnie instrukcja czytania.

Mamy tu jednak zupełnie nową sytuację. Jak uwzględnić w semantyce programu to, co użytkownik poda jako dane wejściowe? Jest to o tyle trudne, że liczba możliwych reakcji użytkownika jest potencjalnie nieograniczona. W związku z tym musimy zmienić znowu nieco naszą dziedzinę semantyczną. Ciąg kolejno podawanych danych będziemy reprezentowali w liście zwanej wejściową. Zakładamy, że wszystko co użytkownik przygotuje, niezależnie od tego, czy zrobi to w momencie, gdy dane są potrzebne, czy zawczasu, zostaje dopisywane na końcu tej listy. Program natomiast pobiera wartości z początku listy – te, które były tam umieszczone jako pierwsze. Technikę, w której dane są podawane nieco wcześniej niż trzeba i wykorzystywane we właściwym momencie nazywamy {\em buforowaniem}, a część pamięci wykorzystywaną do przechowywania takich danych {\em buforem}.

Składnia:
<instrukcja czytania> ::= Read(<ciąg zmiennych>).
<ciąg zmiennych> ::= <zmienna> | <zmienna>,<ciag zmiennych>

Semantyka:
Zauważmy, że wszystkie instrukcje wejścia są postaci Read(x1,...,xm)gdzie x1,...,xm są zmiennymi.
Aby określić semantykę instrukcji czytania, przyjmijmy, że zawartość listy wejściowej jest równa . W tej sytuacji jako stan komputera przyjmujemy parę .

Mamy wtedy Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\tt”): {\displaystyle I_{(V,L_{in})}({\tt Read(x1,...,xm))}= (V',L'_{in})} , gdzie

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\begin{cases}”): {\displaystyle V'(z) = \begin{cases}V(z) & \textrm{\ jeśli } z \notin \{x1,\ldots,xm\} \\v_k & \textrm{\ jeśli } z = v_k\end{cases}}

oraz

W wyniku wykonania instrukcji czytania Read(x1,...,xm) lista wejściowa zostanie skrócona o początkowych wartości, a wartości zostają przypisane zmiennym . Dodajmy jeszcze, że jeśli lista wejściowa jest krótsza niż , to program zawiesza działanie i czeka aż zostanie uzupełniona o brakujące wartości.

Instrukcja pisania

W przypadku instrukcji czytania musieliśmy wziąć pod uwagę listę wejściową, aby określić semantykę. Podobnie teraz będziemy się musieli odnieść do listy wyjściowej, służącej jako medium komunikacyjne ze światem zewnętrznym. Standardową realizacją takiej listy są monitory ekranowe, ale równie dobrze mogą to być pliki oraz inne urządzenia wyjścia takie jak drukarka czy ploter. Zakładamy zatem istnienie listy wyjściowej, która na początku działania programu jest pusta i w miarę jego działania zapełnia się napisami wygenerowanymi przez program.

Składnia:
<instrukcja pisania> ::= Write(<ciąg wyrażeń>).
<ciąg wyrażeń> ::= <wyrażenie> | <wyrażenie>,<ciag wyrażeń>

Semantyka:
Zauważmy, że wszystkie instrukcje pisania są postaci Write(e1,...,em), gdzie e1,...,em są wyrażeniami.
Aby określić semantykę instrukcji pisania przyjmijmy, że zawartość listy wyjściowej jest równa . W tej sytuacji jako stan komputera przyjmujemy trójkę . Instrukcja pisania nie zmieni ani wartościowania zmiennych , ani listy wejściowej . Zmieni natomiast listę wyjściową, dopisując na jej końcu wartości wyrażeń.

Formalnie:

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\tt”): {\displaystyle I_{(V,L_{in},L_{out})}({\tt Write(e1,...,em))}= (V',L'_{in},L'_{out})} ,

gdzie

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle V'=V\\ L'_{in}=L_{in}\\ L'_{out}=v_1,\ldots,v_n,I_V(e1),\ldots,I_V(em) }

W wyniku wykonania instrukcji czytania Write(e1,...,em) lista wyjściowa zostanie wydłużona o wartości wyrażeń wyliczonych przy wartościowaniu . Ani wartościowanie , ani lista wejściowa nie ulegają zmianie przy wykonywaniu instrukcji pisania.

Instrukcja procedury

Wywoływaniu procedur poświęcony będzie osobny wykład. Przyjmijmy na razie, że gdy wywołujemy procedurę, wyliczamy wartości parametrów dla aktualnego wartościowania, a następnie wykonujemy kod procedury, używając wyliczonych wartości jako początkowych w naszych obliczeniach.