Układy elektroniczne i technika pomiarowa

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + ćwiczenia (15 godzin) + laboratorium (30 godzin)

Opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami działania podstawowych układów elektronicznych oraz przyrządów pomiarowych. Przedstawione zostaną wielkości fizyczne wykorzystywane do opisu obwodów i układów elektrycznych oraz elektronicznych. Scharakteryzowane będą rodzaje i parametry sygnałów oraz ich reprezentacja w dziedzinie czasu i częstotliwości. Z zakresu układów elektronicznych omówione zostaną podstawy teoretyczne, realizacje układowe, właściwości i parametry wzmacniaczy operacyjnych, prostowników, biernych i aktywnych układów formowania sygnałów elektrycznych, generatorów sinusoidalnych i niesinusoidalnych, analogowych i impulsowych układów zasilających oraz regulatorów elektronicznych. W części dotyczącej techniki pomiarowej zaprezentowane zostaną układy i przyrządy do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych. Omówione zostaną przede wszystkim techniki pomiarów cyfrowych, przyrządy systemowe wyposażone w interfejsy komunikacyjne oraz przyrządy wirtualne konstruowane z wykorzystaniem komputerów i oprogramowania.

Sylabus

Autorzy

 • Paweł Fabijański — Politechnika Warszawska
 • Tomasz Winek — Politechnika Warszawska

Wymagania wstępne

 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Analiza matematyczna
 • Wstęp do programowania

Zawartość

 • Sprzężenie zwrotne
 • Wzmacniacze operacyjne, właściwości i podstawowe układy pracy
 • Liniowe i nieliniowe układy analogowe ze wzmacniaczami operacyjnymi
 • Pasywne i aktywne układy formowania sygnałów elektrycznych
 • Generatory sygnałów sinusoidalnych i niesinusoidalnych
 • Układy zasilające
 • Regulatory elektroniczne
 • Wprowadzenie do techniki pomiarowej
 • Przetwarzanie wielkości elektrycznych
 • Podstawowe techniki pomiaru wielkości elektrycznych
 • Cyfrowe techniki pomiaru częstotliwości i czasu
 • Metody i przyrządy do analizy sygnałów
 • Wprowadzenie do systemów pomiarowych

Literatura

 • M.P. Kaźmierkowski, J. Matysik, Wprowadzenie do elektroniki i energoelektroniki, Oficyna Wydawnicza PW.
 • J. Jaczewski, A. Opolski, J. Stolz, Podstawy elektroniki i energoelektroniki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • A. Król, J. Mroczko, PSpice. Symulacja i optymalizacja układów elektronicznych, Wyd. Nakom.
 • J. Baranowski, Z. Nosal, Układy elektroniczne, cz. I, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • J. Baranowski, G. Czajkowski, Układy elektroniczne, cz. II, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • A. Chwaleba, M. Poniński, A. Siedlecki, Metrologia elektryczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • J. Czajewski, Podstawy metrologii elektrycznej, Oficyna Wydawnicza PW.
 • A. Marcyniuk, Podstawy miernictwa elektrycznego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • M. Stabrowski, Cyfrowe przyrządy pomiarowe, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • W. Winiecki, Organizacja komputerowych systemów pomiarowych, Oficyna Wydawnicza PW.

Moduły