Układy elektroniczne i technika pomiarowa

Z Studia Informatyczne
Wersja z dnia 10:33, 16 cze 2006 autorstwa Tomaszw (dyskusja | edycje) (liczba godzin)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Autor sylabusa

dr Paweł Fabijański

pawel@isep.pw.edu.pl


dr Tomasz Winek

twinek@iem.pw.edu.pl

Nazwa zajęć

Układy elektroniczne i technika pomiarowa

Typ zajęć

wykład (30 godz.) + ćwiczenia (15 godz.) + laboratorium (30 godz.)

wykład + ćwiczenia + laboratorium = 6 ECTS

Opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami działania podstawowych układów elektronicznych oraz przyrządów pomiarowych. Przedstawione zostaną wielkości fizyczne wykorzystywane do opisu obwodów i układów elektrycznych oraz elektronicznych. Scharakteryzowane będą rodzaje i parametry sygnałów oraz ich reprezentacja w dziedzinie czasu i częstotliwości. Z zakresu układów elektronicznych omówione zostaną podstawy teoretyczne, realizacje układowe, właściwości i parametry wzmacniaczy operacyjnych, prostowników, biernych i aktywnych układów formowania sygnałów elektrycznych, generatorów sinusoidalnych i niesinusoidalnych, analogowych i impulsowych układów zasilających oraz regulatorów elektronicznych. W części dotyczącej techniki pomiarowej zaprezentowane zostaną układy i przyrządy do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych. Omówione zostaną przede wszystkim techniki pomiarów cyfrowych, przyrządy systemowe wyposażone w interfejsy komunikacyjne oraz przyrządy wirtualne konstruowane z wykorzystaniem komputerów i oprogramowania.

Wymagania wstępne

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Analiza matematyczna

Wstęp do programowania

Sylabus

 • Wielkości elektryczne, sygnały ich parametry.
 • Sprzężenie zwrotne.
 • Wzmacniacze operacyjne, właściwości i podstawowe układy pracy.
 • Liniowe i nieliniowe układy analogowe ze wzmacniaczami operacyjnymi.
 • Pasywne i aktywne układy formowania sygnałów elektrycznych.
 • Generatory sygnałów sinusoidalnych i niesinusoidalnych.
 • Układy zasilające.
 • Regulatory elektroniczne.
 • Teoria pomiarów z rachunkiem błędów, rozwój techniki pomiarowej.
 • Podstawowe przyrządy pomiarowe stosowane w układach elektronicznych - multimetry cyfrowe.
 • Cyfrowe techniki pomiaru częstotliwości i czasu.
 • Metody i przyrządy do analizy sygnałów – oscyloskopy i analizatory widma.
 • Przegląd przyrządów do pomiaru parametrów obwodów elektrycznych i sieci energetycznej.
 • Wprowadzenie do systemów pomiarowych.

Literatura

 • Kaźmierkowski M. P., Matysik J.: Wprowadzenie do elektroniki i energoelektroniki, OW PW
 • Jaczewski J., Opolski A., Stolz J.: Podstawy elektroniki i energoelektroniki, WNT
 • Tietze U., Schenk Ch.: Układy półprzewodnikowe, WNT
 • Król A., Mroczko J.: PSpice. Symulacja i optymalizacja układów elektronicznych,

Wyd. Nakom

 • Baranowski J., Nosal Z.: Układy elektroniczne, cz. I, WNT
 • Baranowski J., Czajkowski G.: Układy elektroniczne, cz. II, WNT
 • Chwaleba A., Poniński M, Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, WNT
 • Czajewski J.: Podstawy metrologii elektrycznej, OW PW
 • Marcyniuk A.: Podstawy miernictwa elektrycznego, WPŚ
 • Stabrowski M. Cyfrowe przyrządy pomiarowe, WN PWN
 • Winiecki W.: Organizacja komputerowych systemów pomiarowych, OW PW