Układy elektroniczne i technika pomiarowa: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
m (liczba godzin)
 
(Nie pokazano 33 wersji utworzonych przez 5 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
=Autor sylabusa=
+
== Forma zajęć ==
  
dr Paweł Fabijański
+
Wykład (30 godzin) + ćwiczenia (15 godzin) + laboratorium (30 godzin)
  
pawel@isep.pw.edu.pl
+
==Opis==
  
 +
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami działania podstawowych układów elektronicznych oraz przyrządów pomiarowych. Przedstawione zostaną wielkości fizyczne wykorzystywane do opisu obwodów i układów elektrycznych oraz elektronicznych. Scharakteryzowane będą rodzaje i parametry sygnałów oraz ich reprezentacja w dziedzinie czasu i częstotliwości. Z zakresu układów elektronicznych omówione zostaną podstawy teoretyczne, realizacje układowe, właściwości i parametry wzmacniaczy operacyjnych, prostowników, biernych i aktywnych układów formowania sygnałów elektrycznych, generatorów sinusoidalnych i niesinusoidalnych, analogowych i impulsowych układów zasilających oraz regulatorów elektronicznych. W części dotyczącej techniki pomiarowej zaprezentowane zostaną układy i przyrządy do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych. Omówione zostaną przede wszystkim techniki pomiarów cyfrowych, przyrządy systemowe wyposażone w interfejsy komunikacyjne oraz przyrządy wirtualne konstruowane z wykorzystaniem komputerów i oprogramowania.
  
dr Tomasz Winek
+
== Sylabus ==
 
 
twinek@iem.pw.edu.pl
 
 
 
=Nazwa zajęć=
 
 
 
'''Układy elektroniczne i technika pomiarowa'''
 
 
 
=Typ zajęć=
 
 
 
wykład (30 godz.) + ćwiczenia (15 godz.) + laboratorium (30 godz.)
 
 
 
wykład + ćwiczenia + laboratorium = 6 ECTS
 
  
=Opis=
+
=== Autorzy ===
  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami działania podstawowych układów elektronicznych oraz przyrządów pomiarowych. Przedstawione zostaną wielkości fizyczne wykorzystywane do opisu obwodów i układów elektrycznych oraz elektronicznych. Scharakteryzowane będą rodzaje i parametry sygnałów oraz ich reprezentacja w dziedzinie czasu i częstotliwości. Z zakresu układów elektronicznych omówione zostaną podstawy teoretyczne, realizacje układowe, właściwości i parametry wzmacniaczy operacyjnych, prostowników, biernych i aktywnych układów formowania sygnałów elektrycznych, generatorów sinusoidalnych i niesinusoidalnych, analogowych i impulsowych układów zasilających oraz regulatorów elektronicznych. W części dotyczącej techniki pomiarowej zaprezentowane zostaną układy i przyrządy do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych. Omówione zostaną przede wszystkim techniki pomiarów cyfrowych, przyrządy systemowe wyposażone w interfejsy komunikacyjne oraz przyrządy wirtualne konstruowane z wykorzystaniem komputerów i oprogramowania.
+
* Paweł Fabijański — Politechnika Warszawska
 +
* Tomasz Winek — Politechnika Warszawska
  
=Wymagania wstępne=
+
=== Wymagania wstępne ===
  
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
+
* Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 +
* Analiza matematyczna
 +
* Wstęp do programowania
  
Analiza matematyczna
+
=== Zawartość ===
  
Wstęp do programowania
+
*Sprzężenie zwrotne
 +
*Wzmacniacze operacyjne, właściwości i podstawowe układy pracy
 +
*Liniowe i nieliniowe układy analogowe ze wzmacniaczami operacyjnymi
 +
*Pasywne i aktywne układy formowania sygnałów elektrycznych
 +
*Generatory sygnałów sinusoidalnych i niesinusoidalnych
 +
*Układy zasilające
 +
*Regulatory elektroniczne
 +
*Wprowadzenie do techniki pomiarowej
 +
*Przetwarzanie wielkości elektrycznych
 +
*Podstawowe techniki pomiaru wielkości elektrycznych
 +
*Cyfrowe techniki pomiaru częstotliwości i czasu
 +
*Metody i przyrządy do analizy sygnałów
 +
*Wprowadzenie do systemów pomiarowych
  
=Sylabus=
+
=== Literatura ===
  
*Wielkości elektryczne, sygnały ich parametry.
+
*M.P. Kaźmierkowski, J. Matysik, ''Wprowadzenie do elektroniki i energoelektroniki'', Oficyna Wydawnicza PW.
*Sprzężenie zwrotne.
+
*J. Jaczewski, A. Opolski, J. Stolz, ''Podstawy elektroniki i energoelektroniki'', Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
*Wzmacniacze operacyjne, właściwości i podstawowe układy pracy.
+
*U. Tietze, Ch. Schenk, ''Układy półprzewodnikowe'', Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
*Liniowe i nieliniowe układy analogowe ze wzmacniaczami operacyjnymi.
+
*A. Król, J. Mroczko, ''PSpice. Symulacja i optymalizacja układów elektronicznych'',  Wyd. Nakom.
*Pasywne i aktywne układy formowania sygnałów elektrycznych.  
+
*J. Baranowski, Z. Nosal, ''Układy elektroniczne'', cz. I, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
*Generatory sygnałów sinusoidalnych i niesinusoidalnych.
+
*J. Baranowski, G. Czajkowski, ''Układy elektroniczne'', cz. II, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
*Układy zasilające.
+
*A. Chwaleba, M. Poniński, A. Siedlecki, ''Metrologia elektryczna'', Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
*Regulatory elektroniczne.
+
*J. Czajewski, ''Podstawy metrologii elektrycznej'', Oficyna Wydawnicza PW.
*Teoria pomiarów z rachunkiem błędów, rozwój techniki pomiarowej.
+
*A. Marcyniuk, ''Podstawy miernictwa elektrycznego'', Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
*Podstawowe przyrządy pomiarowe stosowane w układach elektronicznych - multimetry cyfrowe.
+
*M. Stabrowski, ''Cyfrowe przyrządy pomiarowe'', Wydawnictwo Naukowe PWN.
*Cyfrowe techniki pomiaru częstotliwości i czasu.
+
*W. Winiecki, ''Organizacja komputerowych systemów pomiarowych'', Oficyna Wydawnicza PW.
*Metody i przyrządy do analizy sygnałów – oscyloskopy i analizatory widma.
 
*Przegląd przyrządów do pomiaru parametrów obwodów elektrycznych i sieci energetycznej.
 
*Wprowadzenie do systemów pomiarowych.
 
  
=Literatura=
+
== Moduły ==
  
*Kaźmierkowski M. P., Matysik J.: ''Wprowadzenie do elektroniki i energoelektroniki'', OW PW
+
*[[Układy elektroniczne i technika pomiarowa/Moduł 1|Moduł 1 - Wprowadzenie do przedmiotu]]
*Jaczewski J., Opolski A., Stolz J.: ''Podstawy elektroniki i energoelektroniki'', WNT
+
*[[Układy elektroniczne i technika pomiarowa/Moduł 2|Moduł 2 - Sprzężenie zwrotne]]
*Tietze U., Schenk Ch.: ''Układy półprzewodnikowe'', WNT
+
*[[Układy elektroniczne i technika pomiarowa/Moduł 3|Moduł 3 - Wzmacniacze operacyjne]]
*Król A., Mroczko J.: ''PSpice. Symulacja i optymalizacja układów elektronicznych'',
+
*[[Układy elektroniczne i technika pomiarowa/Moduł 4|Moduł 4 - Układy analogowe ze wzmacniaczami operacyjnymi]]
Wyd. Nakom
+
*[[Układy elektroniczne i technika pomiarowa/Moduł 5|Moduł 5 - Pasywne i aktywne układy
*Baranowski J., Nosal Z.: ''Układy elektroniczne'', cz. I, WNT
+
formowania sygnałów elektrycznych]]
*Baranowski J., Czajkowski G.: ''Układy elektroniczne'', cz. II, WNT
+
*[[Układy elektroniczne i technika pomiarowa/Moduł 6|Moduł 6 - Generatory sygnałów sinusoidalnych i niesinusoidalnych]]
*Chwaleba A., Poniński M, Siedlecki A.: ''Metrologia elektryczna'', WNT
+
*[[Układy elektroniczne i technika pomiarowa/Moduł 7|Moduł 7 - Układy zasilające]]
*Czajewski J.: ''Podstawy metrologii elektrycznej'', OW PW
+
*[[Układy elektroniczne i technika pomiarowa/Moduł 8|Moduł 8 - Regulatory elektroniczne]]
*Marcyniuk A.: ''Podstawy miernictwa elektrycznego'', WPŚ
+
*[[Układy elektroniczne i technika pomiarowa/Moduł 9|Moduł 9 - Wprowadzenie do techniki pomiarowej]]
*Stabrowski M. ''Cyfrowe przyrządy pomiarowe'', WN PWN
+
*[[Układy elektroniczne i technika pomiarowa/Moduł 10|Moduł 10 - Przetwarzanie wielkości elektrycznych]]
*Winiecki W.: ''Organizacja komputerowych systemów pomiarowych'', OW PW
+
*[[Układy elektroniczne i technika pomiarowa/Moduł 11|Moduł 11 - Pomiary wielkości elektrycznych]]
 +
*[[Układy elektroniczne i technika pomiarowa/Moduł 12|Moduł 12 - Cyfrowe techniki pomiaru częstotliwości i czasu oraz elementy syntezy sygnałów]]
 +
*[[Układy elektroniczne i technika pomiarowa/Moduł 13|Moduł 13 - Metody i przyrządy do analizy sygnałów]]
 +
<!--
 +
*[[Układy elektroniczne i technika pomiarowa/Moduł 14|Moduł 14 - Wprowadzenie do systemów pomiarowych]]
 +
-->

Aktualna wersja na dzień 13:55, 5 gru 2006

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + ćwiczenia (15 godzin) + laboratorium (30 godzin)

Opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami działania podstawowych układów elektronicznych oraz przyrządów pomiarowych. Przedstawione zostaną wielkości fizyczne wykorzystywane do opisu obwodów i układów elektrycznych oraz elektronicznych. Scharakteryzowane będą rodzaje i parametry sygnałów oraz ich reprezentacja w dziedzinie czasu i częstotliwości. Z zakresu układów elektronicznych omówione zostaną podstawy teoretyczne, realizacje układowe, właściwości i parametry wzmacniaczy operacyjnych, prostowników, biernych i aktywnych układów formowania sygnałów elektrycznych, generatorów sinusoidalnych i niesinusoidalnych, analogowych i impulsowych układów zasilających oraz regulatorów elektronicznych. W części dotyczącej techniki pomiarowej zaprezentowane zostaną układy i przyrządy do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych. Omówione zostaną przede wszystkim techniki pomiarów cyfrowych, przyrządy systemowe wyposażone w interfejsy komunikacyjne oraz przyrządy wirtualne konstruowane z wykorzystaniem komputerów i oprogramowania.

Sylabus

Autorzy

 • Paweł Fabijański — Politechnika Warszawska
 • Tomasz Winek — Politechnika Warszawska

Wymagania wstępne

 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Analiza matematyczna
 • Wstęp do programowania

Zawartość

 • Sprzężenie zwrotne
 • Wzmacniacze operacyjne, właściwości i podstawowe układy pracy
 • Liniowe i nieliniowe układy analogowe ze wzmacniaczami operacyjnymi
 • Pasywne i aktywne układy formowania sygnałów elektrycznych
 • Generatory sygnałów sinusoidalnych i niesinusoidalnych
 • Układy zasilające
 • Regulatory elektroniczne
 • Wprowadzenie do techniki pomiarowej
 • Przetwarzanie wielkości elektrycznych
 • Podstawowe techniki pomiaru wielkości elektrycznych
 • Cyfrowe techniki pomiaru częstotliwości i czasu
 • Metody i przyrządy do analizy sygnałów
 • Wprowadzenie do systemów pomiarowych

Literatura

 • M.P. Kaźmierkowski, J. Matysik, Wprowadzenie do elektroniki i energoelektroniki, Oficyna Wydawnicza PW.
 • J. Jaczewski, A. Opolski, J. Stolz, Podstawy elektroniki i energoelektroniki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • A. Król, J. Mroczko, PSpice. Symulacja i optymalizacja układów elektronicznych, Wyd. Nakom.
 • J. Baranowski, Z. Nosal, Układy elektroniczne, cz. I, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • J. Baranowski, G. Czajkowski, Układy elektroniczne, cz. II, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • A. Chwaleba, M. Poniński, A. Siedlecki, Metrologia elektryczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • J. Czajewski, Podstawy metrologii elektrycznej, Oficyna Wydawnicza PW.
 • A. Marcyniuk, Podstawy miernictwa elektrycznego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • M. Stabrowski, Cyfrowe przyrządy pomiarowe, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • W. Winiecki, Organizacja komputerowych systemów pomiarowych, Oficyna Wydawnicza PW.

Moduły