Test GR4

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

5555555555555555555555555555555555555555 Logika

Czy para uporządkowana może być zbiorem jednoelementowym?

TAK

NIE


2 Ile jest różnych par uprządkowanych takich, że ?


Czy jeśli to ?

TAK

NIE


Czy jeśli jest relacją, to ?

TAK

NIE


Czy dla dowolnego zbioru relacja jest relacją równoważności na ?

TAK

NIE


Czy jeśli jest relacją równoważności na , to ?

TAK

NIE


5 Ile jest różnych relacji równoważności na zbiorze ?Czy dla dowolnych dwóch relacji równoważności i na zbiorze relacja jest relacją równoważności?

TAK

NIE


Czy jeśli relacja ma domknięcie w pewnej klasie realacji, to domknięcie tego domknięcia jest równe temu domknięciu?

TAK

NIE


Czy dla dowolnej relacji równoważności mamy ?

TAK

NIE


Czy jeśli , to lub ?

TAK

NIE


10101010101010101010101010101010101010101010101010 Logika

Czy relacja porządku na niepustym zbiorze może być relacją symetryczną?

TAK

NIE


Czy jeśli relacja jest porządkiem, to czy relacja jest również porządkiem?

TAK

NIE


Czy jeśli relacja jest porządkiem na niepustym zbiorze to czy relacja może być porządkiem na tym samym zbiorze?

TAK

NIE


Czy jeśli w zbiorze uporządkowanym istnieje element maksymalny, który jest równocześnie elementem najmniejszym to zbiór ten posiada co najwyżej jeden element?

TAK

NIE


Czy jeśli w zbiorze uporządkowanym istnieje element maksymalny, który jest równocześnie elementem minimalnym to zbiór ten posiada co najwyżej jeden element?

TAK

NIE


Czy na zbiorze liczb naturalnych da się zdefiniować porządek ciągły, ale nie gęsty?

TAK

NIE


Czy na zbiorze liczb naturalnych da się zdefiniować porządek gęsty, ale nie ciągły?

TAK

NIE


Czy istnieje continuum różnych sposobów na liniowe uporządkowanie zbioru liczb naturalnych?

TAK

NIE


Czy istnieje funkcja rosnąca z dwuelementowego łańcucha w dwuelementowy antyłańcuch?

TAK

NIE


Czy na zbiorze liczb naturalnych uporządkowanych standardową relacją da się zdefiniować rosnącą suriekcję, która nie jest funkcją identycznościową?

TAK

NIE