Test GR4: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
 
Linia 1: Linia 1:
 
5555555555555555555555555555555555555555 Logika
 
5555555555555555555555555555555555555555 Logika
  
<quiz type="exclusive">Czy para uporządkowana może być zbiorem jednoelementowym?
 
<rightoption>TAK</rightoption>
 
<wrongoption>NIE</wrongoption>
 
</quiz>
 
  
 
'''2'''
 
'''Ile jest różnych par uprządkowanych <math>\displaystyle (x,y)</math> takich, że <math>\displaystyle \bigcup (x,y) = \bigcup (0,1)</math>?'''
 
 
 
 
<quiz type="exclusive">Czy jeśli <math>\displaystyle A\times B = \emptyset</math> to <math>\displaystyle A\cap B = \emptyset</math>?
 
<rightoption>TAK</rightoption>
 
<wrongoption>NIE</wrongoption>
 
</quiz>
 
 
 
<quiz type="exclusive">Czy jeśli <math>\displaystyle R\subset A\times A</math> jest relacją, to <math>\displaystyle \bigcup\bigcup R = A</math>?
 
<wrongoption>TAK</wrongoption>
 
<rightoption>NIE</rightoption>
 
</quiz>
 
 
 
<quiz type="exclusive">Czy dla dowolnego zbioru <math>\displaystyle A</math> relacja <math>\displaystyle A\times A</math> jest relacją równoważności na <math>\displaystyle A</math>?
 
<rightoption>TAK</rightoption>
 
<wrongoption>NIE</wrongoption>
 
</quiz>
 
 
 
<quiz type="exclusive">Czy jeśli <math>\displaystyle R\subset A\times A</math> jest relacją równoważności na <math>\displaystyle A</math>, to <math>\displaystyle \bigcup\bigcup R = A</math>?
 
<rightoption>TAK</rightoption>
 
<wrongoption>NIE</wrongoption>
 
</quiz>
 
 
 
 
'''5'''
 
'''Ile jest różnych relacji równoważności na zbiorze <math>\displaystyle \{0,1,2\}</math>?'''
 
 
 
 
 
<quiz type="exclusive">Czy dla dowolnych dwóch relacji równoważności <math>\displaystyle R</math> i <math>\displaystyle S</math> na zbiorze <math>\displaystyle A</math> relacja <math>\displaystyle R\circ S</math> jest relacją równoważności?
 
<wrongoption>TAK</wrongoption>
 
<rightoption>NIE</rightoption>
 
</quiz>
 
 
 
<quiz type="exclusive">Czy jeśli relacja ma domknięcie w pewnej klasie realacji, to domknięcie tego domknięcia jest równe temu domknięciu?
 
<rightoption>TAK</rightoption>
 
<wrongoption>NIE</wrongoption>
 
</quiz>
 
 
 
<quiz type="exclusive">Czy dla dowolnej relacji równoważności <math>\displaystyle R</math> mamy <math>\displaystyle R_L\subset R_P</math>?
 
<rightoption>TAK</rightoption>
 
<wrongoption>NIE</wrongoption>
 
</quiz>
 
 
 
<quiz type="exclusive">Czy jeśli <math>\displaystyle A\times B = C\times D</math>, to <math>\displaystyle A=B</math> lub <math>\displaystyle C=D</math>?
 
<wrongoption>TAK</wrongoption>
 
<rightoption>NIE</rightoption>
 
</quiz>
 
  
  
 
10101010101010101010101010101010101010101010101010 Logika
 
10101010101010101010101010101010101010101010101010 Logika
 
<quiz type="exclusive">Czy relacja porządku na niepustym zbiorze może być relacją symetryczną?
 
<rightoption>TAK</rightoption>
 
<wrongoption>NIE</wrongoption>
 
</quiz>
 
 
 
<quiz type="exclusive">Czy jeśli relacja <math>\displaystyle R</math> jest porządkiem, to czy relacja <math>\displaystyle R^{-1}</math> jest również porządkiem?
 
<rightoption>TAK</rightoption>
 
<wrongoption>NIE</wrongoption>
 
</quiz>
 
 
 
<quiz type="exclusive">Czy jeśli relacja <math>\displaystyle R</math> jest porządkiem na niepustym zbiorze <math>\displaystyle A</math> to czy relacja <math>\displaystyle A\times A\setminus R</math> może być porządkiem na tym samym zbiorze?
 
<wrongoption>TAK</wrongoption>
 
<rightoption>NIE</rightoption>
 
</quiz>
 
 
 
<quiz type="exclusive">Czy jeśli w zbiorze uporządkowanym istnieje element maksymalny, który jest równocześnie elementem najmniejszym to zbiór ten posiada co najwyżej jeden element?
 
<rightoption>TAK</rightoption>
 
<wrongoption>NIE</wrongoption>
 
</quiz>
 
 
 
<quiz type="exclusive">Czy jeśli w zbiorze uporządkowanym istnieje element maksymalny, który jest równocześnie elementem minimalnym to zbiór ten posiada co najwyżej jeden element?
 
<wrongoption>TAK</wrongoption>
 
<rightoption>NIE</rightoption>
 
</quiz>
 
 
 
<quiz type="exclusive">Czy na zbiorze liczb naturalnych da się zdefiniować porządek ciągły, ale nie gęsty?
 
<rightoption>TAK</rightoption>
 
<wrongoption>NIE</wrongoption>
 
</quiz>
 
 
 
<quiz type="exclusive">Czy na zbiorze liczb naturalnych da się zdefiniować porządek gęsty, ale nie ciągły?
 
<rightoption>TAK</rightoption>
 
<wrongoption>NIE</wrongoption>
 
</quiz>
 
 
 
<quiz type="exclusive">Czy istnieje continuum różnych sposobów na liniowe uporządkowanie zbioru liczb naturalnych?
 
<rightoption>TAK</rightoption>
 
<wrongoption>NIE</wrongoption>
 
</quiz>
 
 
 
<quiz type="exclusive">Czy istnieje funkcja rosnąca z dwuelementowego łańcucha w dwuelementowy antyłańcuch?
 
<rightoption>TAK</rightoption>
 
<wrongoption>NIE</wrongoption>
 
</quiz>
 
 
 
<quiz type="exclusive">Czy na zbiorze liczb naturalnych uporządkowanych standardową relacją <math>\displaystyle \leq</math> da się zdefiniować rosnącą suriekcję, która nie jest funkcją identycznościową?
 
<rightoption>TAK</rightoption>
 
<wrongoption>NIE</wrongoption>
 
</quiz>
 

Aktualna wersja na dzień 20:09, 29 wrz 2006

5555555555555555555555555555555555555555 Logika10101010101010101010101010101010101010101010101010 Logika