Test Arka: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 3: Linia 3:
<rightoption>True</rightoption>
<rightoption>True</rightoption>
<wrongoption>False</wrongoption>
<wrongoption>False</wrongoption>
</quiz>
==Testy==
<quiz type="exclusive">
When working with character arrays, always reserve enough array elements to hold the string AND its null-terminating character (\0).
<rightoption>True</rightoption>
<wrongoption>False</wrongoption>
</quiz>
<quiz>
When working with character arrays, always reserve enough array elements to hold the string AND its null-terminating character (\0).
<rightoption>True</rightoption>
<wrongoption>False</wrongoption>
</quiz>
<quiz type="exclusive">
In C++, 14 % 4 =
<option reply="Za mało">1</option>
<option>2</option>
<option reply="Za dużo">3</option>
<wrongoption reply="O wiele za dużo">4</wrongoption>
</quiz>
<quiz>
In C++, 14 % 4 =
<option reply="Za mało">1</option>
<option>2</option>
<option reply="Za dużo">3</option>
<wrongoption reply="O wiele za dużo">4</wrongoption>
</quiz>
<quiz>
Variables that are declared, but not initialized, contain
<wrongoption>blank spaces</wrongoption>
<rightoption reply="Tak, pod warunkiem, że są globalne">zeros</rightoption>
<rightoption reply="Jeśli nie są globalne">"garbage" values</rightoption>
<wrongoption reply="Dostajesz pałę!">nothing - they are empty</wrongoption>
</quiz>
<quiz type="exclusive">
Variables that are declared, but not initialized, contain
<wrongoption>blank spaces</wrongoption>
<rightoption reply="Tak, pod warunkiem, że są globalne">zeros</rightoption>
<rightoption reply="Jeśli nie są globalne">"garbage" values</rightoption>
<wrongoption reply="Dostajesz pałę!">nothing - they are empty</wrongoption>
</quiz>
</quiz>Wersja z 15:10, 12 wrz 2006

When working with character arrays, always reserve enough array elements to hold the string AND its null-terminating character (\0).

True

False

Testy

When working with character arrays, always reserve enough array elements to hold the string AND its null-terminating character (\0).

True

False

When working with character arrays, always reserve enough array elements to hold the string AND its null-terminating character (\0).

True

False

In C++, 14 % 4 =

1

2

3

4

In C++, 14 % 4 =

1

2

3

4

Variables that are declared, but not initialized, contain

blank spaces

zeros

"garbage" values

nothing - they are empty

Variables that are declared, but not initialized, contain

blank spaces

zeros

"garbage" values

nothing - they are empty


Dlaczego suma jest źle wyświetlana w wykładniku potęgi?Zadanie 1.

<script type="text/javascript" src="common.js"></script> <script type="text/javascript" src="libot_drag.js"></script>

<img alt="Ikona obiektu Pytanie"

class="iDevice_icon" src="icon_question.gif" /> Zadanie 1,

Liczba Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle <msqrt><mrow><mn>3</mn> <mo class="MathClass-bin">+</mo> <mn>2</mn><msqrt><mrow> <mn>2</mn></mrow></msqrt></mrow></msqrt> <mo class="MathClass-bin">&minus;</mo><msqrt><mrow><mn>3</mn> <mo class="MathClass-bin">&minus;</mo> <mn>2</mn><msqrt><mrow> <mn>2</mn></mrow></msqrt></mrow></msqrt>}   

<tbody> </tbody>
<input type="checkbox" name="option9" id="ia0b9"

value="vTrue"

onclick="document.getElementById('sa0b9').style.display = this.checked ? 'block' : 'none';" />
jest dodatnia
<input type="checkbox" name="option9" id="ia1b9"

value="vTrue"

onclick="document.getElementById('sa1b9').style.display = this.checked ? 'block' : 'none';" />
jest wymierna
<input type="checkbox" name="option9" id="ia2b9"

value="vFalse"

onclick="document.getElementById('sa2b9').style.display = this.checked ? 'block' : 'none';" />
nale»y do trójkowego zbioru Cantora.
<a href="index.xml">« previous</a> | <a href="zadanie_2.xml">next »</a>