Techniki transmisji sygnałów

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + ćwiczenia (15 godzin) + laboratorium (15 godzin)

Opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z narzędziami i technikami transmisji sygnałów niosących informację, wykorzystujących pełne widmo fal elektromagnetycznych, począwszy od fal długich a skończywszy na podczerwieni, wykorzystujacych do transmisji sygnałów zarówno wolną przestrzeń, jak i prowadnice falowe, przy odległościach transmisji od 1 mm do tysięcy kilometrów.

Sylabus

Autor

 • Bogdan Galwas — Politechnika Warszawska

Wymagania wstępne

 • Student winien znać podstawy teorii obwodów i układów elektronicznych.

Zajęcia

Wykłady

 • Fala elektromagnetyczna w wolnej przestrzeni
 • Prowadnice falowe sygnałów pasm radiowych i mikrofalowych
 • Światłowody – prowadnice sygnałów optycznych
 • Teoria propagacji w linii długiej
 • Elementy torów mikrofalowych i optycznych
 • Wzmacnianie sygnałów mikrofalowych
 • Generacja, modulacja i demodulacja sygnałów mikrofalowych
 • Łącza mikrofalowe i systemy telekomunikacyjne
 • Lasery telekomunikacyjne, modulatory i nadajniki optyczne
 • Wzmacniacze, fotodetektory i odbiorniki optyczne
 • Łącza optyczne i techniki multipleksacji
 • Łącza wolnej przestrzeni i systemy radiowo-światłowodowe

Ćwiczenia

 • Projektowanie prowadnic falowych
 • Techniki dopasowania
 • Projektowanie wzmacniaczy mikrofalowych
 • Projektowanie anten mikrofalowych
 • Projektowanie łącza optycznego
 • Badanie efektów dyspersji w światłowodach

Laboratorium

 • Badanie elementów i parametrów łącza mikrofalowego
 • Badanie elementów i parametrów łącza optycznego

Literatura

 • B. Galwas, Technika W.Cz., podręcznik elektroniczny, Warszawa, 2004
 • B. Galwas, Telekomunikacja optyczna, podręcznik elektroniczny, Warszawa, 2006

Moduły