Sztuczna inteligencja/SI Ćwiczenia 5

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zadanie 1

Zaimplementować w języku PROLOG predykat rozwiązujący problem plecakowy.

Rozwiązanie

Zadanie 2

Zaimplementować w języku PROLOG predykat rozwiązujący problem poszukiwania najkrótszej drogi w grafie.

Rozwiązanie

Zadanie 3

Napisać program poszukujący drogi w labiryncie metodą w głąb i wszerz.

Rozwiązanie

Zadanie 4

Rozważmy drzewo genealogiczne. Załóżmy, że krawędzie są skierowane od rodziców w kierunku dzieci. W którym kierunku - zgodnie czy przeciwnie do skierowania krawędzi - lepiej jest prowadzić przeszukiwanie drzewa, chcąc stwierdzić, że X jest prapradziadkiem Y?

Rozwiązanie