Sztuczna inteligencja/SI Ćwiczenia 4

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zadanie 1

W śledztwie dotyczącym zabójstwa inspektor Bayes rozważa dwie hipotezy:

 • – że główny podejrzany zabił,
 • – że główny podejrzany nie zabił

oraz następujące możliwe fakty:

 • – że na miejscu zbrodni znaleziono odciski palców głównego podejrzanego,
 • – że główny podejrzany nie ma alibi na czas popełnienia zabójstwa,
 • – że główny podejrzany miał motyw zabicia ofiary,
 • – że główny podejrzany był widziany w sądziedztwie miejsca, w którym mieszka nielegalny handlarz bronią,
 • – że świadek zbrodni podał rysopis zabójcy nie pasujący do głównego podejrzanego.

Zależności między takimi faktami a hipotezami opisują następujące prawdopodobieństwa:

W którym przypadku prawdopodobieństwo popełnienia zabójstwa byłoby największe:

 1. gdyby znaleziono na miejscu zbrodni jego odciski palców,
 2. gdyby stwierdzono, że nie miał alibi i miał motyw,
 3. gdyby znaleziono na miejscu zbrodni jego odciski palców oraz stwierdzono, że był widziany w sąsiedztwie miejsca, w którym mieszka nielegalny handlarz bronią, ale świadek zbrodni podał rysopis zabójcy nie pasujący do głównego podejrzanego.

Zadanie 2

W śledztwie dotyczącym zabójstwa inspektor Bayes wyłonił trzech podejrzanych A, B i C, w konsekwencji czego rozważa trzy możliwe hipotezy, wzajemnie wykluczające się i wyczerpujące wszystkie możliwości:

 • – zabił A,
 • – zabił B,
 • – zabił C

oraz następujące możliwe fakty:

 • , , – że na miejscu zbrodni znaleziono odciski palców podejrzanego A, B, C,
 • , , – że podejrzany A, B, C nie ma alibi na czas popełnienia zabójstwa,
 • , , – że podejrzany A, B, C miał oczywisty motyw zabicia ofiary,
 • , , – że świadek zbrodni podał rysopis zabójcy nie pasujący do podejrzanego A. B, C,
 • , , – że podejrzany A, B, C jest szanowanym obywatelem nie budzącym u nikogo żadnych podejrzeń.

Zależności między takimi faktami a hipotezami opisują następujące prawdopodobieństwa:

dla x=A, B, C. Wstępnie inspektor założył, że prawdopodobieństwo popełnienia zbrodni przez każdego z podejrzanych jest jednakowe. W wyniku śledztwa ustalono, że:

 • podejrzani A i B nie mają alibi,
 • podejrzany C miał oczywisty motyw,
 • rysopis zabójcy podany przez świadka nie pasuje do podejrzanych B i C,
 • podejrzany A jest szanowanym obywatelem nie budzącym u nikogo żadnych podejrzeń.

Którego z podejrzanych powinien aresztować inspektor Bayes jako najbardziej prawdopodobnego zabójcę?

Zadanie 3

Rozważmy zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do pewnej dziedziny, w której rozważa się dwie wykluczające się wzajemnie i wyczerpujące wszystkie możliwości hipotezy i oraz możliwych faktów . Prawdopodobieństwa dla Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle j=1,2,\ldots,m \,} określone są jako kolejne liczby z ciągu arytmetycznego Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle 0,1+(j-1)*(0,9-0,1)/(m-1) \,} , zaś prawdopodobieństwa Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle Pr(f_j|\neg h) \,} odpowiednio jako kolejne liczby z ciągu geometrycznego Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle 0,9*(0,1/0,9)*(j-1)/(m-1) \,} . Obie hipotezy są jednakowo prawdopodobne a priori. Fakty są warunkowo niezależne względem hipotez. Liczba faktów Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle m \,} jest parzysta. Która hipoteza jest bardziej prawdopodobna a posteriori, jeśli:

 1. wiadomo, że zachodzą wszystkie fakty ,
 2. wiadomo, że zachodzą tylko fakty ,
 3. wiadomo, że zachodzą tylko fakty .

Zadanie 4

Wnioskowanie bayesowskie o prawdopodobieństwie hipotezy na podstawie faktów , czyli obliczanie prawdopodobieństwa a posteriori , można traktować w pewnym sensie jako probabilistyczną odmianę stosowania reguły modus ponens do faktów i implikacji . Czy można analogicznie wskazać bayesowski odpowiednik reguły modus tollens?