Sztuczna inteligencja/SI Ćwiczenia 3

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zadanie 1

Zaimplementować w języku PROLOG predykat sorted(L), który jest prawdziwy, jeśli lista L jest posortowana.

Zadanie 2

Zaimplementować w języku PROLOG predykat merge(L1,L2,L3), który jest prawdziwy wówczas, gdy listy L1, L2 i L3 są posortowane, przy czym lista L3 zawiera wszystkie elementy zawarte w L1 i L2. Zaobserwować wyniki działania predykatu przy wywołaniach

merge([1,3,5],[2,4],L).
merge([1,3,5],L,[1,2,3,4,5]).
merge(L1,L2,[1,2,3,4,5]).

Zadanie 3

Załóżmy, że pewne stwierdzenie nie da się udowodnić. Czy oznacza to, że jest ono fałszywe?

Rozwiązanie