Sztuczna inteligencja/SI Ćwiczenia 2

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zadanie 1

Zapisać następujące stwierdzenia w języku logiki predykatów, wprowadzając niezbędne symbole i ustalając ich interpretację:

 1. ojciec każdego człowieka jest jego bezpośrednim przodkiem,
 2. jeśli ktoś jest przodkiem bezpośredniego przodka pewnej osoby, to jest także przodkiem tej osoby,
 3. każdy jest spokrewniony z każdym swoim przodkiem,
 4. każdy jest spokrewniony ze swoim bratem i siostrą,
 5. każdy jest spokrewniony z braćmi i siostrami wszystkich osób spokrewnionych ze sobą.

Zadanie 2

Dla bazy wiedzy dotyczącej świata klocków podanej w przykładzie wnioskowania znaleźć wyprowadzenia (jeśli istnieją) następujących formuł:

Zadanie 3

Sprawdzić, czy z bazy wiedzy można wyprowadzić formuły dla poniższych i . W razie potrzeby można wprowadzić dodatkowe reguły wnioskowania, sprawdzając uprzednio ich poprawność.

1.

2.

3.

Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle L(x,y) \rightarrow Z(x,y)}
Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle Z(x,y) \land L(y,z) \rightarrow S(x,z)}
Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \neg S(x,y) \rightarrow \neg L(x,y)}
Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle Z(x,y) \land L(y,x) \rightarrow L(x,y)}
Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle Z(x,y) \land L(x,z) \land L(z,y) \rightarrow L(x,y)}
Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle L(x,f(x))}
Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle L(a,b)}
Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle L(f(a),c)}
Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle L(c,d)}
Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle Z(a,c)}
Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle Z(a,d)}
Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle Z(b,d)}
Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \beta_1:\;\;L(b,c)}
Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \beta_2:\;\;L(b,d)}
Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \beta_3:\;\;L(c,f(a))}

Zadanie 4

Które z następujących reguł wnioskowania są poprawne:

 1. Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \frac{\alpha\rightarrow\beta, \; \beta\rightarrow\gamma}{\alpha\rightarrow\gamma}}
 2. Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \frac{\alpha\rightarrow\beta, \; \beta\rightarrow\gamma, \; \alpha}{\gamma}}
 3. Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \frac{\alpha\lor\beta, \; \alpha\lor\neg\beta}{\alpha}}

Zadanie 5

Sprowadzić następujące formuły do postaci CNF:

Zadanie 6

Sprowadzić następujące formuły do postaci standardowej Skolema:

Zadanie 7

Dokonać unifikacji następujących par formuł:Rozwiązanie

Zadanie 8

Zweryfikować przedstawiony niżej przebieg wnioskowania prowadzonego przez człowieka zapisując bazę wiedzy w postaci formuł logiki predykatów i sprawdzając poprawność kroków dowodu.

 1. Wszystkie liczby podzielne przez 2 są parzyste.
  Dowolna liczba o 1 większa od liczby parzystej nie jest parzysta.
  Żadna liczba parzysta nie jest podzielna przez 3.
  Niektóre liczby nieparzyste są podzielne przez 3.
  Z powyższego wynika, że każda liczba podzielna przez 3 jest o 1 większa od pewnej liczby podzielnej przez 2.
 2. Nie wszystkie trójki punktów na płaszczyźnie są współliniowe.
  Jeżeli trzy punkty na płaszczyźnie nie są współliniowe, to są wierzchołkami pewnego trójkąta.
  Jeśli z czterech punktów żadne trzy nie są współliniowe, to są one wierzchołkami pewnego czworokąta.
  Z powyższego wynika, że:
  • istnieje trójkąt,
  • istnieje czworokąt,
  • jeśli ABC, BCD, ABD i ACD są trójkątami, to ABCD jest czworokątem.

Zadanie 9

Czy system wnioskowania z dwoma aksjomatami oraz i regułą wnioskowania modus ponens jest pełny?

Zadanie 10

Czy można sformułować pełny i poprawny system wnioskowania bez aksjomatów?

Rozwiązanie

Zadanie 11

Czy można sformułować pełny i poprawny system wnioskowania bez reguł wnioskowania?

Rozwiązanie

Zadanie 12

Zaproponować odpowiedniki reguł modus ponens i modus tollens dla formuł w postaci CNF.

Rozwiązanie