Sztuczna inteligencja: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
 
Linia 39: Linia 39:
 
* [[Sztuczna_inteligencja/SI Moduł 1 - O czym jest ten przedmiot| O czym jest ten przedmiot]] ([[Sztuczna_inteligencja/SI Ćwiczenia 1|Ćwiczenia]])
 
* [[Sztuczna_inteligencja/SI Moduł 1 - O czym jest ten przedmiot| O czym jest ten przedmiot]] ([[Sztuczna_inteligencja/SI Ćwiczenia 1|Ćwiczenia]])
 
* [[Sztuczna_inteligencja/SI Moduł 2 - Od logiki do wnioskowania| Od logiki do wnioskowania]] ([[Sztuczna_inteligencja/SI Ćwiczenia 2|Ćwiczenia]])
 
* [[Sztuczna_inteligencja/SI Moduł 2 - Od logiki do wnioskowania| Od logiki do wnioskowania]] ([[Sztuczna_inteligencja/SI Ćwiczenia 2|Ćwiczenia]])
* [[Sztuczna_inteligencja/SI Moduł 3 - Wnioskowanie w PROLOG-u| Wnioskowanie w PROLOG'u]] ([[Sztuczna_inteligencja/SI Ćwiczenia 3|Ćwiczenia]])
+
* [[Sztuczna_inteligencja/SI Moduł 3 - Wnioskowanie w PROLOG-u| Wnioskowanie w PROLOG-u]] ([[Sztuczna_inteligencja/SI Ćwiczenia 3|Ćwiczenia]])
 
* [[Sztuczna_inteligencja/SI Moduł 4 - Wnioskowanie na podstawie wiedzy niepewnej i niepełnej| Wnioskowanie na podstawie wiedzy niepewnej i niepełnej]] ([[Sztuczna_inteligencja/SI Ćwiczenia 4|Ćwiczenia]])
 
* [[Sztuczna_inteligencja/SI Moduł 4 - Wnioskowanie na podstawie wiedzy niepewnej i niepełnej| Wnioskowanie na podstawie wiedzy niepewnej i niepełnej]] ([[Sztuczna_inteligencja/SI Ćwiczenia 4|Ćwiczenia]])
 
* [[Sztuczna_inteligencja/SI Moduł 5 - Wnioskowanie jako metoda przeszukiwania| Wnioskowanie jako metoda przeszukiwania]] ([[Sztuczna_inteligencja/SI Ćwiczenia 5|Ćwiczenia]])
 
* [[Sztuczna_inteligencja/SI Moduł 5 - Wnioskowanie jako metoda przeszukiwania| Wnioskowanie jako metoda przeszukiwania]] ([[Sztuczna_inteligencja/SI Ćwiczenia 5|Ćwiczenia]])

Aktualna wersja na dzień 21:56, 28 sty 2008

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + projekt (15 godzin)

Opis

Celem wykładu jest zarysowanie podstawowych technik sztucznej inteligencji i ujęcie ich w kontekście algorytmicznym. Omówione będą w skrócie metody wnioskowania dedukcyjnego i indukcyjnego. Po zakończeniu wykładu słuchacz powinien biegle posługiwać się technikami sztucznej inteligencji we wspieraniu procesów podejmowania decyzji, takich jak np. prognozowanie, planowanie, diagnostyka, sterowanie. W ramach projektu słuchacze będą samodzielnie implementować jeden z omawianych algorytmów lub badać właściwości algorytmów dla różnych danych testowych, korzystając z gotowych implementacji dostarczanych w niekomercyjnych środowiskach testowych (np. R, Octave, OpenOffice)

Sylabus

Autorzy

 • Jarosław Arabas — Politechnika Warszawska
 • Paweł Cichosz — Politechnika Warszawska

Wymagania wstępne

 • Analiza matematyczna
 • Logika matematyczna
 • Programowanie

Zawartość

 • Znaczenie inteligencji, inteligencja naturalna i sztuczna, zakres badań nad sztuczną inteligencją
 • Wnioskowanie - sformułowanie zadania, składnia i semantyka języka logiki, budowa systemu automatycznego wnioskowania
 • Język PROLOG jako przykładowy system wnioskowania, realizacja zasady wnioskowania automatycznego, przykładowe predykaty, PROLOG jako język deklaratywny
 • Rola niedoskonałej wiedzy we wnioskowaniu - wnioskowanie Bayesowskie, logika rozmyta
 • Wnioskowanie jako zadanie przeszukiwania przestrzeni, strategie przeszukiwania w głąb i wszerz
 • Metoda przeszukiwania przestrzeni najpierw najlepszy, rola i pożądane właściwości funkcji oceniającej i funkcji heurystycznej
 • Przegląd wybranych strategii przeszukiwania przestrzeni - metoda wzrostu, błądzenia przypadkowego symulowanego wyżarzania
 • Strategie gier dwuosobowych, algorytm MINMAX i przycinanie alfa-beta
 • Zadanie wnioskowania indukcyjnego, dyskusja właściwości atrybutów warunkowych, zasada uczenia z nauczycielem, pojęcie funkcji błędu, problem generalizacji, rola zbioru trenującego i testowego
 • Metody konstrukcji drzew decyzyjnych
 • Regresja liniowa i nieliniowa, reguła delta
 • Sieci neuronowe, problem uczenia perceptronu wielowarstwowego
 • Uczenie ze wzmocnieniem - sformułowanie zadania, dyskusja funkcji wartości, uczenie ze wzmocnieniem jako metoda aproksymacji funkcji wartości

Literatura

 • G. Luger, Artificial intelligence, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, w przygotowaniu (lub wersja angielska).
 • P. Cichosz, Systemy uczące się, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.
 • S. Osowski, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
 • J. Arabas, Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.

Moduły