Szablony

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Informacje

Proszę zwrócić uwagę na sposób tworzenia odnośników do konkretnych elementów. W szablonie definiujemy odpowiednią etykietę, a później używamy jej do odwoływania się do danego elementu.

Wygląd(błąd), szata graficzna, sposób wyróżniania konkretnych elementów będzie ustalowy w przyszłości (według schematu, który dostarczy firma HoS) - szablony dają nam możliwość wprowadzania zmian w ramach całej wiki.

Definicja

Template:definicja

Przykład użycia:

Definicja [Trójkąt prostokątny]

Trójkątem prostokątnym nazywamy taki trójkąt, który ma przynajmniej jeden kąt prosty.

nie wszystkie parametry są obowiązkowe...

Definicja

Trójkątem prostokątnym nazywamy taki trójkąt, który ma przynajmniej jeden kąt prosty:

Odwołanie do definicji (o id=kat_prosty): Definicja kąta prostego (referencję robimy poprzez odwołanie się do id elementu html)

Twierdzenie

Template:twierdzenie

Przykład użycia:

Twierdzenie [Twierdzenie Pitagorasa]

{{{3}}}

Odwołanie do twierdzenia P. (o id=pitagoras): Twierdzenie Pitagorasa.

Stwierdzenie

Template:stwierdzenie

użycie j.w.

Lemat

Template:lemat

użycie j.w.

Uwaga

Template:uwaga

Czas na uwagę:

Uwaga
To jest pewna istotna uwaga... nie wolno dzielić przez zero

to jest tylko przykładowy styl, czekamy na wersję finalną...

Wniosek

Template:wniosek

użycie j.w.

Fakt

Template:fakt

użycie j.w.

Dowód

Template:dowod

Dowód (twierdzenia Pitagorasa)

To jest dowód tw. Pitagorasa, .... End of proof.gif

Przykład

Template:przyklad

Przykład [Przykład czegoś]

To jest przykład bez etykiety (bez drugiego parametru w stylu)

Kotwica

Kotwica pozwala dodać w dowolnym miejscu anchor html-owy, do którego potem można się odwoływać

Template:kotwica

chcę ustawić tutaj kotwicę: tu jest moja etykieta. Kotwicy nie widać w tekście, ale w kodzie HTML strony pojawia się

<realnowiki><realnowiki><realnowiki><realnowiki><realnowiki> <span id="jakas_etykieta">tu jest moja etykieta</span> </realnowiki></realnowiki></realnowiki></realnowiki></realnowiki>

Do miejsca, w którym jest kotwica odwołujemy się bardzo prosto: odwołanie.

Jeśli chcemy utworzyć kotwicę, która w ogóle nie jest widoczna na stronie, to robimy to tak: (tu nic nie ma, ale w źródle strony widać, że jest utworzone id="ukryta_etykieta", do którego można się odwoływać)

Ćwiczenie

Template:cwiczenie


Ćwiczenie [Nazwa ćwiczenia]

To jest pewne ćwiczenie

Wskazówka

Template:wskazowka

używamy jak definicji, twierdzenia, itp.

Odpowiedź

Template:odpowiedz

używamy jak ćwiczenia

Rozwiązanie

Template:rozwiazanie

używamy jak ćwiczenia

Kod źródłowy programów

Kod źródłowy programu definiujemy zgodnie ze wskazówką (proszę zwrócić na wykorzystanie kotwicy do utworzenia tego linku)

Wzorki

Template:wzor

Problem

Template:problem

Problem (Mały Problemik)
To jest problem do rozwiązania...


Link powrotu

Template:powrot

<<< Powrót (do strony głównej)


Algorytm

Template:algorytm

Algorytm Karmienia chomika


wez miske

wez marchew

wloz marchew do miski

daj chomikowi

Obserwacje

Template:obserwacje


Obserwacja

Template:obserwacja

Dla zainteresowanych

Template:zainteresowani

Dla zainteresowanych twierdzenie 0.00.


Audio

Template:audio