Systemy operacyjne

Z Studia Informatyczne
Wersja z dnia 17:10, 11 cze 2006 autorstwa Dwa (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Forma zajęć

wykład (30 godzin) + ćwiczenia (30 godzin)

Opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie roli i zadań systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera oraz omówienie zagadnień realizacji — algorytmów, struktur danych i ich implementacji. Prezentowane są techniki zarządzania podstawowymi zasobami sprzętowymi komputera — procesorem, pamięcią operacyjną oraz wirtualną i urządzeniami wejścia-wyjścia — oraz ich wpływ na efektywność funkcjonowania systemu jako całości. W kontekście zarządzania zasobami wprowadzana jest również koncepcja procesu oraz wątku. Następnie omawiana jest koncepcja pliku oraz realizacja systemu plików — warstwy logicznej i fizycznej — wraz z przykładami konkretnych implementacji (CP/M, FAT-12/16/32, ISO 9660, Unix, NTFS). Osobnym zagadnieniem, integralnie związanym z realizacją systemu operacyjnego, jest współbieżności i synchronizacja w sensie koordynacji przepływu sterowania. W kontekście podstawowych problemów synchronizacji, takich jak wzajemne wykluczania oraz ograniczone buforowanie, omawiane są podejścia do synchronizacji procesów bazujące na współdzielonych zmiennych, podejścia wspierane przez system operacyjny — semafory, oraz podejścia wymagające wsparcia w konstrukcjach programowych języków wysokopoziomowych — monitory, regiony krytyczne i spotkania (ang. rendezvous). Następnie realizowane są zadania, polegające na zastosowaniu omawianych mechanizmów do rozwiązania klasycznych problemów synchronizacji (problem producenta-konsumenta, czytelników i pisarzy, pięciu filozofów, śpiących fryzjerów itp.). Omawiany jest również problem wynikający z dostępu współbieżnych procesów do zasobów — zakleszczenie oraz podejścia do rozwiązywania tego problemu.

Sylabus

Autor

 • Dariusz Wawrzyniak

Wymagania wstępne

 • Wstęp do programowania
 • Umiejętność programowania w języku C
 • Elementarna wiedza z zakresu architektur komputerów

Zawartość

Wykład

 • Rola i zadania systemu operacyjnego oraz jego umiejscowienie w strukturze oprogramowania systemu komputerowego
 • Klasyfikacja systemów operacyjnych
 • Ogólna zasada działania systemu operacyjnego - sposób przekazywania sterowania do programu jądra
 • Koncepcja procesu i zasobu oraz ich opis i identyfikacja
 • Zarządzanie procesorem - szeregowanie zadań
 • Zarządzanie pamięcią operacyjną - podział pamięci, przydział, zjawisko fragmentacji, segmentacja i stronicowanie
 • Realizacja pamięci wirtualnej - obsługa błędu strony, problem wymiany stron i wznawiania rozkazów, implementacja algorytmów wymiany
 • Zarządzanie urządzeniami wejścia-wyjścia - podsystem wejścia-wyjścia, sposoby interakcji jednostki centralnej z urządzeniami wejścia-wyjścia, buforowanie i spooling
 • Urządzenia dyskowe - funkcjonowanie i parametry dysku, algorytmy sterowania ruchem głowic, macierze dyskowe
 • System plików - pojęcie pliku, jego struktury i typu, organizacja logiczna systemu plików, organizacja fizyczna systemu plików, przykłady implementacji
 • Ochrona zasobów - domeny ochrony, macierz dostępów i jej implementacja
 • Współbieżność - instrukcje atomowe, przeplot i istota synchronizacji
 • Poprawność programów współbieżnych - bezpieczeństwo i żywotność
 • Wzajemne wykluczanie - algorytmy Dekkera, Dijkstry, Petersona, Lamporta
 • Instrukcje atomowe test&set oraz exchange
 • Semafory - klasyfikacja i implementacja
 • Monitory
 • Regiony krytyczne
 • Spotkania
 • Zakleszczenie - warunki konieczne, zapobieganie, unikanie, detekcja i usuwanie.

Ćwiczenia

 • Użytkowanie systemu operacyjnego Unix: poruszanie się w systemie plików, obsługa plików i katalogów, obsługa procesów, potoki i filtry, skrypty powłoki
 • Programowanie z wykorzystaniem funkcji systemowych jądra Unixa: tworzenie i dostęp do plików, tworzenie i obsługa procesów, uruchamianie programów, wątki i ich synchronizacja, sygnały, komunikacja strumieniowa za pośrednictwem łączy, mechanizmy grupy IPC

Literatura

Wykład

 1. G. Nutt: Operating Systems. A Modern Perspective. wyd. 2, Addison Wesley Longman, Inc., 2002.
 2. W. Stallings: Systemy operacyjne, Wydawnictwo Robomatic, Wrocław, 2004.
 3. L. Bic, A. C. Shaw: The Logical Design of Operating Systems. Prentice?Hall, Inc, 1988.
 4. A. Silberschatz, J.L. Peterson, G. Gagne: Podstawy systemów operacyjnych. WNT, W?wa, 2005.
 5. A. S. Tanenbaum: Modern Operating Systems. wyd. 2, Prentice-Hall, Inc, 2001.
 6. M. J. Bach: Budowa systemu operacyjnego Unix®. WNT, Warszawa 1995.
 7. B. Goodheart, J. Cox: Sekrety magicznego ogrodu. UNIX® System V Wersja 4 od środka. WNT, Warszawa 2001.
 8. U. Vahalia: Jądro systemu UNIX®. Nowe horyzonty. WNT, W-wa, 2001.
 9. D. A. Solomon, M. E. Russinovich: Microsoft Windows® 2000 od środka, Helion, 2003.
 10. R. Lowe: Kernel Linux. Przewodnik programisty, Helion, 2004.

Ćwiczenia - użytkowanie

 1. C. Sobaniec, System operacyjny Linux - przewodnik użytkownika. Wyd. Nakom, Poznań, 2002.
 2. J. Marczyński: UNIX użytkowanie i administrowanie. Helion, 1995.
 3. Peter P. Silvester: System operacyjny Unix™. WNT, Warszawa, 1990.
 4. Z. Królikowski, M. Sajkowski: UNIX dla początkujących i zaawansowanych. Wyd. Nakom, Poznań, 1996.

Ćwiczenia - programowanie

 1. W. R. Stevens: Programowania w środowisku systemu UNIX. WNT, Warszawa, 2002.
 2. J. S. Gray: Komunikacja między procesami w Unixie. Oficyna Wydawnicza ReadMe, Warszawa, 1998.
 3. M. J. Rochkind: Programowanie w systemie Unix dla zaawansowanych. WNT, Warszawa 1993.
 4. Z. Guźlewski, T. Weiss: Programowanie współbieżne i rozproszone w przykładach i zadaniach. WNT, 1993.
 5. R. W. Stevens: Programowanie zastosowań sieciowych w systemie Unix. WNT, Warszawa 1995.
 6. M. Gabassi, B. Dupouy: Przetwarzanie rozproszone w systemie Unix. Lupus, Warszawa 1995.

Moduły