Strona główna

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Informacja dla wykładowców i studentów

Mogą Państwo swobodnie korzystać z dostępnych tutaj materiałów podczas zajęć. Prosimy jedynie o powołanie się na nasz adres (http://wazniak.mimuw.edu.pl/).

Pierwszy stopień

 1. Wstęp do programowania
 2. Analiza matematyczna 1
 3. Algebra liniowa z geometrią analityczną
 4. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 5. Matematyka dyskretna 1
 6. Algorytmy i struktury danych
 7. Metody numeryczne
 8. Architektura systemów komputerowych
 9. Programowanie niskopoziomowe
 10. Systemy operacyjne
 11. Sieci komputerowe
 12. Aplikacje WWW
 13. Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 14. Programowanie obiektowe
 15. Paradygmaty programowania
 16. Grafika komputerowa i wizualizacja
 17. Bazy danych
 18. Inżynieria oprogramowania
 19. Systemy wbudowane
 20. Problemy społeczne i zawodowe informatyki
 21. Projekt zespołowy
 22. Język angielski 1
 23. Język angielski 2
 24. Język angielski 3
 25. Język angielski 4
 26. Logika i teoria mnogości
 27. Środowisko programisty
 28. Metody programowania
 29. Języki, automaty i obliczenia
 30. Podstawy fizyki
 31. Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 32. Układy elektroniczne i technika pomiarowa
 33. Technika cyfrowa
 34. Przetwarzanie sygnałów
 35. Techniki transmisji sygnałów
 36. Laboratorium wirtualne 1
 37. Laboratorium wirtualne 2
 38. Sztuczna inteligencja
 39. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 40. Podstawy kompilatorów

Drugi stopień

 1. Analiza matematyczna 2
 2. Matematyka dyskretna 2
 3. Metody realizacji języków programowania
 4. Złożoność obliczeniowa
 5. Logika dla informatyków
 6. Programowanie współbieżne i rozproszone
 7. Metody optymalizacji
 8. Zaawansowane systemy baz danych
 9. Zaawansowana inżynieria oprogramowania
 10. Systemy rozproszone
 11. Przetwarzanie rozproszone
 12. CAD w grafice inżynierskiej
 13. Semantyka i weryfikacja programów
 14. Zaawansowane projektowanie obiektowe
 15. Teoria kategorii dla informatyków
 16. Zaawansowane aplikacje internetowe
 17. Eksploracja danych
 18. Programowanie funkcyjne
 19. Zaawansowane algorytmy i struktury danych
 20. Teoria informacji
 21. Systemy mobilne
 22. Zaawansowane C++

Materiały dodatkowe

 1. Wstęp do programowania w języku C

Programy nauczania

 1. Siatka 6-semestralnych studiów licencjackich
 2. Siatka 7-semestralnych studiów inżynierskich
 3. Siatka 8-semestralnych studiów inżynierskich
 4. Siatka 4-semestralnych studiów magisterskich (profil nietechniczny)
 5. Siatka 3-semestralnych studiów magisterskich (profil techniczny)
 6. Siatka 4-semestralnych studiów magisterskich (profil techniczny)

W przedstawionych tu siatkach oprócz konkretnie wskazanych przedmiotów występują też przedmioty fakultatywne i monograficzne. Ich obecność jest niezbędna dla zindywidualizowania toku studiów i lepszego dopasowania go do zainteresowań poszczególnych studentów. Podział na przedmioty monograficzne i fakultatywne dotyczy głównie sposobu ich realizacji przez uczelnie. Przedmioty fakultatywne to przedmioty stale (co roku) dostępne w ofercie uczelni, a więc student planujący swoją edukację może założyć, że jeśli w danym roku z jakiś powodów nie będzie mógł wybrać interesującego go przedmiotu fakultatywnego, to będzie mógł to zrobić w roku przyszłym. Przedmioty monograficzne nie dają takiej gwarancji, na przykład mogą być oferowane tylko w jednym roku. Wśród przedmiotów fakultatywnych i monograficznych może się znaleźć każdy przedmiot z listy poniżej, który nie jest uwzględniony w siatce zajęć.

W siatkach zajęć nie zamieszczono przedmiotów ogólnych: języka obcego, wychowania fizycznego i przedmiotów poza-dziedzinowych. Organizację tych zajęć pozostawia się w gestii uczelni organizującej studia (oczywiście przy zachowaniu obowiązujących standardów nauczania). W szczególności uczelnia może zwalniać studentów posiadających odpowiednie certyfikaty z zajęć języka obcego. Również organizacja obowiązkowych praktyk studenckich pozostaje w gestii uczelni, sugerujemy jedynie, żeby połączyć je z Projektem zespołowym.

Propozycja planu organizacyjnego studiów