Strona główna

Z Studia Informatyczne
Wersja z dnia 15:39, 27 wrz 2006 autorstwa Ciebie (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Programy nauczania

4 opracowania pisemne (I i II stopień studiów, profil nietechniczny i techniczny) obejmujące semestralne i godzinowe zestawienia przedmiotów i ich syllabusy, specyfikację form zaliczenia, punktację ECTS, oraz plany studiów niestacjonarnych uwzględniające, że nie więcej niż 70% programu nauczania może być realizowane z użyciem metod kształcenia na odległość.

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne w tym pakiety multimedialne do prowadzenia zajęć zdalnych: 60 sztuk, (40 dla I stopnia i 20 dla II stopnia), dla wszystkich zajęć obowiązkowymi i grupy zajęć do wyboru.

Wdrożone platformy sprzętowo-programowe w partnerskich uczelniach

W tym laboratoria wirtualne i pracownie multimedialne dla wspomagania kształcenia na odległość na kierunku informatyka i przygotowania oraz rozwoju materiałów dydaktycznych: serwery wieloprocesorowe wraz z systemem operacyjnym, komputery multimedialne, łącza komunikacyjne umożliwiające dostęp użytkownikom poprzez Internet, oprogramowanie zdalnej dystrybucji nauczania (e-learning), pakiety dydaktyczne, dokumentacja użytkowa i techniczna. Rozwiązanie to umożliwi docelowo kształcenie w uczelniach partnerskich rocznie 600 studentów na studiach I stopnia i 200 studentów na studiach II stopnia.

Metodologia przygotowania pakietów dydaktycznych

Metodologia przygotowania pakietów dydaktycznych dla potrzeb kształcenia na odległość: 1 opracowanie pisemne. Celem jest promowanie wypracowanych standardów i rozwiązań, które w przyszłości ułatwią konstrukcję platform kształcenia na odległość dla innych kierunków studiów i będą wzorcem dla innych uczelni.

Plan organizacyjny i finansowy

Plan organizacyjny i finansowy funkcjonowania przedsięwzięcia po zakończeniu finansowania ze środków EFS: 1 opracowanie pisemne zawierające (a) zagadnienia organizowania dostępu innych uczelni do platformy sprzętowo-programowej dla wspomagania kształcenia na odległość oraz (b) mechanizmy finansowania prac o charakterze pielęgnacyjno-rozwojowym.