Sieci komputerowe

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Forma zajęć

Wykład (30 godzin).

Opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie obecnego stanu rozwoju sieci komputerowych. Omawiane są podstawowe rodzaje sieci komputerowych i ich topologie oraz zasadnicze protokoły sieciowe: ATM, Ethernet, Frame Relay i rodzina protokołów TCP/IP. Przedstawione zostały zasady funkcjonowania sieci LAN i WAN, a także stosunkowo nowe zagadnienia dotyczące transmisji bezprzewodowej. We wszystkich wykładach szczególny nacisk położono na aspekty bezpieczeństwa i niezawodności wymiany informacji. Przedmiot powinien umożliwić nie tylko zrozumienie zasad funkcjonowania współczesnych sieci komputerowych, ale także dać podstawy teoretyczne do samodzielnego projektowania tego typu sieci.

Sylabus

Autor

 • Waldemar Graniszewski — Politechnika Warszawska
 • Emil Grochocki — Politechnika Warszawska
 • Grzegorz Świątek — Politechnika Warszawska

Zawartość

 • Wprowadzenie: historia sieci komputerowych, model ISO-OSI, rodzaje i topologie sieci.
 • Media transmisyjne i ich parametry, rodzaje okablowania.
 • Rozwój standardu Ethernet: podstawy funkcjonowania sieci Ethernet, standardy: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet i 10 Gigabit Ethernet, STP.
 • WAN - Sieci Frame Relay: budowa sieci, urządzenia komunikacyjne, protokół transmisjiSieci ATM: budowa komórki, rodzaje połączeń (PVC, SVC), klasy ruchu, sygnalizacja, model odniesienia, ILMI, LANE.
 • Protokoły z rodziny TCP/IP: IP, ICMP, IGMP.
 • Adresacja w sieciach IP.
 • Uzyskiwanie adresu IP: statyczne, ARP/RARP, BOOTP, DHCP.
 • Protokoły warstwy transportowej stosu protokołów TCP/IP: UDP,TCP.
 • DNS.
 • Routing w sieciach IP: zasady wyboru trasy, tablica routingu, protokoły routingu dynamicznego (RIP/RIP2, OSPF, BGP).
 • Sieci bezprzewodowe WLAN.
 • Podstawowe usługi sieciowe: poczta elektroniczna (SMTP, IMAP, POPS, autoryzacja, zabezpieczenia), transmisja danych (FTP, SCP), zdalny dostęp (telnet, SSH, usługi terminalowe), serwisy informacyjne (HTTP).
 • Ochrona danych w sieci: metody projektowania sieci bezpiecznych, analiza ruchu, firewall, VPN, IDS.

Moduły