Siatka 8-semestralnych studiów inżynierskich

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Pierwszy rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 30 x 6 Analiza matematyczna
2. 30 30 x 6 Wstęp do programowania
3. 45 30 x 8 Podstawy fizyki
4. 30 30 x 6 Algebra liniowa z geometrią analityczną
5. 15 15 x 3 Środowisko programisty
6. 30 30 x 6 Matematyka dyskretna
7. 30 15 15 x 6 Podstawy elektrotechniki i elektroniki
8. 30 30 x 6 Programowanie obiektowe
9. 30 15 15 x 6 Technika cyfrowa
150 90 45 4 1 29 120 60 60 4 0 24 285 + 240 (egz/zal: 8/1)


Drugi rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 x 3 Architektura systemów komputerowych
2. 30 15 30 x 6 Układy elektroniczne i technika pomiarowa
3. 30 30 x 6 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
4. 15 15 x 3 Programowanie niskopoziomowe
5. 45 x 3 Laboratorium wirtualne 1
6. 30 x 2 Problemy społeczne i zawodowe informatyki
7. 30 30 x 6 Algorytmy i struktury danych
8. 30 15 15 x 6 Przetwarzanie sygnałów
9. 30 30 x 6 Systemy operacyjne
10. 30 15 15 x 6 Techniki transmisji sygnałów
105 45 90 3 2 21 150 30 90 3 2 26 240 + 270 (egz/zal: 6/4)


Trzeci rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 30 x 6 Sieci komputerowe
2. 45 x 3 Laboratorium wirtualne 2
3. 30 30 x 6 Bazy danych
4. 30 30 x 6 Inżynieria oprogramowania
5. 15 15 x 3 Grafika komputerowa i wizualizacja
6. 30 30 x 6 Aplikacje WWW
7. 30 30 x 6 Paradygmaty programowania
8. 30 30 x 6 Systemy wbudowane
9. 30 x 3 30 x 3 Obieralny przedmiot dodatkowy (*)
10. 15 15 x 3 Interfejsy graficzne
11. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 1
135 0 150 4 2 27 165 0 135 4 2 30 285 + 300 (egz/zal: 8/4)

(*) Student wybiera 2 przedmioty spośród poniższych:

  • Podstawy mikroekonomii
  • Prawo gospodarcze
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Podstawy zarządzania


Czwarty rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 30 x 6 Bezpieczeństwo systemów komputerowych
2. 30 30 x 6 Metody numeryczne
3. 30 30 x 6 Sztuczna inteligencja
4. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 2
5. 30 x 3 Projekt zespołowy 1
6. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 3
7. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 4
8. 30 x 3 Projekt zespołowy 2
9. 150 15 Seminarium dyplomowe i projekt dyplomowy
120 0 150 3 2 27 60 150 90 2 1 30 270 + 300 (egz/zal: 5/3)