Siatka 7-semestralnych studiów inżynierskich

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Pierwszy rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 30 x 6 Analiza matematyczna
2. 30 30 x 6 Wstęp do programowania
3. 45 30 x 8 Podstawy fizyki
4. 30 15 15 x 6 Podstawy elektrotechniki i elektroniki
5. 30 30 x 6 Algebra liniowa z geometrią analityczną
6. 30 30 x 6 Logika i teoria mnogości
7. 30 30 x 6 Matematyka dyskretna
8. 30 30 x 6 Metody programowania
9. 30 15 15 x 6 Układy elektroniczne i technika pomiarowa
10. 30 15 15 x 6 Technika cyfrowa
165 105 45 5 0 32 150 90 60 5 0 30 315 + 300 (egz/zal: 10/0)


Drugi rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 30 x 6 Algorytmy i struktury danych
2. 45 15 x 6 Architektura systemów komputerowych
3. 30 30 x 6 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
4. 30 30 x 6 Programowanie obiektowe
5. 30 30 x 6 Systemy operacyjne
6. 30 30 x 6 Bazy danych
7. 45 x 3 Laboratorium wirtualne 1
8. 30 15 15 x 6 Przetwarzanie sygnałów
9. 15 15 x 3 Programowanie niskopoziomowe
10. 30 15 15 x 6 Techniki transmisji sygnałów
165 30 105 5 0 30 105 30 120 3 2 24 300 + 255 (egz/zal: 8/2)


Trzeci rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 30 x 6 Sieci komputerowe
2. 45 x 3 Laboratorium wirtualne 2
3. 15 15 x 3 Grafika komputerowa i wizualizacja
4. 30 30 x 6 Metody numeryczne
5. 30 30 x 6 Paradygmaty programowania
6. 30 30 x 6 Inżynieria oprogramowania
7. 30 30 x 6 Aplikacje WWW
8. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 1
9. 30 30 x 6 Systemy wbudowane
10. 30 x 2 Problemy społeczne i zawodowe informatyki
11. 30 30 x Bezpieczeństwo systemów komputerowych
12. 30 30 x 6 Sztuczna inteligencja
135 0 180 5 1 30 180 0 150 5 1 26 315 + 330 (egz/zal: 10/2)


Czwarty rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 2
2. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 3
3. 90 x 3 Projekt zespołowy
4. 90 x 10 Seminarium dyplomowe
60 90 150 2 2 25 300 + 0 (egz/zal: 2/2)