Siatka 6-semestralnych studiów licencjackich

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.


Pierwszy rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 30 x 6 Analiza matematyczna
2. 30 30 x 6 Algebra liniowa z geometrią analityczną
3. 30 30 x 6 Logika i teoria mnogości
4. 30 x 2 Środowisko programisty
5. 60 60 x 12 Wstęp do programowania + Metody programowania
6. 45 45 x 9 Analiza matematyczna 2
7. 45 45 x 9 Matematyka dyskretna + Matematyka dyskretna 2
8. 30 30 x 6 Programowanie obiektowe
9. 30 x 3 Architektura systemów komputerowych
150 90 90 4 1 32 150 90 30 4 0 27 330 + 270 (egz/zal: 8/1)


Drugi rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 30 x 6 Algorytmy i struktury danych
2. 30 30 x 6 Bazy danych
3. 30 30 x 6 Systemy operacyjne
4. 30 30 x 6 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
5. 30 30 x 6 Sieci komputerowe
6. 15 15 x 3 Programowanie niskopoziomowe
7. 30 30 x 6 Metody numeryczne
8. 30 30 x 6 Języki, automaty i obliczenia
9. 30 30 x 6 Inżynieria oprogramowania
10. 30 30 x 6 Aplikacje WWW
11. 30 x 2 Problemy społeczne i zawodowe informatyki
150 30 120 5 0 30 165 30 105 4 2 29 300 + 300 (egz/zal: 9/2)


Trzeci rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 x 4 Projekt zespołowy 1
2. 30 30 x 6 Semantyka i weryfikacja programów
3. 30 30 x 6 Bezpieczeństwo systemów komputerowych
4. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 1
5. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 2
6. 30 x 4 Projekt zespołowy 2
7. 15 15 x 3 Grafika komputerowa i wizualizacja
8. 30 30 x 6 Paradygmaty programowania
9. 30 30 x 6 Przedmiot monograficzny 1
10. 30 30 x 6 Przedmiot monograficzny 2
11. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 3
120 90 60 4 1 28 135 90 75 5 1 31 270 + 300 (egz/zal: 9/2)